Formuláře (tiskopisy)

portál RZPPodání na živnostenský úřad lze učinit elektronicky pomocí služby Elektronická podání, která se nachází na veřejně přístupném Portálu živnostenského podnikání na adrese www.rzp.cz.

Služba Elektronická podání včetně nápovědy je dostupná na adrese https://www.rzp.cz/portal/cs/podani.

Služba umožňuje prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (zkráceně JRF) vytvořit podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání nebo během podnikání na živnostenském úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo ve vztahu k finančnímu úřadu a hlášení úřadům práce.

Pomocí JRF můžete podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.


Elektronické formuláře pro: Obecní živnostenský úřad


Elektronické formuláře pro: úsek správní Odboru správních a živnostenských agend


Přímo na přepážce se vyplňují a tisknou následující formuláře:

  • žádost o občanský průkaz
  • žádost o cestovní doklad
  • žádost o řidičský průkaz

            aktualizováno: 16. 1. 2024, 06:43 h