Archiv článků
   za měsíc září 2011

Kategorie: historie  

 


Treviranus – báječný muž na dýmajících parostrojích

Ilustrační foto k článku: Treviranus – báječný muž na dýmajících parostrojích

První polovinu 19. století můžeme v blanenských dějinách bez nadsázky nazvat jakýmsi „Zlatým věkem“, obdobím, kdy s Blanskem spojila své osudy celá řada vynikajících osobností. Většina z nich v Blansku pobývala na pozvání starohraběte Huga Františka ze Salmu a přestože jejich blanenské působení bylo zpravidla jen dočasné, o to zajímavější a významnější stopu zde zanechalo. K takovým osobnostem můžeme vedle Karoliny Meineke a jejího manžela Adolfa, nebo průmyslníka Karla z Reichenbachu jistě zařadit také německého inženýra a mechanika Ludwiga Georga Trevirana.