Energetická koncepce města Blanska

Energetická koncepce města pro potřeby přechodu CZT na nového provozovatele zpracovaná Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební

PDF dokument


Příloha: Výhled rekonstrukcí tepelných zdrojů v Blansku

PDF dokument

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h