Sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad

Město Blansko v několika vlnách rozdávalo zájemcům zdarma sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad v letech 2020 a 2021. Příjem žádostí a distribuce kontejnerů již byly ukončeny.

Obyvatelé rodinných domů, kteří chtějí bioodpad třídit, si mohou pořídit plastovou nádobu hnědé barvy o objemu 240 litrů na své náklady. Splňovat ovšem musí normu EN 840-1 (na nádobě je vyražena).

bio-odpad-ano-ne-24279-95122_600.jpg

Bioodpad z hnědých kontejnerů jim bude následně vyvážen v místě jejich bydliště i bez předchozí domluvy. Stačí ve dnech svozu nádobu přistavit před dům. Doporučujeme kontejner označit nápisem BRO popř. BIO.

            aktualizováno: 23. 5. 2022, 14:24 h