Typy konzultací

Individuální konzultace
Poradenského procesu se účastní jen klient a odborný pracovník.

Manželská a párová konzultace
Poradenského procesu se účastní pár, přičemž má možnost společných i individuálních konzultací s poradcem. V tomto rámci však může službu vyhledat i jeden člen páru samostatně, pokud se druhý z nějakého důvodu nemůže konzultace zúčastnit.

Rodinná konzultace
Rodinná konzultace se zaměřuje na celou rodinu včetně dětí. Věnuje pozornost vzájemným vztahům v celé rodině. I zde může tuto službu vyhledat jednotlivec.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:31 h