Archiv článků
   v roce 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz a sběr vánočních stromků

Svoz a sběr vánočních stromků proběhne ve městě Blansku ve dnech 5. 1. a 19. 1.


Náměstí Svobody monitoruje kamera

Ilustrační foto k článku: Náměstí Svobody monitoruje kamera

Od konce listopadu je ve zkušebním provozu nový kamerový bod pokrývající ul. Seifertovu a nám. Svobody. Umístěn je na budově „hasičky“.


Činnost městské policie v listopadu–prosinci 2008

V období od 15. 11. 2008 do 15. 12. 2008 řešili strážníci MP 69 přestupků, které vyřídili uložení pokuty v blokovém řízení v celkové výši 42.300 Kč. Jednalo se převážně o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (překročení rychlosti v obci, zakázané parkování) a přestupky proti majetku (zejména krádeže v obchodech).


Kontejnery na nefunkční malé elektrospotřebiče instalovány

Ilustrační foto k článku: Kontejnery na nefunkční malé elektrospotřebiče instalovány

Město Blansko se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů. Každý občan, který se potřebuje zbavit nefunkčního mobilu, kalkulačky, telefonu, kamery, fotoaparátu, DVD přehrávače, drobného počítačového vybavení, discmana nebo MP3 přehrávače, el. hraček, fénu, kulmy, žehličky apod., má nyní možnost využít speciální kontejnery.


Nový stolní kalendář Moravský kras a okolí

Ilustrační foto k článku: Nový stolní kalendář Moravský kras a okolí

Na rok 2009 pro vás město Blansko ve spolupráci s městem Boskovice a s Pivovarem Černá Hora připravilo zajímavý stolní kalendář s fotografiemi největších turistických lákadel celého regionu.


Úřední hodiny MěÚ Blansko o vánočních svátcích

Pro občany, kteří potřebují odevzdat písemnosti a jiný spisový materiál na Městský úřad Blansko, budou v době vánočních svátků v provozu v budově MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko (bývalý okresní úřad) následující oddělení:


Informační kancelář Blanka mezi svátky

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit případné vánoční dárky, bude pátek 19. 12. 2008, kdy bude otevřeno do 18 hod. Znovu otevřeme v pátek 2. 1. 2009. Do roku 2009 vám za celý kolektiv informační kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Krásné svátky!


Poradna pro rodinu mezi svátky

V době od 22.12 2008 – 2.1.2009 je Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2b, Blansko z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Můžete využít email či zanechat vzkaz na telefonním záznamníku. Budeme Vás kontaktovat zpět. Za pracovníky poradny vedoucí Mgr. Radka Šebelová.


Informace ke stánkovému prodeji

S blížícími se vánočními nákupy občané často využívají služeb, které nabízejí předvánoční trhy ve stáncích, na tržnicích a tržištích. Občané i podnikatelé by v této souvislosti měli být obeznámeni s podmínkami, za jakých je možno na tržištích, stáncích a tržnicích provádět podnikatelskou činnost, tj. prodej a skladování výrobků, poskytování služeb, resp. co je možné prodávat, co se prodávat nesmí, jaké jsou možnosti kontrolních orgánů apod.


Myslivost na Blanensku

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou. Letošní předběžné výsledky ukazují, že trend nízkých stavů drobné zvěře na Blanensku přetrvává.


Místostarosta Mgr. Polák radním Jihomoravského kraje

Ilustrační foto k článku: Místostarosta Mgr. Polák radním Jihomoravského kraje

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje zamíchaly nejen jeho vedením, ale dotkly se i Blanska. Za ČSSD v nich uspěl místostarosta Mgr. Ivo Polák, nyní již radní Jihomoravského kraje, pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti životního prostředí.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

12. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 16. 12. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Svoz zbytkového komunálního odpadu o vánočních svátcích

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. NEBUDOU provedeny pravidelné svozy zbytkového komunálního odpadu ve středu 24. 12. 2008 a ve středu 31. 12. 2008. Náhradní svozy budou zajištěny vždy den předem, tj. v úterý 23. 12. 2008 a 30. 12. 2008 v prodloužených směnách současně s pravidelnými úterními svozy. Jiné změny v období vánočních svátků a nového roku nebudou.


