Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9978 ze dne 14. 11. 2002

ustavující zasedání

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Ing. Dušana Klimeše, Mgr. Naděždu Strážnickou a Ing. Josefa Kupčíka.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo volí do funkce starostky Města Blansko PhDr. Jaroslavu Královou a stanovuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva..

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo stanovuje, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva ve funkci místostarosty je dva.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo volí za prvního místostarostu Mgr. Ivo Poláka.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo volí za druhého místostarostu Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm (včetně starosty a místostarostů).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo volí za další členy Rady města Blansko:
Mgr. Miroslav Starý
Ing. Lubomír Toufar
Mgr. Eva Nečasová
MUDr. Zdeněk Grünwald

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo potvrzuje ve funkci zástupce Města Blansko v dobrovolném sdružení Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí místostarostu Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce Města Blansko v dobrovolném sdružení Zájmové sdružení měst a obcí okresu Blansko k zneškodňování odpadů Ing. Miloslava Kalu a jmenuje do této funkce místostarostu Mgr. Ivo Poláka.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 10:02 h