Archiv článků
   v roce 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Problémy při projednání Změn Územního plánu Blansko

V červnu 2013 byla přijata usnesení Zastupitelstva města Blanska o pořízení skupiny Změn Územního plánu Blansko mimo režim pravidelné aktualizace, která se předpokládala až po uplynutí čtyř let od vydání Územního plánu Blansko v prosinci 2011.Podmínky vydání rybářského lístku

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.Památková péče na MěÚ Blansko

V prosinci 2013 došlo k organizační změně na oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru Stavební úřad MěÚ Blansko. Chod příslušných agend bude nově vykonávat Ing. Bohdana Šlanhofová, na kterou je možno se obracet s podněty, požadavky a žádostmi v nezměněném rozsahu. Tel.: 516 775 715, e-mail: slanhofova@blansko.cz.


Očekávání od územního plánu byla naplněna

Rádi bychom připomenuli druhé výročí od vydání nového Územního plánu Blansko, který reagoval nejen na změny ve stavebním zákoně a souvisejících předpisech, ale i na problémy předchozí územně plánovací dokumentace, tehdy platné téměř 13 let.
Povánoční svoz vánočních stromků

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu 2014 vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou, a to každé pondělí.Probíhající změny na úseku TAXISLUŽBY

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend, jako příslušný dopravní úřad eviduje v současné době celkem 22 dopravců s předmětem podnikání – taxislužba, 45 vozidel zařazených do evidence vozidel taxislužby a 119 řidičů taxislužby, z toho 82 stávajících držitelů průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby a 37 nově vydaných průkazů řidiče taxislužby.Město Blansko (právní subjekt) bude mít od Nového roku nové PSČ

Místo původně používaného 678 24 bude mít Město Blansko od 1.1.2014 klasické blanenské PSČ, tedy 678 01. Takto je také tento právní subjekt zaregistrován ve všech registrech. Původní PSČ bylo Městu Blansku přiděleno jakožto historicky větší instituci z důvodu rychlejšího třídění pošty, a to bez ohledu na oficiální číselník PSČ. Od toho se nyní, dle vyjádření České pošty, upouští.


Most na sportovní ostrov se dočká opravy

Do rozpočtu na rok 2014 je jako jedna z investičních akcí zařazena také oprava mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Jde o vynucenou akci z důvodu připravovaného průtahu městem Blanskem, tedy ulic Svitavské a Poříčí.Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.12.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...Ivo Polák krůček od postu starosty města Blanska

Ilustrační foto k článku: Ivo Polák krůček od postu starosty města Blanska

Dne 17.12.2013 dojde v rámci 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska k volbě nového starosty v souvislosti s odchodem Ing. Lubomíra Toufara do PS Parlamentu ČR. Členové místní organizace ČSSD se jednohlasně shodli na kandidatuře Mgr. Ivo Poláka, který není v místní komunální sféře žádným nováčkem.


Rozpočet na rok 2014 je ve znamení velkých akcí

Ilustrační foto k článku: Rozpočet na rok 2014 je ve znamení velkých akcí

Hned několik významných investičních akcí je připravováno na rok 2014. O tom, jak by měl rozpočet na následující rok vypadat, si povídám se starostou města Lubomírem Toufarem.


Páteční trhy se vrátí na nám. Republiky

Ilustrační foto k článku: Páteční trhy se vrátí na nám. Republiky

Rada města Blanska vzala na vědomí „Petici proti konání pátečních trhů na ulici Hybešově v Blansku“ s tím, že s návrhem na přestěhování trhů dle petice souhlasí, bude dále iniciovat vlastní přestěhování na náměstí Republiky a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem tohoto veřejného prostranství pro Služby Blansko, s. r. o. za účelem konání jednodenních prodejních pátečních trhů.Oprava podlahy na pracovišti registru vozidel

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend informuje, že počínaje pondělkem 02.12.2013 až do konce roku budou probíhat stavební práce (oprava havarijního stavu podlahy) v prostorách pracoviště registru vozidel.Omlouváme se za ztížené podmínky pro veřejnost. Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány, tj. PO a ST 08:00–17:00 hodin a PÁ 08:00–12:00 hodin. Děkujeme za pochopení.


