Archiv článků
   v roce 2007

Kategorie: historie  

 


Romové v Blansku v době Jana Žalkovského ze Žalkovic

Ilustrační foto k článku: Romové v Blansku v době Jana Žalkovského ze Žalkovic

Migrace Romů z jejich pravlasti Indie probíhala v několika vlnách a to od 3. do 9. století. Romové se na území střední Evropy objevují pravděpodobně již ve 13.–14. století. Za první nespornou zmínku o Romech na českém území je pokládán zápis ze Starých letopisů českých, který je datován do roku 1416 resp. 1417.


Ženský pěvecký soubor v Blansku

Ilustrační foto k článku: Ženský pěvecký soubor v Blansku

V roce 1958 se utvořil z iniciativy Výboru žen při Místním národním výboru ženský pěvecký kroužek. Zachovala se jeho kronika. Vedoucím kroužku se stal Rudolf Dryšl, ředitel osmiletky na tehdejší Marxově ulici (dnes ul. Rodkovského).


Hrabě Moritz Vetter z Lilie

Ilustrační foto k článku: Hrabě Moritz Vetter z Lilie

V loňském roce uplynulo 150 let od narození pozoruhodné osobnosti moravské i německé politiky, hraběte Moritze Vettera z Lilie. Do podvědomí blanenských občanů se Moritz Vetter poprvé zapsal v roce 1889, kdy se stal c.k. okresním hejtmanem v Boskovicích.


Sergej Pavlovič Koroljov v Metře Blansko r. 1964

Ilustrační foto k článku: Sergej Pavlovič Koroljov v Metře Blansko r. 1964

Nedávno byl ukončen pozoruhodný čtyřdílný televizní cyklus o dobývání vesmíru, ve kterém vystupovali mj. tehdejší hlavní protagonisté – konstruktéři kosmických lodí Sergej Pavlovič Koroljov a Werner von Braun.


I mezi námi žijí hrdinové

Ilustrační foto k článku: I mezi námi žijí hrdinové

V letošním roce se dožil neuvěřitelných 93 let blanenský občan pan Rudolf Hájek. Je to jeden z mála lidí žijících v Blansku, který neváhal bránit svou vlast a demokracii proti různým formám totalitních režimů, jak nacistického, tak i komunistického.


Pamětní desky Ericha Roučky

Ilustrační foto k článku: Pamětní desky Ericha Roučky

K pozoruhodným přírůstkům společnosti SPRIMT při Muzeu Blansko patří také pamětní desky zakladatele dvou technických odvětví Ing. Ericha Roučky.


Karel Jaroslav Maška (28. srpna 1851 – 6. února 1916)

Ilustrační foto k článku: Karel Jaroslav Maška (28. srpna 1851 – 6. února 1916)

Karel Jaroslav Maška se narodil v Blansku 28. srpna 1851 v domě č. popisné 115. Jeho rodný dům dodnes připomíná pamětní deska umístěná na obchodním domě Centrum na Rožmitálově ulici. Maška studoval nejprve na reálce a na technice v Brně, později na vídeňské univerzitě, kde studia ukončil roku 1877 státní profesorskou zkouškou z matematiky a deskriptivní geometrie pro české a německé střední školy.


Rudolf Barák ve světle historických pramenů

Ilustrační foto k článku: Rudolf Barák ve světle historických pramenů

V posledních letech se osobou blanenského rodáka a bývalého ministra vnitra ČSR Rudolfa Baráka začal systematicky zabývat pražský historik z ÚDV PhDr. Prokop Tomek. Pokusil bych se proto čtenáře seznámit především s prvními dvěma kapitolami článku Kariéra a pád Rudolfa Baráka, který dr. Tomek připravil speciálně pro Sborník Muzea Blansko 2006, jenž vyjde v lednu 2007.