Archiv článků
   v roce 2024

Kategorie: volné pozice  

 


Město vypsalo konkurzy na ředitele ZŠ TGM a ZŠ Erbenova

Ilustrační foto k článku: Město vypsalo konkurzy na ředitele ZŠ TGM a ZŠ Erbenova

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky následujících příspěvkových organizací:
Město hledá referenta/ku životního prostředí

Ilustrační foto k článku: Město hledá referenta/ku životního prostředí

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referenta/referentky životního prostředí na úseku vodního hospodářství v oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 3. června 2024.Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

Ilustrační foto k článku: Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (OSPOD) MěÚ Blansko (pracovník náhradní rodinné péče/terénní sociální pracovník). Zájemci se mohou hlásit do 24. května 2024.


Město hledá referenta/ku životního prostředí

Ilustrační foto k článku: Město hledá referenta/ku životního prostředí

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referenta/referentky životního prostředí na úseku ochrany ovzduší v oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 21. března 2024. 
Město vypsalo konkurzy na ředitele základních a mateřských škol

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzy na pracovní místo ředitele/ředitelky následujících příspěvkových organizací:


Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

Ilustrační foto k článku: Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (OSPOD) MěÚ Blansko (terénní sociální pracovník, pracovník náhradní rodinné péče). Zájemci se mohu hlásit do 19. února 2024.