Činnost úřadu jako Czech POINT

Odbor Obecní živnostenský úřad je od 01.01.2008 kontaktním místem tzv. Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Odbor Obecní živnostenský úřad vydává ověřené výstupy z obchodního rejstříku.

Správní poplatek je za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.

Bližší informace k projektu na adrese: www.czechpoint.cz

            aktualizováno: 13. 2. 2020, 15:03 h