Podněty a připomínky

Klienti Poradny mají možnost vyjádřit se ke kvalitě poskytovaných služeb písemně či ústně a to buď oficiálně (s podpisem) nebo anonymně.

Anonymní písemné podněty/stížnosti, na něž klient nežádá odpověď, je možné poslat poštou, emailem nebo vhodit do schránky umístěné v čekárně Poradny. Tato schránka je pravidelně vybírána a vedoucí Poradny vyhodnocuje jejich závažnost. Ústní podněty mohou uživatelé podat přímo pracovníkům Poradny nebo vedoucí odboru sociálních věcí města Blansko, Mgr. Kateřině Pinkové (nám. Republiky 1, 678 01 Blansko).

Klienti mají rovněž možnost ohodnotit činnost poradny vyplněním anonymních anket na webu Poradny.

Písemný podnět/stížnost, na níž klient žádá odpověď, musí obsahovat:

  • jméno a adresu klienta
  • důvod podání stížnosti
  • vlastnoruční podpis

Podnět/stížnost musí klient doručit osobně, poštou či emailem k rukám pracovníků Poradny, kteří ji předají vedoucí Poradny, jenž tuto stížnost řeší a podává písemné vyjádření nejpozději do 30 dnů od přijetí podnětu/ stížnosti.

Při neuspokojivém vyřešení podnětu/stížnosti dále k rukám vedoucí odboru sociálních věcí města Blansko, Mgr. Kateřině Pinkové (nám. Republiky 1, 678 01 Blansko), která tento podnět/stížnost následně řeší a podává písemné vyjádření nejpozději do 30 dnů od přijetí.

Při nevyřešení žádným z výše uvedených způsobů se klienti mohou obrátit na Asociaci manželských a rodinných poradců (www.amrp.cz).

Podrobný postup vyřizování podnětů/stížností je volně k nahlédnutí v Poradně.

Ankety

Anketa pro zájemce o služby poradny

Anketa pro klienty poradny

            aktualizováno: 12. 4. 2023, 13:05 h