Skupina pro sport zpracuje koncepci rozvoje sportu ve městě

Rada města Blanska schválila složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta 2014–2024. Do konce roku má radě předložit přepracovanou koncepci ke schválení.


Úvěry na opravy bytových domů

Ilustrační foto k článku: Úvěry na opravy bytových domů

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitelé domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku.


Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena

Ilustrační foto k článku: Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena

Oprava další části ulice Masarykovy se v době psaní tohoto článku již chýlí ke konci. Vše probíhá podle harmonogramu, a tak možná v době, kdy ho čtete, se po novém povrchu již opět jezdí.
Změna ve vedení komunálního odboru

Současný vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Miroslav Pokorný odchází do důchodu. Na jeho místo byl s účinností od 01.01.2014 jmenován Ing. Petr Rizner, dosavadní vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko.


Město plánuje obměnu veřejného osvětlení

Zacíleno je na stará a poruchová svítidla s velkou spotřebou, která mají největší podíl na výši plateb za spotřebovanou elektřinu. Během příštího roku by mělo proto dojít k výměně více jak poloviny světelných zdrojů.


Senioři jako účastníci silničního provozu

Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory, týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BESIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.
Výměna řidičských průkazů probíhá plynule

Ilustrační foto k článku: Výměna řidičských průkazů probíhá plynule

I když do konce roku zbývá vyměnit ještě asi 1 700 řidičských průkazů, na odboru vnitřních věcí žádné mimořádné opatření neplánují.


V Blansku představili projekt Walkodile

Ilustrační foto k článku: V Blansku představili projekt Walkodile

Dne 15.10.2013 proběhlo v součinnosti s městem Blansko setkání s firmou Business Affairs s. r. o., která představila projekt Walkodile. Toto setkání se uskutečnilo na MŠ Rodkovského, Blansko za účasti ředitelek blanenských mateřských škol a zástupců odboru ŠKOL. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu.


Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.


Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec

Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku 2014.
Dobrodružství 2013

Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ, realizovaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko ve spolupráci s instruktory občanského sdružení Horizont, pokračuje i v průběhu roku 2013.Registr řidičů v nových prostorách!

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že z důvodů stěhování agendy registru řidičů do nových prostor, bude v pátek dne 15.11.2013 zrušen úřední den pro tuto agendu.


Meziobecní spolupráce

Rada města Blanska schválila zapojení Blanska do projektu s názvem Systémová podpora meziobecní spolupráce. Malé týmy v obcích s rozšířenou působností mají pomoci zmapovat a efektivně řešit spolupráci v oblasti školství, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.Starosta Lubomír Toufar míří do Parlamentu

Na kandidátce ČSSD byl Lubomír Toufar uveden na šestém místě a to také byla poslední pozice, která ještě zajišťovala vstup do Parlamentu. K tomu úspěchu mu dopomohly mj. také přednostní hlasy, které obdržel nejen od blanenských občanů.


Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

Ilustrační foto k článku: Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

Dne 15.10.2013 uspořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko dopravně bezpečnostní akci pod názvem „První pomoc při dopravních nehodách“. Jak již z názvu vyplývá, byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na znalosti, dovednosti a schopnosti řidičů motorových vozidel poskytnout v případě dopravní nehody první pomoc zraněným osobám.


Město odpouští poplatky z plesů

17.9.2013 došlo na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska ke změně tří obecně závazných vyhlášek, z nichž Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2010 se tímto mění ve věci odpuštění poplatků městu za produkci kulturních akcí, zejména pak plesů v rámci plesové sezony.


Burza středních škol v Blansku

Burza středních škol se uskuteční v pátek 8. listopadu 2013. Zahájení proběhne od 8:00 hod do 8:30 hod v Dělnickém domě Blansko. Pro všechny návštěvníky bude připraven přehled studijních a učebních oborů středních škol nejen okresu Blansko ale i okolních regionů. Zájemci z řad vycházejících žáků zde získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách.