Redukce návrhových ploch bydlení

Stavební úřad MěÚ Blansko, který plní prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního rozvoje funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace pro správní obvod obce s rozšířenou působností, dlouhodobě upozorňuje na připravované změny ve vymezení zastavitelných ploch v Územním plánu sídelního útvaru Blansko a reguluje pořizování ploch nových.


Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Ilustrační foto k článku: Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Město Blansko se uchází s projektem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zlepšení životního prostředí kolem nádrže a potoka Palava.


Vyplácené dávky zdravotně postiženým občanům

Odbor sociálních věcí, oddělení dávek pro zdravotně postižené věnuje péči zejména osobám těžce zdravotně postiženým a osobám se sníženou schopností péče o vlastní osobu. Rozhoduje o poskytování mimořádných výhod a dávek pro tyto skupiny občanů z titulu obce s rozšířenou působností.


Stavební úřad vytváří nové územně analytické podklady

Stavební zákon ukládá vytvořit územně analytické podklady do konce roku 2008. Jako jeden z nástrojů územního plánování budou tvořit základ pro další rozvoj území. V současné době pracují zaměstnanci stavebního úřadu na první části – podkladech pro udržitelný rozvoj území. Druhá část bude obsahovat rozbor údajů zjištěných v první části, zjednodušeně jejich SWOT analýzu.


Změny v systému pomoci v hmotné nouzi

S účinností od 1. září 2008 byl v systému pomoci v hmotné nouzi zpřísněn postup proti osobám, které neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti.Školení bezpečné jízdy s následným odpočtem bodů

Od 5. září 2008 nabízí společnost AUTODROM MOST, a. s. ve spolupráci se společnost HCT.CZ, a. s. možnost absolvovat školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru body. Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6 a více body.


Živnostenský úřad začne pokutovat nehlášení změn

Od 1. 7. 2008 vstoupil v účinnost novelizovaný zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nová právní úprava správních deliktů stanovených v živnostenském zákoně zásadním způsobem mění jednání živnostenského úřadu v případě zjištění porušení lhůt stanovených pro oznamování změn.


Město stále nabízí úvěry na opravy domů a bytů

Město Blansko nabízí vlastníkům rodinných domů, bytů a bytových domů jednu z posledních možností požádat o úvěr úročený 3 % p. a. Úvěr je splatný do pěti roků.


Investice ke konci roku

Ilustrační foto k článku: Investice ke konci roku

Do konce letošního roku má před sebou Město Blansko investiční akce v rozsahu 24 mil. Kč. Většina jich je již zahájených. Připravují se již i projekty pro příští rok, byly podány žádosti o dotace z evropských fondů.


Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně.Svoz odpadu ve svátek 17. listopadu

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 17. 11. 2008. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Další část cyklostezky na sportovním ostrově příští rok

Ilustrační foto k článku: Další část cyklostezky na sportovním ostrově příští rok

Město uspělo s žádostí o dotaci a získalo z regionálního operačního programu přes 7 milionů Kč na II. etapu cyklostezek na úsek B, jež obsahuje východní stranu baseballového hřiště, dále kolem sauny za tenisové kurty, nové přemostění ke garážím u dráhy a chodník za parkem na ulici Sv. Čecha.


Město plánuje chodník kolem Sloupečníku

Umožní to směna pozemků mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem. Cestu podél potoka Sloupečníku využívají především obyvatelé sídliště Zborovce pro zkrácení cesty do obchodního domu, průmyslové zóny nebo k autobusu.Činnost městské policie v říjnu 2008

V uvedeném období strážníci řešili osm přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků proti majetku. Dále byly prováděny průběžně kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, kdy bylo za uvedené období zjištěno celkem 45 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši 49.500 Kč.


Velkokapacitní kontejnery v listopadu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Regulované nájemné v obecních bytech jde nahoru

Rada po projednání zvýšení měsíčního nájemného pro rok 2009 v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu nevyužila možnosti plného navýšení měsíčního nájemného.


