Činnost úřadu jako CRM

Obecní živnostenský úřad vykonává činnost jako centrální registrační místo (CRM)

1. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

  1. Podat přihlášku k daňové registraci
  2. Oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění
  3. Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
  4. Oznámit zdravotní pojišťovně zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

2. Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

  1. Podat přihlášku k daňové registraci
  2. Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

3. Podnikatel může v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona oznámit též změnu údajů podle bodů 1. a 2.

Podání dle bodů 1, 2, a 3 se živnostenskému úřadu předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

            aktualizováno: 13. 2. 2020, 15:03 h