Organizace výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání

Organizace výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání je upravena zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zjednodušené schéma výkonu státní správy (mimo statut. města a Prahy).

Živnostenský úřad ČR Krajský živnostenský úřad Obecní živnostenský úřad
       
        - volná živnost
(po 1. 7. 2008)
– řemeslné živnosti
– vázané živnosti
– koncesované živnosti
        +
        činnost úřadu jako CRM
        +
        činnost úřadu jako
Czech POINT

Místní příslušnost po 1. 7. 2008

Místní příslušnost k živnostenskému úřadu do 1. 7. 2008
Fyzické osoby:
– dle adresy trvalého bydliště ve správním území příslušného živnostenského úřadu
Právnické osoby:
– dle adresy sídla společnosti ve správním území živnostenského úřadu

Živnostenský úřad ČR
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů.
Adresa:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
odbor živností a spotřebitelské legislativy
Na Františku 32
110 15 PRAHA 1
tel.: 224 851 111

Krajské živnostenské úřady
Vykonávají řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům. Rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů.
Adresa:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor správní a Krajský živnostenský úřad
601 82 Brno
tel.: 541 651 111 (spojovatelka)
fax: 541 652 449
e-mail: kzu@kr_jihomoravsky.cz

Obecní živnostenské úřady
Jsou prvoinstančním orgánem vykonávajícím státní správu na úseku všech živností. Tedy volné, řemeslných, vázaných a koncesovaných.

Adresa: (viz Kontakty)

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 10:25 h