Svoz odpadu ve svátek

Svoz komunálního odpadu proběhne i v úterý 28. 10. 2008. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce komunikace Na Lukách

Tato komunikace vyřeší napojení komunikací Jungmannovy a Na Lukách s ulicí Na Brankách. Dále bude prodloužen chodník z ulice Jungmannovy k ulici Na Lukách a v neposlední řadě vyřešen odvod balastních vod, vyvěrajících ze zahrad blízkých domů a nyní natékajících do splaškové kanalizace.


Činnost městské policie v září 2008

V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku – převážně drobné krádeže v obchodních domech, a byly provedeny čtyři odchyty volně pobíhajících psů.


Odbor školství připravuje nové projekty

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko dokončuje přípravu dalších dvou projektů financovaných z prostředků EU. Oba projekty jsou zaměřené na zkvalitnění podmínek pro výchovně vzdělávací činnost blanenských škol.


Město opravilo elektroinstalaci ve dvou domech

V září proběhla rekonstrukce elektroinstalace ve dvou městských bytových domech na ul. Údolní 13 a 15. Prováděna byla za provozu, což bylo problematické a náročné pro obě strany, jak firmu, která rekonstrukci prováděla, tak i nájemce jednotlivých bytů.


Pokračuje rekonstrukce přechodů a parkovišť

Druhou etapou pokračuje na mnoha místech v Blansku odstraňování bariér pomocí předláždění částí chodníků, vytvoření umělé vodící linie pro nevidomé a nového uložení nájezdových obrubníků.


MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Ilustrační foto k článku: MŠ Údolní: Slavnostní otevření nové školní zahrady

Město Blansko a Dřevoartikl spol. s r. o. Znojmo vás zvou na slavnostní otevření školní zahrady u MŠ Údolní. Uskuteční se v pondělí 6. října v 11.00 h. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z ROP Jihovýchod.Konečný termín pro výměnu občanských průkazů se blíží

Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.


Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Krátké komentáře starostky města Blanska k některým projednávaným bodům na posledním zasedání zastupitelstva.


Deratizace města Blanska

V měsících září–listopad bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Mimořádné rozšíření úředních hodin na úseku řidičských průkazů

V současné době vrcholí mimořádné období vydávání nových průkazů profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) a výměn řidičských průkazů. Z tohoto důvodu Městský úřad Blansko mimořádně rozšiřuje úřední hodiny na úseku řidičských průkazů.


Rada jmenovala nového ředitele městské policie

Ilustrační foto k článku: Rada jmenovala nového ředitele městské policie

S účinností od 15. září byl Radou města Blanska jmenován do funkce ředitele Městské policie Blansko dosavadní zástupce ředitele Ing. Martin Lepka.


Rada schválila podmínky pro prodej bytů

Pracovníci odboru komunální údržby vytvořili obecná pravidla pro prodej bytů v majetku Města. Tento prodej nyní posvětila i rada přijetím usnesení č. 36, v němž souhlasí s prodejem bytových domů, ve kterých minimálně 75 % nájemců vyjádřilo svůj zájem o odprodej.


Z činnosti městské policie o prázdninách

Letní prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí především měsíce dovolených a aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro strážníky městské policie to však bývá období, které přináší specifické problémy v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Tyto souvisí především s provozem letních zahrádek s občerstvením, s konáním různých sportovních a kulturních akcí a také se zvýšeným pohybem osob ve městě.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 16. 9. 2008 v 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu:Výluka na pracovištích odboru vnitřních věcí

Ve dnech 4. a 5. září 2008 bude ministerstvem vnitra převeden centrální systém informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému. Z těchto důvodů budou pro veřejnost ve čtvrtek 4. září a v pátek 5. září 2008 uzavřena pracoviště cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel.Dotace na druhou etapu rekonstrukce zámku v prvním kole neprošla

Město Blansko na základě přípravy druhé etapy rekonstrukce zámku podávalo žádost o přidělení dotace z Norských fondů. Tenkrát získalo dotaci ve výši cca 300.000 Kč na zpracování projektu pro zmíněnou druhou etapu. Nedávno však na Město dorazila zpráva, že projekt nebyl v základním kole vybrán.


