Třídění odpadu – informace

Rozmístění nádob na tříděný odpad

  • kontejnery na bílé a barevné sklo
  • kontejnery na papír
  • kontejnery na kompostovatelný odpad

Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

  • kontejnery na malé elektrospotřebiče

Kontejnery na textil ve městě Blansku

  • kontejnery na staré šaty, boty a textil

Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l a pytlový svoz (termíny 2020)

  • termíny svozu pytlů s kompostovatelným odpadem
  • termíny svozu 240l hnědých nádob v místních částech (zatím nebude, zůstává svoz pytlů)

Rozmístění kontejnerů na kompostovatelný odpad ze zahrad

  • místa a termíny svozu kontejnerů na BIO odpad

Rozmístění nádob na sběr použitého potravinářského oleje

  • místa s nádobami na použitý olej z kuchyně

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h