Ohlášení živnosti pro právnickou osobu

Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesovanou živnost je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu resp. podat žádost o vydání koncese.

Místní příslušnost po 01.07.2008

K ohlášení živnosti slouží formuláře. Jejich součástí je i návod k vyplnění.
Jedná se o tzv. JRF (jednotný registrační formulář) pro činění podání na živnostenské úřady.

            aktualizováno: 12. 3. 2020, 10:37 h