Velkokapacitní kontejnery v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Termíny pro žádosti o dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci

V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2009 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí. Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro vás opět připravily individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí atd. Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu neukládali do odpadových nádob na směsný komunál, ale uložili do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavili je v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci. Termíny svozů jsou uvedeny níže.


Organizace školního roku 2008/09

Organizace školního roku 2008/09 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.


Pozor na padělky kolkových známek

Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti doporučuje nákup kolkových známek pouze u označených nákupních míst. Správním úřadům dále doporučuje upozornit na uvedenou skutečnost občany a věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.


Základní školy čekají o prázdninách opravy

Ilustrační foto k článku: Základní školy čekají o prázdninách opravy

Zatímco žáci si budou užívat prázdnin, pro školní zařízení nastává nejvhodnější čas pro údržbové práce a opravy většího charakteru. Čekají je milionové investice.


Omezení provozu ve středu města

V rámci rekonstrukce křižovatek a vozovek na ulicích Sadová, Smetanova, nám. Republiky dojde k následnému omezení provozu na těchto ulicích ve středu města...Opravy a uzavírky silnic na Blanensku

Na území působnosti silničního úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Blansko byly projednány následující dopravní stavby:
Termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2008

Výše jsou uvedeny možné termíny pro svatební obřady v obřadní síni v budově radnice (úředně určená místnost) a na zámku. Na základě žádosti snoubenců však může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek ve výši 1.000 Kč.Novela živnostenského zákona od 1. 7. 2008 usnadní vstup do podnikání

Dne 1. července 2008 vstupuje v účinnost zákon č. 130/2008Sb., kterým se novelizuje stávající živnostenský zákon (455/1991Sb.). Hlavním cílem této poměrně rozsáhlé novely živnostenského zákona je zjednodušení vstupu do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům a další snížení administrativní zátěže podnikatelů při styku se živnostenskými úřady. O změnách v zákoně si povídáme s vedoucím Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko Ing. Jaroslavem Bártou.


Další chodníky a parkoviště se dočkají bezbariérových nájezdů

Na základě nového zmapování bariér v místech křížení chodníků se silnicemi na území města byla vytvořena nová projektová dokumentace Rekonstrukce přechodů a parkovišť – II. etapa, která navazuje na I. etapu realizovanou na konci minulého roku, a doplňuje ji o další přechody a parkoviště, které je ještě nutno bezbariérově upravit.


Činnost městské policie květen–červen 2008

V uvedeném období dále strážníci řešili 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku – zde se jednalo převážně o drobné krádeže v obchodních domech a byly provedeny 3 odchyty volně pobíhajících psů.


Mateřské školy v Blansku mají dostatečnou kapacitu

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných mateřských škol, činnost mateřské školy vykonává rovněž ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. Celková kapacita blanenských mateřských škol je 553 míst. V termínu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09 navštěvovalo mateřské školy 526 dětí.


Pojištění odpovědnosti prokážete od 1. 1. 2009 jen zelenou kartou

Dovolujeme si informovat širokou motoristickou veřejnost, že dnem 1. června 2008 nabývá účinnost zákon č. 137/2008 Sb., kterým je novelizován zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“).


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

10. zasedání Zastupitelstva města Blansko se uskuteční v úterý 17. 6. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Návrh programu...


Upozornění pro řidiče – vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě platného Osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti.


Rada rozdělovala peníze z výherních hracích přístrojů

Firmy provozující výherní hrací přístroje na území města Blanska odvedly na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách část výtěžku za rok 2007 na účet Města Blansko. Celkem se jedná o více jak milion korun, které budou, jak zákon ukládá, použity na veřejně prospěšné účely.


Produkce odpadů na Blanensku v roce 2007

Celkem se v roce 2007 vyprodukovalo na území obce s rozšířenou působností Blansko 89.450 tun odpadu, z toho připadalo na odpady zařazené jako ostatní 84.603 tun a odpady nebezpečné 4.847 tun.


