Archiv článků
   za měsíc březen 2014

Kategorie: historie  

 


Blanenský uličník – Jiráskova

Ilustrační foto k článku: Blanenský uličník – Jiráskova

Jiráskova ulice vede z ulice Sukovy rovnoběžně s ulicí Bezručovou a slepě končí u domu č. p. 48.


120 let od prvního pojmenování blanenských ulic

Ilustrační foto k článku: 120 let od prvního pojmenování blanenských ulic

Potřeba jednoznačné identifikace každého objektu vyústila 6. února 1770 v nařízení císařovny Marie Terezie přikazující označovat stavby (vyjma kostelů, kaplí a neobydlených věží) čísly. Těmto číslům se říkalo konskripční, tedy popisná. Popisná proto, že když se číslování poprvé provádělo, psala se tato čísla křídou na vrata či fasády domů.