Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 25 ze dne 19. 9. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:
a) záměr zrušit s účinností k 31.12.2002 následující organizační složky obce:
1. Mateřská škola Blansko, Údolní 2
3. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2b
5. Mateřská škola Blansko, Těchov 124
7. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a
8. Mateřská škola Blansko, Dvorská 30
9. Mateřská škola Blansko, Divišova 2a
11. Mateřská škola Blansko, Údolní 8
12. Mateřská škola Blansko, Dolní Lhota 177
13. Mateřská škola Blansko, Horní Lhota 66
15. Mateřská škola Blansko, Dvorská 96
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87

b) záměr zřídit s účinností od 1.1. 2003 nové příspěvkové organizace, které převezmou veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám:
Nová příspěvková organizace – Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87
vzniklá spojením ZŠ Blansko Dolní Lhota 87 a 12. MŠ Dolní Lhota 177.
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
vzniklá spojením 11. mateřské školy Blansko, Údolní 8, dále 1. mateřské školy Blansko, Údolní 2.
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
vzniklá spojením 8. mateřské školy Blansko, Dvorská 30 a 15. mateřské školy Blansko, Dvorská 96.
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
vzniklá spojením 3. mateřské školy Blansko, Rodkovského 2b a 7. mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a.
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
vzniklá spojením 9. mateřské školy Blansko, Divišova 2a, a 13. mateřské školy Blansko, Horní Lhota 66.
Nová příspěvková organizace – Mateřská škola Blansko, Těchov 124
vzniklá z 5. mateřské školy Blansko, Těchov 124.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřuje starostu odeslat žádost města odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu ke zrušení organizačních složek uvedených v usnesení č. 1, v bodě a) s účinností k 31.12. 2002 a zřízení nových příspěvkových organizací uvedených v usnesení č. 1, v bodě b) s účinností od 1. 1. 2003.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h