Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 23 ze dne 2. 7. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 až 5.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě nové znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a realizaci technického opatření "Blansko – ČOV a kanalizace, část Blansko", které je součástí projektu Dyje, ve znění uvedeném v materiálu.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí, že řízení městské policie je neslučitelné s funkcí poslance zákonodárného sboru a pověřuje řízením Městské policie Blansko místostarostu Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k průběhu reformy veřejné správy a k exekuci v obci Spešov.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h