Detail usnesení


Usnesení rady ze dne 1. 3. 1999

mimořádné zasedání

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s tím, aby firma RAW Brno dopracovala urbanistickou studii středu města tak, aby měla náležitosti konceptu řešení regulačního plánu. V koncept musí být zapracovány konečné připomínky uplatněné na mimořádném zasedání MR dne 1.3.1999. Tyto připomínky, které jsou uvedeny v zápise z mimořádného zasedání této MR.

Usnesení č. 2
Rada ukládá odboru INV, aby prověřil, zda smlouva s firmou KOREKT-INVEST byla uzavřena ve smyslu výběrového řízení a ve smyslu usnesení městského zastupitelstva.
Z:INV
T:15.3.1999

Usnesení č. 3
Rada ukládá vedení města Blanska do 15.3.1999 nejednat s firmou KOREKT-INVEST o žádných dodatcích ke smlouvě.

Usnesení č. 4
Rada projednala návrh na konání místního referenda ve věci oddělení městské části Spešov od Města Blansko a vrací jej navrhovateli z důvodu doplnění ekonomického rozboru, který určí náklady na vykonání rozhodnutí referenda a určí jejich zdroje.


......................................................
Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 09:10 h