Oddělení silničního hospodářství

Rozhoduje mimo jiné ve věcech:

  • připojování sousedních nemovitostí k silnici nebo místní komunikaci, o připojování silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení
  • dopravního značení komunikací včetně místních komunikací
  • uzavírek a objížděk silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
  • zvláštního užívání silnic a místních komunikací
  • a dalších dle zákona o pozemních komunikacích

Lhůty pro vyřízení žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, uzavírek a dopravního značení
V případě užívání silnic a místních komunikací k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umístění lešení, umístění prodejních stánků, umístění reklamních zařízení, umístění kontejnerů, pořádání akcí, provádění stavebních prací, umístění stavebního materiálu apod.) je třeba povolení zvláštního užívání (viz. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

 

            aktualizováno: 12. 3. 2020, 08:32 h