Město Blansko zpracovává nový územní plán

Zákon stanoví obcím povinnost zrevidovat a vytvořit nový územní plán, a to nejpozději do konce roku 2011. O tom, jaké jsou důvody pro tyto změny, co přináší nové legislativa a jak se dotkne zpracování nového územního plánu, jsme si povídali s vedoucím Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Ing. arch. Jiřím Kouřilem.


Nejdůležitější změny v oblasti taxislužby

1. ledna 2008 nabyla účinnost nová vyhláška č. 281/2007 Sb., která přinesla změny do zákona o silniční dopravě. Základními důvody pro vypracování novely vyhlášky byly podstatné změny zákona o silniční dopravě.


Výběrové řízení na sociálního pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Činnost městské policie duben-květen 2008

V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku, převážně drobné krádeže v obchodních domech, a bylo provedeno osm odchytů volně pobíhajících psů.Změny v systému sociálních služeb – příspěvek na péči

K 1. lednu 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novou dávkou v systému sociálních služeb je příspěvek na péči. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.


Město zjišťuje mezi nájemci zájem o odkup bytů

Rada města Blanska na své 29. schůzi ze dne 15. 4. 2008 přijala usnesení, kterým ukládá odboru komunální údržby provést průzkum zájmu o koupi bytů, resp. bytových domů z majetku Města ze strany nájemců.Opravy komunikací na Bačině omezí provoz

Ilustrační foto k článku: Opravy komunikací na Bačině omezí provoz

Oprava komunikace v chatové oblasti Bačina bude probíhat od 12. 5. do 16. 5. 2008 včetně. V tomto období zde bude omezen nebo vyloučen příjezd veškeré dopravy. Dbejte zvýšené bezpečnosti při pohybu na staveništi. V přiložené situaci je červeně vyznačen rozsah oprav.


Nemocnice hospodařila v roce 2007 se ziskem

Nemocnice Blansko hospodařila v roce 2007 podle zřizovatelem schváleného rozpočtu, který byl stanoven jako vyrovnaný. Obrat nemocnice dosáhl v tomto období více než 352 mil. Kč, hospodářský výsledek po zdanění pak 1 372 tis. Kč.


Provoz mateřských škol v Blansku o prázdninách 2008

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2008.


Výběrové řízení na funkci: právník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: právník, případně vedoucí právního oddělení v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Rozpočet 2008 je zaměřený na investice

Rozpočet na rok 2008 byl zpracovaný jako vyrovnaný. Na straně příjmu i výdajů pracuje s částkou 467,6 mil. Kč. Ta se může ještě navýšit o předpokládané dotace, které v rozpočtu zatím nejsou zapracovány. Kapitálové výdaje, v nichž jsou zahrnuty investiční akce, jsou navrženy ve výši 80 mil. Kč.Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

Ilustrační foto k článku: Připravuje se stavba kruhové křižovatky „u okresu“

O přestavbě křižovatky Smetanova – Sadová – nám. Republiky na okružní se hovoří už delší dobu. Město Blansko ji ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Jihomoravskou plynárenskou připravuje na letní období tohoto roku.


Dotace pro město na rok 2008

Ilustrační foto k článku: Dotace pro město na rok 2008

K 31. 3. 2008 bylo odborem INV podáno 13 žádostí o dotace na stavební projekty. Celkový objem požadovaných dotací činí 44,3 mil. Kč. Dofinancování z rozpočtu Města se předpokládá ve výši 13,3 mil. Kč. Celkové náklady všech projektů jsou stanoveny na 57,7 mil. Kč.
Svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2008

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech 11. 4. – 19. 4. 2008. Dny, časy a trasy jsou dále uvedeny.


Setkání vedení Města Blansko s občany v městských částech

Pravidelná setkání s občany zahajuje jako vždy akce v Blansku, již tradičně v sále kina. Na ně navazují postupně další setkání s občany v městských částech. Rozpis jednotlivých termínů včetně zástupce Města Blansko uvádíme níže.


Trénink paměti pro seniory

Nabízíme blanenským seniorům účast v novém běhu kurzu tréninku paměti, který bude zahájen 17. 4. 2008 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1.