Vodní díla v Blansku čeká zimní přestávka

Ke dni 31. října 2013 bude v Blansku ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na náměstí Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a také kašen na náměstí Svobody i v zámeckém parku. Po zimní přestávce bude jejich provoz opět obnoven v příštím roce koncem měsíce dubna.
Blanenská delegace na oslavách v Legnici

Ilustrační foto k článku: Blanenská delegace na oslavách v Legnici

Na oslavy 20. výročí partnerství mezi německým Wuppertalem a polskou Legnicí byli pozváni hosté ze všech legnických partnerských měst. Z Blanska do Legnice vyrazila tříčlenná delegace.


Došlo k novele zákona o odpadech

Od 1. října tohoto roku platí novela zákona o odpadech, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 169/2013 Sb. Má za cíl odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.Pozvánka na pietní vzpomínku

Komise pro občanské záležitosti, církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 3. listopadu 2013 ve 14:30 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10.2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 28.10.2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.
Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

Ilustrační foto k článku: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku

Odbor investičního a územního rozvoje by rád uzavřel do konce tohoto roku dvě investiční akce, které byly z řad veřejnosti často připomínkovány. Jedná se především o úseky G a H v rámci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa a dále o komunikační propoj A-B mezi stávajícími cyklostezkami na Sportovním ostrově.


Blansko získalo Čestné uznání za vybudování dětských hřišť

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý 17. září 2013 vyhlášeny výsledky takzvaného zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu JUDr. Věry Vojáčkové.


Město nabídlo plochy v centru města a na Písečné developerům

Dopis podepsaný starostou města obsahující informace o možném využití pozemků zamířil do sídel 14 velkých developerských firem. Město věří, že se tímto způsobem podaří najít vhodného zájemce pro přestavbu centra města nebo výstavbu bytových domů na sídlišti Písečná.


Konec hracích automatů v Blansku

Zastupitelstvo města Blanska přijalo na svém zasedání dne 17.9.2013 Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Město tak využilo možnosti, kterou mu dává příslušný zákon s tím, že hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je snaha omezit negativní dopady hazardu na obyvatele města. Zákaz začne platit 1. listopadu.


Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.Týden sociálních služeb

Ve dnech 07.–13.10.2013 se bude již pátým rokem konat celorepubliková akce Týden sociálních služeb, tentokrát s mottem „Stabilita, jistota a bezpečí“.Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

Ilustrační foto k článku: Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě

Vedení města Blanska se rozhodlo navýšit kapacitu v mateřských školách v Blansku o 25 dětí vybudováním nové třídy v mateřské škole v Dolní Lhotě, která je součástí ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Jednak z důvodu požadavků ze strany tamní občanské aktivity, jednak proto, že rekonstrukce byla nejjednodušší co do nákladů a rychlosti realizace.
Pro začínající podnikatele bylo zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“

Při Živnostenském úřadu Magistrátu města Brna je zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“, jehož úlohou je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb – občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění.


Otevřený dopis starosty města starostům okolních obcí a měst

Starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar se v souvislosti s nedávno schváleným  zákazem loterií a jiných podobných her na území města obrací otevřeným dopisem na starosty všech obcí a měst správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a dále také na  starosty Boskovic, Letovic, Velkých Opatovic, Kunštátu, Tišnova, Kuřimi a Vyškova. Vyzývá je k iniciování obdobného kroku na jejich území. Přinášíme plné znění dopisu.


Ministerstvo životního prostředí vyzývá k připomínkování koncepce vlivu na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“.


Den otevřených dveří v poradně pro rodinu

V rámci Dne otevřených dveří máte v pondělí 7. října 2013 možnost seznámit se s činností a s nabídkou poskytovaných služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na ulici Sladkovského 2b. Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti.Zocelte se v recyklaci

Ilustrační foto k článku: Zocelte se v recyklaci

Každý, kdo v období od 01.10.2013 do 15.12.2013 odevzdá na sběrný/é dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce.


Místo podpisu nevýhodných smluv rovnou volejte městskou policii

Městský úřad Blansko na základě poznatků z posledních týdnů znovu upozorňuje občany města na skutečnost, že  od počátku roku 2013 platí v Blansku zákaz podomního a pochůzkového prodeje stanovený nařízením Rady města Blansko. Přesto někteří podomní prodejci tento zákaz nadále  překračují.


Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2013

Vážení občané, předkládáme Vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát Vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Volby PS PČR – první zasedání okrskových volebních komisí

Starosta Města Blansko svolává podle § 14c písm. d) zákona Č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční v úterý 15.10.2013 od 14:00 hodin v sále budovy Okresního soudu Blansko, Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko.


Dohody o výkonu pěstounské péče

Od 01.01.2013 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která v širokém rozsahu upravuje mimo jiné i oblast pěstounské péče.Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.


Zrušení úředního dne v úterý 24. září 2013

Z technických důvodů je zrušen úřední den v úterý 24.09. s rozšířenými hodinami  pro veřejnost od 08:00 do 14:00 hodin. Týká se to úseků:  občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin a pro dopravce také přepážek řidičské průkazy a evidence vozidel. Nebude otevřena ani pokladna.


Na podzim proběhne ve městě Blansku deratizace

V období září – listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace ve městě Blansku. Jedná se o podzimní etapu. Deratizace bude prováděna firmou SENTRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Občané mohou i nadále hlásit výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích na odbor KOM, tel. 516 775 139, kde budou požadavky shromažďovány a následně předány firmě k provedení deratizace.Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

Ilustrační foto k článku: Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

O letošních letních prázdninách se po roce opět otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku. Do těchto prostor se běžně děti dostanou pouze v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách. Avšak finanční rozpočty některých základních škol, zejména těch menších a vzdálenějších od Blanska, neumožňují, aby se děti pravidelně účastnily tohoto typu výuky.


Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 17.09.2013 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...


Uzavírka silniční tepny I/43 Lipůvka-Lažany značně ovlivní provoz ve městě

Z důvodu odfrézování staré vozovky a pokládky nové vrstvy bude ve dnech 17.9.-1.10.2013 uzavřena státní silnice I/43 v úseku Lipůvka-Lažany, jedná se o úplnou uzavírku s výjimkou veřejné dopravy. Veškerý provoz bude tedy převeden v obou směrech na Blansko. Lze předpokládat, že doprava ve městě bude v těchto dnech vyžadovat maximální pozornost ze strany všech účastníků silničního provozu.


Město hledá vánoční strom

I když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.
Vestibul radnice prochází plánovanou rekonstrukcí

Ilustrační foto k článku: Vestibul radnice prochází plánovanou rekonstrukcí

Od konce měsíce srpna probíhají stavební práce na vestibulu radnice. V současnosti se odstraňují stropní konstrukce a demoluje se prostor bývalé malé zasedací místnosti. V rámci modernizace těchto prostor dojde i k doplnění funkcí bezprostředně souvisejících s nově zrekonstruovanou obřadní síní, jako je šatna, bezbarierové WC s přebalovacími pulty. Práce budou dokončeny začátkem listopadu.

Jak a kde vyměnit biologický odpad za hotový kompost

Občané města Blanska a jeho městských částí, kteří odevzdají v kompostárně biologicky rozložitelný odpad, mají možnost si zdarma odebrat hotový kompost ve stejném množství. Stejný princip platí, pokud biologicky rozložitelný odpad (BRO) odevzdají na některém sběrném středisku odpadů ve městě Blansku (dále jen SSO).


Většina honiteb již má své nájemce

Výběrová řízení na další desetiletý pronájem honiteb státního podniku Lesy České republiky, s. p. se chýlí ke konci. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se jedná o 11 honiteb z celkového počtu 28, z nichž devět vlastní přímo Lesy České republiky, s. p. a dvě honitby pak spoluvlastní v rámci honebního společenstva.


Zalesňování na Blanensku

Oproti loňskému roku se letos v lesích správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) začalo zalesňovat s měsíčním zpožděním, tedy až po 15. dubnu.
Se zvládnutím obtížné životní situace vám může pomoci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko se sídlem na ulici Sladkovského 2b, jejímž zřizovatelem je Město Blansko, nabízí lidem z regionu Blanenska a Boskovicka odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Spadá do něho psychologické poradenství jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi.Došlo k transformaci vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy na taxislužbu

Dopravní úřad v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy sděluje, že k 1. květnu 2013 vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy zanikla a nadále bude považována za taxislužbu.


