Legislativa

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR můžete najít plné znění zákonných opatření týkajících se sociálních služeb. Jde především o tyto zákony a vyhlášky:

Odborné sociální poradenství:

  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Ochrana osobních a citlivých údajů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Prolomení mlčenlivosti:

  • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
  • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:29 h