Archiv článků
   v roce 2013

Kategorie: historie  

 Blanenský uličník – Dvořákova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Dvořákova

Ulice Ant. Dvořáka v Blansku je souběžná s ulicí Svitavskou, začíná od ulice Tovární a končí ulicí Nádražní.Blanenský uličník – Hálkova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Hálkova

Hálkova ulice leží mezi ulicí Masarykovou a Husovou. Je pojmenována po Vítězslavu Hálkovi, který se vlastním jménem jmenoval Vincenc Hálek. Narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka. Byl to básník, prozaik, dramatik, novinář, literární a divadelní kritik. Byl redaktorem několika literárních časopisů. Spolu s Janem Nerudou byl představitel tzv. májové generace.


Archiv představil bohatý spolkový život

Ilustrační foto k článku: Archiv představil bohatý spolkový život

Zakládací listiny, stanovy, zápisy ze schůzí, publikace, fotografie a další archivní materiály ze života spolků na Blanensku představil veřejnosti okresní archiv v rámci dnů otevřených dveří. Krátký rozhovor k tématu výstavy nám poskytla paní ředitelka PhDr. Božena Kovářová.


Blanenský uličník – Bezručova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Bezručova

Bezručova ulice vychází od kruhového objezdu za náměstím Svobody a navazuje na ni ulice Pražská.


Blanenský uličník – Purkyňova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Purkyňova

Ulice Purkyňova navazuje na ulici Sadovou, do které opět ústí. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) byl velkým českým přírodovědcem a lékařem.


Křižník Aurora s měřidly fy Erich Roučka

Ilustrační foto k článku: Křižník Aurora s měřidly fy Erich Roučka

Po zmínkách o plánovaných opravách slavné Aurory v médiích se pamětník a stálý propagátor blanenských měřicích přístrojů Miroslav Starycha rozpomněl, že i tato bojová loď nese na své palubě výrobky z blanenských závodů.


Blanenský uličník – Seifertova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Seifertova

Seifertova ulice vede z ulice Sadové a  končí na náměstí Svobody. Jaroslav Seifert, podle něhož je ulice pojmenována, se narodil 23. září 1901 na Žižkově. Byl významným českým básníkem, publicistou a překladatelem, mimo jiné představitelem literárního směru nazývaného poetismus.


Blanenský uličník – Křížkovského

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Křížkovského

Ulice Křížkovského je kolmá na ulici Dvorskou a souběžná s ulicí Dobrovského. Jmenuje se po Pavlu Křížkovském. Ten se narodil 9. ledna 1820 v Holasovicích ve Slezsku. Kromě toho, že byl katolickým knězem, byl také sbormistrem a dokonce hudebním skladatelem.