V územním plánu Blansko dojde ke změně

V podkladech 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 25.06.2013 je zařazen bod, který otevírá možnost projednání skupiny Návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko před režimem pravidelné aktualizace ÚP Blansko.„Dobrodružství“ a hry v přírodě čekají na děti i letos

Ilustrační foto k článku: „Dobrodružství“ a hry v přírodě čekají na děti i letos

Touha dětí a dospívající mládeže po neobyčejných zážitcích končí často pácháním trestné činnosti nebo zneužíváním návykových látek. Záměrem projektu Dobrodružství je dětem ukázat, že dobrodružství lze zažít i jinak. Je lepší negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody.Kapacita MŠ bude ještě do září tohoto roku navýšena o 25 míst

Rada města Blanska odsouhlasila na svém 56. zasedání ze dne 25. června 2013 navýšení kapacity o 25 míst v MŠ Dolní Lhota. Aktuálně tak reaguje na neutěšený stav v blanenských mateřských školách. Celková kapacita blanenských MŠ tak bude činit v novém školním roce 654 míst.
Město vyzkouší nový projekt – svoz bioodpadu od zahrádek

Město Blansko se společností Kaiser servis s.r.o a se společností VIA ALTA a.s. připravilo pro občany 15 vytypovaných lokalit pro pilotní projekt Dejte šanci biodpadu. Společně se dohodly, že v několika zahrádkářských lokalitách a na sídlišti Písečná vyzkouší svoz biologicky rozložitelných odpadů. Poslouží k tomu kontejnery o objemu 770 l uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů.


Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Blanska

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 25.06.2013 od 15:30 hodin v sále budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu zasedání...
Knihovna nabízí přebytečný majetek k prodeji

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek, který je uveden v přiloženém seznamu. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s pí R. Gromešovou, tel. č. 516 410 101 nebo 777 485 565 přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 17. do 21.06.2013 v době od 8:00 do 15:00 hodin. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny.


Podomní prodej v Blansku stále kvete

Obsahuje podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje na vaši domovní nástěnku.
V poslední době stále narůstá počet občanů, kteří musí čelit různým obchodníkům, kteří provozují ve městě podomní prodej, i přesto, že tento je na území města Blanska zakázán. V rámci Otázek a odpovědí se na blanenských webových stránkách rozpoutala diskuze o tom, zda je v této souvislosti protiprávní jednání pracovníků České pošty, s. p.


Plánované investiční akce druhé poloviny roku 2013

V souvislosti s blížící se letní stavební sezonou čeká město Blansko ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku řada investičních akcí, které připravuje a zajišťuje odbor územního a investičního rozvoje. O plánovaných investičních akcích podrobně informují starosta města Ing. Lubomír Toufar a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha.


Rychlá sbírka! Dobrovolní hasiči pomůžou v zaplavené oblasti a mají ještě místo na materiál

Město Blansko vyšle jednotku dobrovolných hasičů městské části Olešná na pomoc při likvidaci škod po povodních do postižených oblastí ČR. Vzhledem k tomu, že jednotka dobrovolných hasičů Olešná bude vyjíždět do těchto postižených oblastí dle jejich požadavku v neděli 09.06.2013, vyhlašuje město Blansko rychlou mimořádnou sbírku požadovaného materiálu na pátek 07.06.2013.Výzva k výměně parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, upozorňuje držitele „starého“ parkovacího průkazu (symbol vozíčkáře), že toto označení je již nahrazeno „novým“ parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7). Platnost starých parkovacích průkazů skončila dnem 31.12.2012.Termíny svatebních obřadů na II. pololetí 2013

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky, tel. 516 775 807, 516 775 808.  Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu. V těchto případech je vybírán správní poplatek.Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2014 pro oblast sociálních služeb a humanitární pomoci

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2014 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2014 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci.


