Termíny svatebních obřadů a termíny pro vstup do registrovaného partnerství

I. pololetí 2024

20. ledna

10. února

2. března

9. března

23. března

13. dubna

27. dubna

11. května

25. května

8. června

22. června

29. června


Obřady probíhají vždy v čase od 11:00 do 15:00 hodin v obřadní síni na radnici. Matriční úřad může povolit na základě žádosti uzavřít manželství nebo vstup do registrovaného partnerství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu. V takovém případě je nutné uhradit správní poplatek 3 000 Kč. 

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.

            aktualizováno: 16. 1. 2024, 06:52 h