Statistika kácení dřevin mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady již každoročně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


Regenerace sídliště Písečná – II. etapa

V měsíci březnu bude městem podána žádost o dotaci na II. etapu regenerace sídliště Písečná. Celkové investiční náklady jsou stanoveny na základě zpracovaných projektových dokumentací ve výši 13,5 mil. Kč, požadovaná výše dotace činí 4 mil. Kč.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.Střípky ze zastupitelstva

Krátce se starostkou PhDr. Jaroslavou Královou o usneseních přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Platba poplatku formou SIPO

Upozorňujeme občany, že v květnu 2008 bude probíhat placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vypouštění přehrad Palava I a Palava II

Vypustit postupně obě dvě přehrady Palavu I a Palavu II je nyní potřebné pro zjištění základních údajů o nánosech, které se v nich za mnoho let nastřádaly. Město hodlá využít možnosti čerpat finanční prostředky na odbahnění v rámci obnovy retenčního prostoru přehrad z dotačních programů ministerstva životního prostředí.


Nové formuláře k žádostem na vodní díla

Dne 30. ledna 2008 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR vyhlášku č. 40/2008, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Jedná se o upřesnění dokladů potřebných k povolení, která vydává vodoprávní úřad.


Svoz odpadů na velikonoční pondělí nebude

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. nebude proveden svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve svátek, v pondělí 24. 3. 2008. Náhradní svoz bude proveden v prodloužené směně následující den. To znamená, že v úterý 25. 3. 2008 se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.


Zápis dětí do mateřských škol na rok 2008/09

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09. Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009 na pondělí 31. března 2008 v době od 12.00 do 16.00 hodin.


Osoby v hmotné nouzi neplatí regulační poplatky ve zdravotnictví

S účinností od 1. ledna 2008 byly zavedeny v souvislosti s poskytováním hrazené péče zdravotnickému zařízení regulační poplatky, které je nutno hradit při návštěvě lékaře, v lékárně, v nemocnici a na pohotovosti. Podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z úhrady poplatku vyloučeny některé osoby.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 18. 3. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...Hledáme brigádnice/ky do informační kanceláře

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko hledá brigádnice/ky pro příležitostnou externí spolupráci v rámci Blanenské informační kanceláře Blanka. Upřednostňujeme studenty VŠ nebo OSVČ, zejména z důvodu požadavku časové flexibility uchazeče.Výšková budova

V médiích je frekventovaná problematika plánované přestavby výškové budovy a jejího okolí. Celek je dle závazné části ÚPn SÚ Blansko situován v plochách vyšší občanské vybavenosti OB, které jsou primárně určeny pro situování funkcí neslučitelných s bydlením. Plochy ležící západně od západního průčelí výškové budovy nelze považovat za plochy stabilizované. Funkce bydlení má být v plochách OB pouze doplňková, přímo byl projektantem ÚPD zmíněn pouze služební byt správce.Parkové parkoviště Dvorská

Ilustrační foto k článku: Parkové parkoviště Dvorská

Město Blansko připravilo v rámci komplexních úprav veřejných prostranství ve městě Blansku projekt Parkového parkoviště Dvorská, na který bude žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV), oblast podpory 3.2. – rozvoj regionálních středisek.


Činnost městské policie

Výtah z činnosti za období od 20. 1. 2008 do 15. 2. 2008.


Deratizace ve městě Blansku

V období březen-červen bude v Blansku pracovníky specializované firmy prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Ochrana ovzduší

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko eviduje ve svém správním území celkem 107 provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší, 31 z nich v minulém roce vyměřil poplatky ve výši 66.500 Kč a zálohy na poplatky ve výši 46.500 Kč.


Bytová situace v roce 2007

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství, v loňském roce přidělil celkem 32 bytů.


Pokuty vymáhané finančním odborem

Na pokutách za přestupky ve městě Blansku v roce 2007 bylo celkem uloženo cca 5.350 tis. Kč, z toho bylo na místě zaplaceno pouze 965 tis. Kč. Celkové nezaplacené pokuty činí cca 2.950 tis. Kč.


Mapy na webu nejen pro projektanty

Od února jsou na oficiálním webu města Blanska www.blansko.cz přístupné nové mapy. Zájemci je najdou na stránkách stavebního odboru.