Proběhne velká investiční akce v rámci vodárenské infrastruktury

V rámci okresu Blansko dojde v nejbližší době k zásadní rekonstrukci páteřních vodovodních přivaděčů a jiným menším investičním akcím v rámci vodovodů a kanalizací. Jedná se o významný projekt co do rozsahu, tak do potřeb regionu, jehož uskutečněním by se měla vyřešit problematika zásobování pitnou vodou zejména v Blansku a v Boskovicích.


Myslivecký rok 2012/2013 na území ORP Blansko

Posledním březnovým dnem roku 2013 skončil myslivecký rok 2012/2013. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 12. až 14. dubna tohoto roku v Černé Hoře.


Hospodaření v městských lesích

Ilustrační foto k článku: Hospodaření v městských lesích

Město Blansko má v současné době ve svém vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové rozloze 63,74 ha z čehož porostní půda je 58,50 ha o celkové zásobě dřevní hmoty 15 372 m³. Průměrná zásoba na 1 ha činí 263 m³.

Představujeme strategický plán – 4. část

Naposledy o strategickém plánu. S místostarostou města Blanska Jiřím Crhou o Kultuře, školství, bydlení ve městě a ekonomice města.Květinový den v Blansku

Dne 15. května 2013 proběhne i ve městě Blansku celostátní veřejná sbírka "Český den proti rakovině", známější spíše pod názvem Květinový den. Jde o tradiční a jednu z nejstarších charitativních akcí u nás, letos se jedná již o její sedmnáctý ročník.

Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.Pozvánka na vzpomínkový akt ke Dni vítězství

Dne 8. května 2013 se u příležitosti 68. výročí Dne vítězství uskuteční v 10:00 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku Rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.Blanenští majitelé chat zaplatí za komunální odpad méně

Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání 23.04.2013 schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro majitele, kteří vlastní na území města Blanska stavbu k individuální rekreaci a současně mají ve městě Blansku trvalé bydliště. Tito majitelé budou platit pouze 50 % ročního poplatku za chatu.


Pozvánka na oslavu svátku matek

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blanska pořádá dne 07.05.2013 ve 14:00 hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města. Komise pro občanské záležitosti.


Zrušení zkoušky sirén

Vzhledem k tomu, že pravidelný termín zkoušky poplachových sirén (první středa v měsíci) připadá v měsíci květnu na volný den 1. května, ruší se v tento den z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR celostátní akustická zkouška sirén. Zkouška se ruší bez náhrady.


Obnova provozu vodních zařízení po zimním období

Město Blansko začalo v prvním březnovém týdnu díky zlepšeným klimatickým podmínkám plošně čistit dešťové vpustě v lokalitě kolem páteřní ulice Sadová a na Starém Blansku. Práce však musely být pro další příděl sněhu přerušeny a pokračovat budou ve druhém čtvrtletí tohoto roku dle schváleného harmonogramu. Na konec dubna je naplánováno zahájení provozu fontán na náměstí Republiky i Svobody, v zámeckém parku a pítka na ulici Rožmitálova.


Podomní prodejci stále porušují nový tržní řád

Městská policie znovu upozorňuje na platnost nového tržního řádu ve městě Blansku, který zakazuje pouliční a podomní prodej. Od jeho účinnosti (01.01.2013) řešili strážníci více jak desítku případů porušení tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 30.000 Kč.


Představujeme strategický plán – 3. část

Další pokračování v představování strategického plánu. Se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem se zaměříme na územní rozvoj a oblast zdravotnictví.


Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska

Všichni občané jsou srdečně zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne dne 23. dubna v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.


Svoz zbytkového komunálního odpadu a separace o svátcích 1. a 8. května 2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to ve středu 1. a 8. května 2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a a umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.


Dům s pečovatelskou službou dostane nová okna

V letošním roce bude provedena výměna oken v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko. Vítěznou firmou, která se zúčastnila výběrového řízení, se stala Bohemia okna, s. r. o. Třebíč s nejvýhodnější nabídkou ve výši 1.187.711 Kč. Vlastní realizace je naplánována na měsíc červen.


Město Blansko oficiálně členem Místní akční skupiny Moravský kras o.s.

