S čím se na nás můžete obrátit

S osobními problémy

- zvládání stresových situací, tréma, neschopnost soustředění, různé obavy, strach, osamělost, nedostatek sebedůvěry, hledávání sebe sama, zvládání náročných či traumatických situací, potíže s alkoholem, experimenty s drogou, tělesné problémy spojené s psychikou, fyzické a psychické násilí, poruchy příjmu potravy, aj.

S partnerskými problémy

- potíže ve vzájemné komunikaci, partnerské krize, dělba práce v domácnosti, rozvodová rozvaha, posouzení potřeb nezletilých dětí, řešení porozvodové situace (mezi partnery, rodiči a dětmi), aj.

S rodinnými problémy

- s dětmi, rodiči, prarodiči, hádky, konflikty, neschopnost vymezit vzájemné kompetence, výchovné problémy (záškoláctví, neposlušnost), aj.

S problémy ze sociální oblasti

- záležitosti osvojení, pěstounské péče, problémy ve skupině a kolektivu, aj.

Cíle spolupráce:

1. Posílit psychický stav jednotlivce tak, aby mohl rozpoznat a rozšířit vlastní zdroje ke zvládnutí své obtížné životní situace.

2. Stabilizovat manželský, partnerský život nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu.

3. Posílit a stabilizovat rodinné vztahy, pomoci při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři.

4. Pomoci při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

Poskytované služby směřují k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci ve smyslu zásad Zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:30 h