Odpadové hospodářství – náklady

Rok 2021

POLOŽKA ČÁSTKA V Kč
1. Komunální odpad 10 796 301
2. Zahrádkáři 284 809
3. Separace 5 704 180
4. Odpadkové koše (AVE+TS) 1 101 574
5. VOK 401 395
6. Nebezpečné odpady 42 346
7. Svoz BRO (pytl, popelice, TS) 1 901 861
8. Stromečky 67 586
9. Černé skládky 56 930
10. SSO 4 340 832
11. Oprava a údržba 4 235
12. Nová kontejnerová stání 714 258,00
13. Rozšíření separace 93 075
   
   
16. Odpady z čištění ulic 2 446 697
   
18. Doplnění a oprava košů 244 572
19. BRO obyvatelé 269 690
20. Oleje 5 748
CELKEM 28 476 088

 

            aktualizováno: 2. 11. 2022, 11:23 h