Archiv článků
   v roce 2009

Kategorie: historie  

 


O statečném templáři

Ilustrační foto k článku: O statečném templáři

Za oněch časů, kdy prý na Moravu hordy divokých Tatarů vpadly, pleníce a pustošíce vsi i města, vraždíce muže, ženy i děti, nezůstalo jejich řádění uchráněno ani Blansko.


K historii blanenského hřbitova

Ilustrační foto k článku: K historii blanenského hřbitova

Nejen pro obyvatele Blanska bude v tomto dušičkovém období určitě zajímavá zmínka o historii blanenského hřbitova. Pohřbívání zesnulých a úcta k nim sahají do dávné historie lidstva. Zprvu záležitost soukromá se vlivem křesťanství mění na společnou. Při kostelech a klášterech jsou zakládány hřbitovy a pohřbívání zesnulých a správu hřbitovů přebírá církev.


Výskyt cholery v 19. století na Blanensku

Cholera je dosud vážnou hrozbou v endemické oblasti Indie a Indonésie, a rozšířila se i do tropického pásu Afriky a Ameriky. V 19. století se cholera objevila i u nás. Jak se k nám dostala?


Z historie blanenského koupaliště

Ilustrační foto k článku: Z historie blanenského koupaliště

V sobotu dne 23. 5. 2009 zahájilo blanenské koupaliště svoji další letní sezonu. A kolikátá je to vlastně sezona a kdy bylo koupaliště poprvé otevřeno pro veřejnost? Pěkně o tom v r. 1986 píše pan Jaroslav Starý v článku „Blanenskému koupališti je 50 roků“.


Bombardování Blanska v dubnu 1945

Ilustrační foto k článku: Bombardování Blanska v dubnu 1945

25. duben 2009 je dnem, na který připadá 64. výročí tragické události, která na samém konci 2. světové války postihla město Blansko. Tohoto dne bylo město Blansko letecky bombardováno, zahynulo skoro třicet lidí a byly způsobeny značné materiální škody.


Nejstarší písemná zpráva o Blansku: rok 1136 nebo 1141?

Ilustrační foto k článku: Nejstarší písemná zpráva o Blansku: rok 1136 nebo 1141?

V novějších přehledech regionálních dějin je nejstarší dochovaná písemná zmínka o vlastním Blansku kladena k roku 1141. Ačkoliv toto datum již vstoupilo do obecného povědomí, v žádném případě neodpovídá historické skutečnosti: rozbor známých archivních dokladů naopak nabízí jiný mezník, rok 1136. Nejde o příliš složitý problém, vydejme se proto krátce po stopách osudů Blanska ve 12. století.