Archiv článků
   v roce 2012

Kategorie: historie  

 


Blanenský uličník – Divišova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Divišova

Divišova ulice, která je rovnoběžná s ulicí Bezručovou, je pojmenována po teologovi, přírodovědci, hudebníkovi a vynálezci Václavu Prokopu Divišovi, který se však vlastním jménem jmenoval Václav Divíšek.


Blanenský uličník – Dobrovského

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Dobrovského

Dobrovského ulice v Blansku je pojmenována po obrozenci, knězi, jezuitovi, filologovi, slavistovi a historikovi Josefu Dobrovském (17. srpna 1753 – 6. ledna 1829).


Blanenský uličník – ulice Sušilova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – ulice Sušilova

Sušilova ulice, která se jmenuje podle Františka Sušila, ústí do ulice Masarykovy a křižuje ulici Husovu.


Blanenský uličník – Bartošova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Bartošova

Bartošova ulice, na kterou navazuje ulice 9. května, dostala svůj název po Františku Bartošovi, který sice už dnes moc známou osobností není, nicméně získal dokonce čestné občanství městyse Blanska.


Blanenský uličník - Rožmitálova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník - Rožmitálova

Označení ulic se v Blansku začíná objevovat od roku 1894. V předchozích létech používali Blanenští pro domovní orientaci zavedeného číslování domů a také tradičně vžitá pomístní jména. Nejdůležitější blanenskou tepnou byla a je ulice Rožmitálova, dříve psáváno i jako Rožmytálova.


Již Hugo Salm propagoval očkování proti neštovicím

Ilustrační foto k článku: Již Hugo Salm propagoval očkování proti neštovicím

Až do konce 18. století byly neštovice (variola vera) obávanou nemocí, která zmařila mnoho lidských životů. Udává se, že v letech 1799 a 1800 zemřelo na Moravě 6 000 dětí jen na neštovice a v dalších zemích Evropy to bylo podobné.


Nemocnice v Rájci nebo v Ráječku?

V čase napoleonských válek v květnu 1809 nabídl hrabě Hugo František Salm (1786–1836) Moravskému místodržitelství, že vybuduje na svůj náklad dočasnou vojenskou nemocnici, a to v Ráječku.
Podnikání v zemědělství a činnost obecního živnostenského úřadu

Obecní živnostenský úřad Blansko zajišťuje výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle platného zemědělského zákona, která se týká zejména evidence zemědělského podnikatele, vydávaní osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, o změnách v evidenci a o vyřazování z evidence a dalších povinností.


Doktor Wolfstein v Lažánkách

Ilustrační foto k článku: Doktor Wolfstein v Lažánkách

Josef Čech ve svých Dějinách města Blanska (1905) a po něm Josef Pilnáček v Pamětech města Blanska a okolních hradů (1927) uvádějí, že při epidemii cholery v roce 1831 léčil nemocné v Lažánkách Dr. Walkenstein, který prý o tomto léčení napsal italsky psaný spis.


Století Ježkova mostu

Ilustrační foto k článku: Století Ježkova mostu

V letošním roce oslaví významná blanenská památka hned dvě kulatá výročí.


V knihovně vás zbaví strachu z počítače

Ilustrační foto k článku: V knihovně vás zbaví strachu z počítače

Již několik let se v Městské knihovně Blansko realizuje projekt „NEBOJTE SE PC“. Vznikl v době, kdy mezi námi bylo více těch, kteří osobní počítač ovládat neuměli, a menšina takových, kteří se PC „nebáli“. Někteří z těchto poučenějších se stávali rádci a pomocníky pro jedince v oblasti výpočetní techniky naprosto neznalé.


Dobrovolní hasiči okrsku Blansko hodnotili uplynulý rok

Ilustrační foto k článku: Dobrovolní hasiči okrsku Blansko hodnotili uplynulý rok

V neděli 5. února se sjeli do Těchova zástupci šesti sborů ze sedmi registrovaných na území města Blanska a zástupci sboru Spešov, který zůstal součástí okrsku blanenských hasičů z dob, kdy byl ještě městskou částí Blanska.


Symbol i umělecké dílo – Historie spolkového praporu Rastislava 2. část

Ilustrační foto k článku: Symbol i umělecké dílo – Historie spolkového praporu Rastislava 2. část

Teprve po návratu zpěváků z Prahy došlo na přelomu května a června 1864 ke slavnostnímu předání nového spolkového praporu řediteli železáren Ignáci (Hynku) Vondráčkovi, který věnoval na jeho pořízení onu nemalou sumu 1300 zlatých. Slavnostní předání praporu Vondráčkovi mělo podobu pochodňového průvodu k jeho domu u Mariánské huti a zúčastnil se jej i Josef Mánes. Ten ostatně v jeho průběhu obdržel nejen četné díky a ovace od přítomných, ale i symbolický vavřínový věnec s trikolórou...Program sboru Rastislav v roce 2012

My, členové Rastislava, hlásíce se k odkazu spolku Rastislav ustanoveného 26. 12. 1862 v Blansku, srdečně zveme na setkání s naším pěveckým sborem během jubilejního roku 2012!


TRI ŠTVRTÝ

Ilustrační foto k článku: TRI ŠTVRTÝ

Aktuální výstava v Galerii města Blanska připravená kurátorkami Evou Masarykovou a Olgou Hořavovou představuje čtveřici umělců – tři sochařky a jednoho sochaře.


Informace pro podnikatele – Jednotné kontaktní místo v Jihomoravském kraji

Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM), zřízené jako jediné v Jihomoravském kraji. Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku.