Územní plán Blansko

Aktuální územní plán města Blanska


Dotace na zpracování Územního plánu Blansko

Název projektu: Územní plán Blansko
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07273
Evidenční číslo v IS ISPROFIN: 117D11K000434
Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 – Národní Podpora územního rozvoje

Finanční rámec projektu:

Celkové výdaje projektu: 2.220.000 Kč
Uznatelné náklady projektu: 1.740.000 Kč
Dotace: 1.740.000 Kč

Tvorba Územního plánu Blansko je „Spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“, „Šance pro Váš rozvoj“.

http://www.crr.cz/cs/
http://www.strukturalni-fondy.cz/

Druh dotace / zdroje spolufinancování

Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 1.479.000 Kč
Národní veřejné zdroje: 261.000 Kč
z toho dotace ze státního rozpočtu: 261.000 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1.740.000 Kč

Integrovaný operační programEU – fond rozvoje ministerstvo pro místní rozvoj

            aktualizováno: 9. 3. 2020, 09:52 h