Třídění odpadu – informace

Rozmístění nádob na tříděný odpad

  • kontejnery na bílé a barevné sklo
  • kontejnery na papír
  • kontejnery na kompostovatelný odpad

Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

  • kontejnery na malé elektrospotřebiče

Kontejnery na textil ve městě Blansku

  • kontejnery na staré šatstvo, boty, bytový textil, hračky a knihy 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l

  • termíny svozu 240l hnědých nádob na bioodpad

Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

  • místa a termíny svozu kontejnerů na BIO odpad

Rozmístění nádob na sběr použitého potravinářského oleje

  • místa s nádobami na použitý olej z kuchyně

Rozmístění nádob na kov z domácnosti

Jak třídíme v Blansku odpad? (video)

            aktualizováno: 24. 1. 2023, 14:12 h