Třídění odpadu – informace

Rozmístění nádob na tříděný odpad

  • kontejnery na bílé a barevné sklo
  • kontejnery na papír
  • kontejnery na kompostovatelný odpad

Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

  • kontejnery na malé elektrospotřebiče

Kontejnery na textil ve městě Blansku

  • kontejnery na staré šatstvo, boty, bytový textil, hračky a knihy 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l

  • termíny svozu 240l hnědých nádob na bioodpad

Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

  • místa a termíny svozu kontejnerů na BIO odpad

Rozmístění nádob na sběr použitého potravinářského oleje

  • místa s nádobami na použitý olej z kuchyně

Rozmístění nádob na kov z domácnosti

            aktualizováno: 13. 10. 2022, 13:23 h