Vítání občánků

Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů města Blanska, aby tuto skutečnost oznámili na matriku odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění.

Formulář „Uvítání nových občánků“ si mohou rodiče dítěte, jejich příbuzní nebo známí, vyzvednout také na podatelně Městského úřadu Blansko nebo vytisknout z webových stránek města Blanska (viz odkaz).

Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět na matriku Městského úřadu Blansko, bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků města Blanska.

            aktualizováno: 16. 1. 2024, 06:49 h