Archiv článků
   v roce 2008

Kategorie: cestovní ruch  

 Ztráty a nálezy

Ve zpravodaji pravidelně zveřejňujeme předměty odevzdané do ztrát a nálezů na podatelně MěÚ Blansko. Zákon praví: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.“Nominujte nejlepšího sportovce, trenéra a kolektiv za rok 2008

Vážení sportovní přátelé, pokud máte ve své sportovní organizaci sportovce, kteří by si dle vašeho úsudku zasloužili získat ocenění Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2008, zašlete nám jejich nominaci pomocí přiloženého formuláře.Informační kancelář Blanka rozšiřuje otvírací dobu

S blížícími se letními měsíci, a tím pádem i vzrůstajícím počtem turistů, kteří navštěvují Blansko, se stává otvírací doba v Informační kanceláři Blanka nedostatečnou. Sobotní dopoledne, kdy je otevřeno, navštěvuje Blanku množství turistů, ale až doposud ti, kteří navštívili Blansko v odpoledních hodinách nebo v neděli, odcházeli s nepořízenou. Od letošního roku se tato situace změní.


Sběrná místa baterií a akumulátorů

Použité baterie a akumulátory můžete odevzdávat na označených místech zpětného odběru. Firma ECOBAT disponuje bezmála 6.000 sběrnými místy, která jsou zřízena v každé větší obci či městě.


Za zkušenostmi do partnerského Komárna

Ilustrační foto k článku: Za zkušenostmi do partnerského Komárna

Letos se konaly již 17. Komárenské dny, kterých se zúčastnili zástupci Města Blansko. Již tradiční akce v našem partnerském městě Komárně je pořádána vždy na přelomu dubna a května v rámci oslav konaných na památku výročí ukončení obléhání Komárna v roce 1849.


Blansko na veletrzích cestovního ruchu

Ilustrační foto k článku: Blansko na veletrzích cestovního ruchu

Vedle úspěšné hlavní prezentace na veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008, který se konal v Brně, se Město Blansko zúčastnilo i dalších dvou prestižních veletrhů cestovního ruchu, a to veletrhu Slovakiatour v Bratislavě (17.–20. 1. 2008)a veletrhu Holiday World v Praze (14.–17. 1. 2008).


Blansko se představilo na Regiontouru v Brně

Ilustrační foto k článku: Blansko se představilo na Regiontouru v Brně

Expozici nazvanou „Moravský kras a okolí“ společně s dalšími partnery připravila města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora.