Besedy, kurzy, semináře

Ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko pořádáme od r. 2005 kurzy pro veřejnost, které jsou zaměřené na zkvalitnění paměti a kognitivních funkcí. Od září 2016 byly aktivity rozšířeny o aktivizačně-rehabilitační cvičení s názvem Tanec na židli. Obě aktivity pravidelně probíhají jak na DPS Pod Javory, tak na DPS 9. Května.

Procvičte si s námi paměť

Účastníci si procvičují paměť prostřednictvím zábavných koncentračních cvičení, a společně vzpomínáme na naše oblíbené, mnohdy i zapomenuté, herce, pořady, seriály, zpěváky, různé dobové události, zvyky a tradice. Pracujeme s audionahrávkami, fotografiemi umělců či rozhovory s nimi. Zkrátka s věcmi, které senioři denně používali, a které jim otevírají vzpomínku do mládí, do doby, kterou si bezpečně pamatují a dokážou o ní povídat. Důraz je kladen na to, aby každý ze zúčastněných odcházel s dobrým pocitem dodaného sebevědomí ze správně provedených úkolů. Získané strategie pro lepší zapamatování jsou klienti schopni využít ve svém každodenním životě.

            aktualizováno: 11. 4. 2023, 07:23 h