Průběh poradenství

Jak si domluvit konzultaci
Služby v našem zařízení jsou bezplatné, nepotřebujete žádná doporučení, pouze je nutné domluvit si termín návštěvy telefonicky či osobně předem.

Úvodní konzultace
Jde o navázání kontaktu a zmapování problému. Klient uvede svoji představu, o tom, kam chce v řešení problému dojít, jak by měl podle něj vypadat cílový stav. Vyjasňují se podmínky, za nichž budou konzultace probíhat. Na tuto a každou další konzultaci je vymezena doba až 60 minut, u párové konzultace je to až 90 minut, dle závažnosti tématu.

Následné konzultace
Celkový počet konzultací je závislý na řešené problematice, závažnosti každého případu a dohodě s klientem. Obecně se dá říci, že nejvíce (10 a více) konzultací bude vyžadovat terapeutická práce, naopak diagnostická vyšetření a konzultace, ve kterých jde o poskytování faktických informací, jsou kratší (2–4 setkání).

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:32 h