Územní plánování – rozcestník

Územně plánovací dokumentace

územní plány
▪ regulační plány

Územně plánovací podklady

▪ územní studie
▪ územně analytické podklady
▪ informace o TI

Mapový server

▪ mapové služby

            aktualizováno: 24. 3. 2020, 09:10 h