Archiv článků
   za měsíc duben 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Poplatek za psy

V dubnu byly držitelům psů v Blansku rozeslány poštovní poukázky na úhradu místního poplatku (poplatku ze psů) pro rok 2007. U poplatkové povinnosti nad 600 Kč se jedná o 1. splátku.


Objížďka přes Blansko začne už na začátku května

Ilustrační foto k článku: Objížďka přes Blansko začne už na začátku května

Aktualizováno. Hned první týden v květnu bude zahájena oprava krajské silnice I/43 v úseku Lažany, kde dochází k sesuvu půdy a vzniká zde trhlina ve vozovce. Blanska se tato poměrně malá oprava významně dotkne tím, že přes něj povede obousměrná objížďka pro nákladní vozidla.


Svoz odpadu ve svátek 1. a 8. května

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhnou ve dnech 1. a 8. 5. 2007 úterní svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Činnost městské policie v březnu 2007

V březnu mj. strážníci MP řešili 6 přestupků proti občanskému soužití, 14 přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 10 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů.


Rozpočet Města na rok 2007

Rozpočet Města Blansko na rok 2007 pracuje na příjmové i výdajové straně s částkou 557,5 mil. Kč. I když se to zdá jako velké číslo, velká část těchto finančních prostředků je určená na krytí běžných výdajů a na aktivity, které souvisí se školstvím a sociální oblastí, a rozpočtem v podstatě pouze „protečou“.
Střípky ze zastupitelstva

Krátký souhrn nejdůležitějších schválených bodů na posledním zasedání zastupitelstva.


Připravuje se prodloužení cyklostezky ze sportovního ostrova

V návaznosti na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu je investičním odborem připravována projektová dokumentace pro navazující trasy, které povedou přes sportovní ostrov, park u zastávky ČD, dále podél břehu řeky za nákupní zónou na ulici Svitavskou a budou ukončeny u autobusového nádraží.Okružní křižovatka „u okresu“ je pozdržena

Náklady na předělání křižovatky u okresu na okružní, hlavně přesuny inženýrských sítí, které by zasahovaly do jejího prostoru, jsou vysoké, kolem 6 milionů Kč. Při projednávání rozpočtu rozhodlo vedení Města posečkat s realizací, a to hlavně z finančních důvodů. V tuto chvíli by totiž celou částku muselo investovat ze svých prostředků.


Město požaduje opravu silnice na ulici Smetanově

Investorem opravy povrchu silnice na ulici Smetanově od kruhového objezdu po ulici Masarykovu byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato organizace je odpovědná za stav této komunikace II. třídy.


Výšková budova je znovu v prodeji

Rada města Blanska odsouhlasila záměr na odprodej výškové budovy. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce. Doručena nakonec byla jen jedna nabídka, v níž byl jako investiční záměr uveden „vybudování veřejných WC“.Upozornění pro občany města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 9. dubna

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne náhradní svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů namísto pondělí 9. 4. 2007 v prodloužené směně při úterním svozu 10. 4. 2007. To znamená, že v úterý se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.