Město Blansko bylo dne 26. března 2013 přijato valnou hromadou za člena Místní akční skupiny Moravský kras o. s. Spolu s ním byly přijaty také obce Ráječko, Petrovice a Lubě. Starosta města, Ing. Lubomír Toufar, byl zároveň zvolen členem Programového výboru MAS MK, který řídí činnost místní akční skupiny v období mezi valnými hromadami.


Euroklíč pro osoby se sníženou schopností pohybu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje projekt „Euroklíč“. Jedná se o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.Došlo k významné novelizaci prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že od 29. března letošního roku nabývají účinnosti novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Vyhláškou č. 62/2013 Sb. byla novelizována vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.


Opravy komunikací po zimě

Ilustrační foto k článku: Opravy komunikací po zimě

Letos dojde hned na jaře, jakmile to počasí dovolí, k opravám komunikací poničených přes zimu. K takové rychlé reakci pomohla změna termínu schvalování rozpočtu. Ten byl loni poprvé schválen již na konci roku, aby od nového roku byl již v platnosti.


Rybářská sezona klepe na dveře

Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů. Ačkoli na vodách mimopstruhových již někteří nedočkavci loví, za řádné zahájení rybářské sezony se považuje právě 16. duben.


Představujeme strategický plán – 2. část

Ilustrační foto k článku: Představujeme strategický plán – 2. část

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Tentokrát s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou.


Spory Města Blansko s Obcí Spešov nejsou dosud u konce

Městu Blansku byl dne 11.03.2013 doručen rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci žalobce Obce Spešov proti žalovanému Městu Blansko o částku 804.316,50 Kč s příslušenstvím, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Blansku. Město Blansko proto zvažuje podání žaloby na ČR za nekvalitní správní rozhodnutí, které je faktickou příčinou tohoto sporu.Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou představeny chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale jsou zde k vidění i různé trofejové rarity.


Starosta se ke Dni učitelů sešel s blanenskými pedagogy

Ilustrační foto k článku: Starosta se ke Dni učitelů sešel s blanenskými pedagogy

Tradice setkávání starosty města Blanska s nejlepšími pedagogy navrženými řediteli blanenských škol u příležitosti Dne učitelů, který v České republice připadá na 28. března, na výročí narození Jana Ámose Komenského, zůstává nepřerušena. I letos starosta Lubomír Toufar přivítal v zasedací místnosti blanenské radnice osm vybraných učitelů.


Podmínky přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/14

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 na pondělí 6. května 2013 v době od 09:00 do 16:00 hodin.Chystáte se na dovolenou do zahraničí s dětmi?

V červnu loňského roku vstoupily v platnost nové podmínky pro cestování do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pohybu osob platného pro všechny členské země EU. Podstatnou změnou vyplývající z tohoto nařízení je fakt, že skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů.


O transformaci silniční motorové dopravy „velkými vozidly“ doposud požádala pouze čtvrtina podnikatelů

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny držitele koncesované živnosti pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) na legislativní změny, které vyvolaly transformaci tohoto živnostenského oprávnění.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2013

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 12. do 20. dubna 2013. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.


Světový den vody v roce 2013

Světový den vody se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 1992 každoročně slaví dne 22. března, aby se tak připomenul význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Téma letošního Světového dne vody zní: „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.
Odstávka centrálního registru vozidel

Dnes odeslalo ministerstvo dopravy všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností informaci o odstávce centrálního registru vozidel. Proběhne od 30. března 2013 do 3. dubna 2013 včetně.


Konkurz na pracovní místo ředitele MŠ

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: MŠ Blansko, Divišova 2a a MŠ Blansko Dvorská 96.Ohnisková deratizace města Blanska

V obdobích březen–červen a září–listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace prováděná pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


V kompostárně plánují další rozšíření výroby

Ilustrační foto k článku: V kompostárně plánují další rozšíření výroby

Kompostárna byla postavena v roce 2010 a v roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu. V roce 2012 dostala nového provozovatele, protože se objevily problémy s nedostatečným využitím její kapacity. Vzhledem k tomu, že na ni byla poskytnuta dotace z fondů EU, tak kvůli tomu hrozilo i to, že by ji město muselo vrátit. Dnes má další plány na lepší využití jejích kapacit.
Představujeme strategický plán – 1. část

