Archiv článků
   v roce 2006

Kategorie: historie  

 


Případ Lump

Ilustrační foto k článku: Případ Lump

Nejen začátek 21. století byl v Blansku provázen menším národnostním napětím. Také v roce 1911, kdy už ve vzduchu visela první světová válka, se v Blansku udála téměř komická příhoda. Na druhou stranu tehdejším městským radním to moc humorné nepřipadalo, když městská rada v čele se starostou Karlem Ježkem musela na své zasedání povolávat 8 svědků a projednávaný případ dokonce nahlásit c.k. okresnímu hejtmanství do Boskovic. Co se vlastně tehdy v teplých letních dnech roku 1911 stalo?


95. výročí elektrotechnického oboru v Blansku

Ilustrační foto k článku: 95. výročí elektrotechnického oboru v Blansku

Před 95 lety bylo dřívější tradiční blanenské železářství doplněno o nové odvětví jemné elektromechaniky. Jejím zakladatelem byl mladý, tehdy dvaadvacetiletý Erich Roučka, který 30. listopadu roku 1911 uvedl do provozu první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů.


Tatarský mýtus

Ilustrační foto k článku: Tatarský mýtus

V mnoha historických dílech o českých dějinách se píše, že Tataři po vítězné bitvě u Legnice nad slezským knížetem Jindřichem II. v roce 1241 vpadli na Moravu, kterou měli vyplenit. Útok na Moravu v roce 1241 dospěl údajně až k Blansku, kde mělo dokonce dojít k poničení románského kostela svatého Martina. Již vynikající historik Ladislav Hosák ve svém článku v Letopisech města Blanska (3/71) píše, „Není nejmenšího dokladu, že by tehdy Tataři pronikli až na Blanensko“, přesto i v některých novějších publikacích, jež se týkají dějin Blanska, se objevuje údaj o tatarském vpádu k Blansku.


Vztah Jindřicha Wankla a Josefa Mánese

Ilustrační foto k článku: Vztah Jindřicha Wankla a Josefa Mánese

Ačkoli toho o osobnosti lékaře, archeologa, antropologa a krasového badatele evropského formátu Jindřicha Wankla bylo napsáno již více než dost, přesto existují témata z různých období jeho života i odborné práce, která nejsou příliš známa. K těmto jevům patří například jeho přátelství s významným českým malířem Josefem Mánesem a vztah tohoto umělce k Wanklově rodině.


Proč byly zřízeny útvary PTP

Ilustrační foto k článku: Proč byly zřízeny útvary PTP

Dodnes není mnoha zejména mladším lidem jasný účel zřízení pomocných technických praporů (PTP). V době nejtvrdší totality v letech 1950 – 1954 bylo utvořeno na území republiky 18 pomocných technických praporů č. 51 – 68 se stavem okolo 40 tisíc mužů. Důvody byly jak politické, tak hospodářské.