Archiv článků
   v roce 2014

Kategorie: historie  

 


Umělecké ztvárnění císaře Josefa II. v litině

Ilustrační foto k článku: Umělecké ztvárnění císaře Josefa II. v litině

Osvícený císař Josef II., který vládl v českých zemích v letech 1780 až 1790, je v umění jedním z nejvíce ztvárňovaných postav habsbursko-lotrinského rodu. Jeho popularita samozřejmě pramenila s vydáním tzv. tolerančního patentu a patentu o zrušení nevolnictví z roku 1781. Neméně důležité byly i další jeho reformy.Blanenský uličník – Alešova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Alešova

Alešova ulice se nachází na Starém Blansku. Mikoláš Aleš byl český malíř, kreslíř a ilustrátor. Tvořil zpočátku v pozdně romantickém stylu, později tíhl spíše k secesi.


Blanenský chodec znovu vyráží do města

Tradiční součástí programu oslav Vítání sv. Martina jsou také komentované prohlídky města Blanska, které pro zájemce pořádá Galerie Jonáš ve spolupráci s Blanenskou informační kanceláří Blanka. Letos se komentovaná prohlídka města uskuteční v sobotu 15.11.2014 v 10:00 hodin.


Eduard Bartelmus a jeho blanenský vynález pro každého

Ilustrační foto k článku: Eduard Bartelmus a jeho blanenský vynález pro každého

To, že ke svatomartinským hodům patří už neodmyslitelně husa na pekáči, ví každý, stejně jako to, že smaltované pekáče a hrnce jsou běžným vybavením každé pořádné kuchyně. Ale možná vás překvapí, že tomu tak nebylo vždycky a co víc, že tito užiteční pomocníci v domácnosti mají vlastně blanenský původ!


Blanenský uličník – Nerudova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Nerudova

Nerudova ulice spojuje ulici Masarykovu s Husovou a je rovnoběžná s Hálkovou ulicí.


Blanenský uličník – Čapkova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Čapkova

Čapkova ulice vychází z nám. Míru směrem k sídlišti Písečná a pokračuje až k ulici Sušilově, u níž končí.


Zborovská bitva

Ilustrační foto k článku: Zborovská bitva

Letos si připomínáme 97. výročí bitvy u Zborova z 2. července 1917. Rozsahem se sice nemohla rovnat jiným bitvám „Velké války“, která byla později nazvána 1. světová, pro vznik ČSR je ale zásadní.
Kolonka, Kolonie aneb Dnešní Jiráskova ulice

Ilustrační foto k článku: Kolonka, Kolonie aneb Dnešní Jiráskova ulice

Blanenští starousedlíci Jiráskovu ulici nenazvou jinak než „Kolonie“. K tomuto lidovému názvu přišla Jiráskova ulice v roce 1909.


Blanenský uličník – Komenského

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Komenského

Komenského ulice v Blansku navazuje za vlakovou tratí u zastávky Blansko-město na ulici Rožmitálovu a ústí do ulice Brněnské. Pojmenována je po Janu Amosu Komenském.


Mor v Blansku a ve Vilémovicích v roce 1715

Ilustrační foto k článku: Mor v Blansku a ve Vilémovicích v roce 1715

Až do počátku novověku byl velmi obávanou nemocí mor – „černá smrt“. Nakažlivá nemoc se rychle šířila z jednoho do druhého kraje, její průběh byl krátký a umíraly na ni stovky až tisíce obyvatel po celé Evropě.


Blanenský uličník – Jiráskova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Jiráskova

Jiráskova ulice vede z ulice Sukovy rovnoběžně s ulicí Bezručovou a slepě končí u domu č. p. 48.


120 let od prvního pojmenování blanenských ulic

Ilustrační foto k článku: 120 let od prvního pojmenování blanenských ulic

Potřeba jednoznačné identifikace každého objektu vyústila 6. února 1770 v nařízení císařovny Marie Terezie přikazující označovat stavby (vyjma kostelů, kaplí a neobydlených věží) čísly. Těmto číslům se říkalo konskripční, tedy popisná. Popisná proto, že když se číslování poprvé provádělo, psala se tato čísla křídou na vrata či fasády domů.


Blanenský uličník – Sukova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Sukova

Sukova ulice v Blansku spojuje ulice Křížkovského a Bezručovu. Josef Suk starší byl český skladatel, houslista a pedagog. Narodil se 04.01.1874 v Křečovicích u Nevrklova. Vlastní mu byl lyrismus přelomu pozdního romantismu a moderny, k jejímž zakladatelům se Suk řadí.


165 let v pohybu

Ilustrační foto k článku: 165 let v pohybu

Prvního ledna 1849 byla veřejnosti předána trať Brno – Česká Třebová. První vlak, který po slavnostních obřadech vyjel z Brna do Prahy, byl všude vítán. Z celého okolí se lidé hrnuli podívat na vzácné divadlo. Staří sousedé padali před přijíždějícím vlakem na kolena a křižovali se před „ohnivým luciperem“. Zpočátku byla k vlakové dráze veliká nedůvěra, venkovský lid jí nerad jezdil.