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Dnes se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 1. dubna 2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 1. dubna 2013. 
Je tedy zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.
Volné byty nabízené k prodeji

Město Blansko průběžně odprodává volné byty v domech určených k prodeji. Aktuálně je v nabídce šest bytů o velikosti 1+1. Podrobnosti viz samostatná stránka věnovaná prodeji městských bytů.
Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje.
Oznámení – přerušení dodávky vody

Dne 06.03.2013 v době od 08:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávky pitné vody v Blansku v těchto místech: nám. Svobody, ul. Žalkovského, Rožmitálova z důvodu havárie a opravy vodovodu. Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena na nám. Svobody. Provoz VAS, a. s.,  tel. 516 413 170.


Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.
V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

Ilustrační foto k článku: V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko připravil na čtvrtek 14. února 2013 v sále Dělnického domu v Blansku panelovou diskuzi, na které se sešli zástupci Jihomoravského kraje, poskytovatelů sociálních služeb a zástupci některých obcí Blanenska a Boskovicka, aby diskutovali o problematice nastavení optimální sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2014.


Dva odbory MěÚ Blansko budou mít nové vedoucí

Na MěÚ Blansko dojde s účinností od 01.04.2013 ke dvěma personálním změnám v rámci míst vedoucích odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odboru hospodářské správy.


Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26.02.2013 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...


Uzavírka silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov)

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny žádá o uzavírku silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov), v km 3,198 – 5,470, tj. „Josefovské údolí“, mezi křižovatkami silnice III/379 22 (směr Rudice) a křižovatkou silnice III/374 45 na Adamov.
Informace o bytech

Odbor KOM v roce 2012 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem 8 bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V domech, kde vzniklo společenství vlastníků po prodeji bytů nájemníkům, se byty po uvolnění nabízejí k prodeji, a to na základě zveřejněného záměru na úřední desce a webových stránkách města.Komise pro občanské záležitosti informuje

Dne 26.01.2013 byli na blanenské radnici slavnostně uvítáni do života noví občané tohoto města. K činnosti Komise pro občanské záležitosti, která se o tento slavnostní akt stará, však patří i návštěvy občanů města při příležitosti jejich významných životních jubileí nebo i  organizace jubilejních svatebních obřadů.


Uzavírka krajské silnice

Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Křtiny žádá o uzavírku krajské silnice při likvidaci škod po kalamitě lesních porostů (2011) v těsné blízkosti silnice II/379 Blansko – Kateřina.


Občanů města Blanska mírně ubývá

Se začátkem nového roku přinášejí jednotlivé odbory MěÚ Blansko podrobné informace o činnostech spadajících do jejich kompetence. Zajímavé statistické údaje poskytl i odbor vnitřních věcí.Živnostenské podnikání a činnost obecního živnostenského úřadu

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 živnostenských oprávnění.


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Ilustrační foto k článku: Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012–2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

Ilustrační foto k článku: Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1 citovaného zákona záměr zveřejnit v roce 2013 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících (dále jen předmět koupě) dle podmínek níže uvedených.


Činnost odboru životního prostředí v roce 2012

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko se skládá ze dvou oddělení, a to z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší a dále z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. V roce 2012 vykonávalo jednotlivé činnosti odboru celkem devět pracovníků.


Náhradní rodinná péče

V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla pozornost zaměřena zejména na vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.


Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

Ilustrační foto k článku: Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

Město Blansko v roce 2012 zrealizovalo projekt s názvem „Zámek Blansko“, jehož cílem bylo dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu. Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.


Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 bude na všech blanenských základních školách proveden v úterý dne 5. února 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 6. února 2013 v době od 14:30 do 16:00 hodin.V placení poplatku za komunální odpad došlo k zásadním změnám

V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů města Blanska, a dále i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících.
Termíny svatebních obřadů na I. pololetí 2013

Schválené termíny svatebních obřadů na zámku. Termíny svatebních obřadů jsou na základě jednání s odborem investičním a ředitelkou muzea z důvodu rekonstrukce obřadní síně stanoveny  pouze na zámku s výjimkou měsíce ledna 2013.