Archiv článků
   za měsíc březen 2007

Kategorie: historie  

 


Karel Jaroslav Maška (28. srpna 1851 – 6. února 1916)

Ilustrační foto k článku: Karel Jaroslav Maška (28. srpna 1851 – 6. února 1916)

Karel Jaroslav Maška se narodil v Blansku 28. srpna 1851 v domě č. popisné 115. Jeho rodný dům dodnes připomíná pamětní deska umístěná na obchodním domě Centrum na Rožmitálově ulici. Maška studoval nejprve na reálce a na technice v Brně, později na vídeňské univerzitě, kde studia ukončil roku 1877 státní profesorskou zkouškou z matematiky a deskriptivní geometrie pro české a německé střední školy.