Dobrodružství mění dětem život

Třicet jedna dětí z rodin klientů Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko se účastnilo během loňského roku akcí v rámci projektu prevence kriminality. K jeho vzniku vedla snaha řešit nepříznivý stav v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Aktivity jsou cíleně určeny dětem tzv. vyžadujících zvýšenou pozornost.


Město postaví kompostárnu

Kompostárna je jedním z projektů připravovaných prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Je nejvíce připravený a mohl by být zahájen letos.


Obliba malých domovních čistíren odpadních vod roste

Z ročních přehledů výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství vyplývá, že obliba malých domovních čistíren odpadních vod na území obce s rozšířenou působností Blansko roste.


O živnostenské podnikání je stále zájem

Na základě vyhodnocení počtu nově vzniklých živnostenských oprávnění na území správního obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko za stejná období let 2004–2007 lze konstatovat, že zájem o podnikání roste.


Kontrolní činnost Obecního živnostenského úřadu Blansko

Živnostenský úřad provádí kromě běžné kontrolní činnosti jsou prováděny kontroly na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, společné kontroly s ČOI a kontroly, ke kterým dávají podnět ostatní orgány státní správy, popř. občané.


Svatební obřady na zámku zatím jen do poloviny roku

Páry, které letos plánují svatbu a chtěly by obřad uskutečnit v blanenském zámku, by si měly zřejmě pospíšit. Vzhledem k jeho plánované rekonstrukci jsou termíny v hudebním salonu zámku rozepsány jen do června.


Obyvatel města za rok přibylo jen málo

21.042 – tolik má Blansko obyvatel k 4. lednu 2008. Ve srovnání se stavem před rokem jich přibylo 11.


Činnost městské policie v lednu 2008

V uvedené období byl celkem v pěti případech proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly odstraněny tři vraky motorových vozidel. Strážníci MP řešili také mj. osm drobných krádeží v obchodních domech.


Výběrové řízení na funkci – informatik

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: informatik oddělení informatiky odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.


Střípky ze zastupitelstva

Ilustrační foto k článku: Střípky ze zastupitelstva

Tentokrát s místostarostou Mgr. Ivo Polákem podrobněji o některých usneseních přijatých na posledním zasedání zastupitelstva. Začneme bodem, který byl nejdůležitější a asi nejvíce očekávaný.


Rodinné domy Pod Sanatorkou zajistí developer

Město Blansko vypsalo záměr prodat pozemky za účelem výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou. Zajištění výstavby prostřednictvím jednotlivých stavebníků nevyšlo, ukázalo se pro některé z nich jako velmi náročné.


Provozování tomboly má svá pravidla

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že provozování tomboly je upraveno v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na území města Blanska povoluje odbor provozování tomboly s herní jistinou do 50 tis. Kč.


Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení dávek pro zdravotně postižené odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva

Zveme vás na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska konané v úterý 22. 1. 2008 od 16.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.


Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 5. února 2008 od 14 do 17 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2008/09. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 6. února 2008 od 14.30 do 16 hodin.


Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky do konce ledna

Termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2008 je stanoven do 31. 1. 2008. Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.


Kdo si zapomněl vyměnit doklady, nyní už zaplatí

Lidé hojně využili poslední loňský úřední den na Silvestra. Otevřena měla jen některá oddělení, hlavně na odboru vnitřních věcí kvůli výměně dokladů. Více jak sto lidí si tento den přišlo vyměnit řidičský průkaz a přes padesát občanský průkaz, to jsou jindy týdenní hodnoty.


Cyklostezka na sportovním ostrově se letos prodlouží

V návaznosti na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu je investičním odborem připravována projektová dokumentace pro navazující trasu, která povede přes Sportovní ostrov, park u zastávky ČD, dále podél břehu řeky za nákupní zónou na ulici Svitavské a bude ukončena u autobusového nádraží.Změny zákonů v sociální oblasti od 1. 1. 2008

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší s účinností od 1. 1. 2008 mimo jiné i novelu zákona o životním a existenčním minimu, novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a novelu zákona o sociálních službách. Zde jsou podstatné změny.