Pracovníci

Mgr. Ing. Helena Janíková ( hjanikova@blansko.cz )
psycholog, rodinný – manželský poradce

přítomnost na pracovišti

 • Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V oboru psychologie získala magisterský titul v roce 2017.
 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v rámci Institutu Dialog (CZGPTI) v Brně, který je akreditován ČPS ČLS JEP. Výcvik zakončila zkouškou v r. 2022.
 • V rámci studia absolvovala řadu odborných stáží, jako dobrovolník působila na plicním lůžkovém oddělení Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích.
 • V Poradně pracuje od roku 2019 na pozici psycholog, rodinný – manželský poradce.

Mgr. Martin Švanda, Ph.D. ( svanda@blansko.cz )
psycholog, rodinný – manželský poradce

přítomnost na pracovišti

 • Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V oboru psychologie získal magisterský titul v roce 2003, titul Ph.D. v roce 2011.
 • Absolvoval komplexní výcvik v systemické terapii v Institutu systemické zkušenosti (ISZ-MC) v Praze, který úspěšně ukončil v roce 2015.
 • Jako psycholog a terapeut působil např. v A Klubech ČR či v Manželské a rodinné poradně Bethesda, jako klinický psycholog působil v Úrazové nemocnici v Brně. Dříve se věnoval také vědecké a pedagogické činnosti v rámci Psychologického ústavu AV ČR a Masarykovy univerzity Brno.
 • V Poradně pracuje od roku 2016 na pozici psycholog, rodinný – manželský poradce.

Lenka Fleková, DiS. ( flekova@blansko.cz )
sociální pracovnice

přítomnost na pracovišti

 • Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Brně, titul diplomovaný specialista získala v roce 2017.
 • Jako sociální pracovnice působila na Městském úřadu v Blansku, na oddělení sociálně právní ochrana dětí.
 • V rámci praxe pracovala taktéž jako sociálně aktivizační pracovník v domově pro seniory se zvláštním režimem Santini Křtiny a dále se věnovala přímé péči o seniory v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory v Blansku.
 • Věnuje se lektorování kurzů trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů. 
 • V Poradně pracuje od roku 2019 na pozici sociální pracovník.

Všichni pracovníci se průběžně vzdělávají a rozšiřují tak oblast svých kompetencí.

            aktualizováno: 23. 5. 2022, 13:26 h