Archiv článků
   v roce 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Město ustanovilo pracovní skupinu, jež se má zabývat problematikou CZT

Na svém listopadovém zasedání Rada města Blanska odsouhlasila složení pracovní skupiny pro centrální zásobování teplem. Jejím úkolem je shromažďovat a zpracovat podkladové materiály k této problematice, na základě kterých pak rada a zastupitelstvo města rozhodnou o dalším osudu zásobování teplem v Blansku.


Lednové svozy vánočních stromků

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou každé pondělí v měsíci lednu 2015.


Sběrná střediska odpadů na území ORP Blansko

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných středisek odpadů neboli sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.S Novým rokem vstupují v platnost změny v legislativě týkající se silničních motorových a přípojných vozidel

Konec polopřevodů, ověřená plná moc a přihlášení vozidla pouze v místě registrace, to jsou novinky, které vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2015. Zákon č. 239/2013 nahrazuje dvanáct let starý zákon č. 56/2001 Sb. Centrální registr vozidel je plný aut s nejasným vlastníkem, a chystají se tak změny.Upozornění podnikatelům ohledně nabídek katalogových společností týkajících se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. S podobnými dotazy se obrací podnikatelé i na zdejší obecní živnostenský úřad.Lažánky jsou průjezdné bez omezení

K 20.12.2014 byla stavba rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou provádí společnost OHL ŽS, a. s., „zazimována“ a od 21.12.2014 je veškerý silniční provoz v průtahu Lažánek bez omezení, tj. objízdné trasy přes Olomučany a Rudici jsou zrušeny i pro vozidla nad 6 t. Pokračování prací se předpokládá v březnu-dubnu 2015 podle klimatických podmínek, stavba bude ukončena nejpozději do měsíce června 2015.Změna termínu svozu plastového odpadu

Na základě sdělení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se svoz plastů (žluté kontejnery) namísto středy 24.12.2014 uskuteční 25.12.2014 v odpoledních hodinách. Ostatní svozy zůstávají v platnosti.Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 4. února 2015 od 14:30 do 16:00 hodin.Nominujte nejlepší sportovce a trenéry za rok 2014 – termín je do 9. února 2015

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.Čištění dešťových vpustí

V průběhu celého roku 2014 bylo prováděno plošné čištění dešťových vpustí, které se zanášejí splachem inertních posypových materiálů používaných v zimním období a v dalších ročních obdobích splaveninami po vydatnějších deštích.


Příspěvky z rozpočtu města

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2015 je stanoven do 31.01.2015.Při nákupu vyžadujte vždy doklad

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

Druhé zasedání Zastupitelstva města Blanska v novém volebním období se uskuteční v úterý 16.12.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Stále se zvyšuje počet lidí s alergickými projevy po konzumaci potravin. Některé látky obsažené v potravinách mohou mít pro zdraví člověka zcela fatální následky. O přítomnosti alergenů by měli být informování vedle odborníků a kontrolních orgánů především jejich spotřebitelé.
Začne postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

Město Blansko se rozhodlo, že začne provádět obnovu starých svítidel veřejného osvětlení. Nahrazována budou převážně ta svítidla, která jsou již vzhledem ke svému stáří méně účinná. Nově budou instalována svítidla s elektronickým předřadníkem a úspornější výbojkou, takže dojde i k úspoře elektrické energie.Město prověřilo bezpečnostní situaci na základních a mateřských školách

V návaznosti na tragédii, ke které došlo v měsíci říjnu ve Žďáru nad Sázavou, proběhla bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Byli na ni přizváni i starostové obcí s rozšířenou působností, aby se mohli podílet na koordinaci dalšího postupu v oblasti bezpečnosti na školách. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že v Blansku by všechny základní i mateřské školy v zásadních otázkách bezpečnosti obstály.


Nový kabát získají v příštím roce další dvě blanenské základní školy

V nejbližší době čekají město Blansko tři zásadní investiční akce v oblasti školství. Do léta příštího roku proběhne zateplení budov ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy, dále pak rekonstrukce kotelny na ZŠ Salmově. Městu se podařilo získat na tyto akce nezanedbatelné finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Prezident Miloš Zeman se setká s občany

V rámci návštěvy Jihomoravského kraje navštíví prezident ČR pan Miloš Zeman i město Blansko.  Po návštěvě podniku ČKD Blansko se setká na radnici se členy Zastupitelstva města Blanska a poté proběhne v době od 17:25 hodin setkání s občany na nám. Republiky. V případě nepříznivého počasí setkání proběhne v Kině Blansko.


Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Dne 29.11.2014 nabývá účinnosti Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon mimo jiné mění zákon o daních z příjmů tak, že přináší možnost daňové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.


Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2014

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste s nimi spokojeni. Dotazník je striktně anonymní.


BESIP dbá na osvětu i prevenci

Ilustrační foto k článku: BESIP dbá na osvětu i prevenci

Dvě osvětové akce uspořádal v říjnu aktiv BESIP při MěÚ Blansko. Učil řidiče jak zachránit život a seniory jak se bezpečně účastnit provozu na pozemních komunikacích.


Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.


Letošní vánoční strom pochází z Olomučan

Vánoční strom, který bude stát na náměstí Republiky, v letošním roce věnovali městu Blansku manželé Rejdovi z Olomučan. Jedná se o asi 10 m vysoký stříbrný smrk. Ten bude na náměstí instalován dne 24.11.2014. Slavnostní rozsvícení proběhne dne 28.11.2014. Strom ponese z větší části novou výzdobu.Nabídka přebytečného majetku z knihovny

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s pí R. Gromešovou (tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205) přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 24.11. do 28.11.2014, v době od 6:30 do 15:00 hodin. Seznam majetku.


Proces rušení hazardu ve městě je úspěšný

Po měsících čekání na rozhodnutí ministra financí Ing. Andreje Babiše v rozkladech, které provozovatelé Interaktivních videoloterních zařízení (dále jen IVT) podaly jako reakci na rozhodnutí ministerstva financí zrušit udělená povolení pro jejich provoz ve městě Blansko, se ve městě konečně odstraňují první IVT.
Dokončení investiční akce „Blansko-Těchov, lokalita Na Slunku, rekonstrukce místní komunikace“

Stavba byla dokončena ve 41. týdnu.  Provedla ji společnost elitbau s. r. o.  Předmětem byla rekonstrukce cca 120 m místní komunikace s asfaltovým povrchem v šířce od 3 do 5 m včetně konstrukčních vrstev. Celkové náklady této akce byly 622.208 Kč včetně DPH.


Hotel Dukla bude odstraněn do konce října příštího roku

Rada města Blanska schválila na svém zasedání dne 11. listopadu harmonogram prací spojených s odstraněním hotelu Dukla, o kterém rozhodli občané města v rámci referenda. Jeho výsledek je pro vedení města závazný a finanční prostředky spojené s demolicí objektu nesmí přesáhnout stanovenou částku 10 mil. korun.


Na rok 2015 je připraven vyrovnaný rozpočet

Starosta Mgr. Ivo Polák představil návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2015, který označil jako vyrovnaný. Dle jeho vyjádření byl připraven důkladně a zodpovědně, bez ohledu na konání komunálních voleb. Plánovaný rozpočet projde schvalovacím procesem nejdříve 25. listopadu v Radě města Blanska a poté na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 2014.


Blansko navštíví prezident republiky

1. prosince přijede do Blanska v rámci své cesty po Jihomoravském kraji prezident republiky Miloš Zeman. Program jeho návštěvy je nyní v jednání s protokolem Pražského hradu. Prezident by rád navštívil některé blanenské firmy, těší se však i na setkání s občany města na náměstí Republiky. Posledním prezidentem, který navštívil naše město v letech 2004 a 2005, byl Václav Klaus.Sv. Martina uvítá i delegace ze Scandiana

Ilustrační foto k článku: Sv. Martina uvítá i delegace ze Scandiana

Pravidelnými účastníky na nejvýznamnější městské kulturní a historické akci Vítání sv. Martina bývají také zástupci našich partnerských měst. Letos zavítá do Blanska delegace z italského města Scandiana, neboť právě v tomto roce si připomínáme 50. výročí družebních vztahů obou měst.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 17.11.2014

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 17.11.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Nefunkční telefonní linky na MěÚ Blansko

Z důvodu modernizace telefonní ústředny nebudou na MěÚ Blansko v pátek 28.11.2014 od 12:00 hodin v provozu pevné telefonní linky.

Hledají se kurýři prevence z řad seniorů

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno realizuje v letošním roce projekt „Senioři sobě II“.
Hlavním cílem tohoto projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu.


Veřejné osvětlení na Zborovcích

Dne 22.10. byl při dopravní nehodě kompletně zbourán rozvaděč veřejného osvětlení, ze kterého je napájeno veřejné osvětlení „Zborovce“. Vzhledem k tomu, že nový rozvaděč je ve výrobě, nebude VO nějakou dobu svítit. Nejbližší termín dokončení opravy je 29. října.Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné

Ilustrační foto k článku: Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2014 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného. Tato dotace činí 210 000 Kč.


Vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v úterý 28. října 2014 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starosta města.


V Blansku byla podepsána koaliční smlouva

Blansko povede další čtyři roky dosavadní koalice ve složení ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Včera to stvrdili svým podpisem pod koaliční smlouvou všichni zvolení zastupitelé těchto politických stran.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 28.10.2014

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 28.10.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.Nabídka přebytečného majetku

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s paníí R. Gromešovou (tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205) přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 29. do 31.10.2014, v době od 6:30 do 15:00 hodin.


Dobrodružství je třeba zažít

Záměr přispět k řešení nepříznivého vývoje v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je již 14. rokem motivem realizace projektu „DOBRODRUŽSTVÍ“, který se snaží vedle zavedených administrativně represivních metod vytvořit prostor alternativnímu opatření. Je realizován v úzké spolupráci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko a týmu dobrovolných pracovníku občanského sdružení Horizont.


Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů

S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Opravy a údržba pozemních komunikací

Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2.849 tisíc korun.


Inženýrské sítě ve Zborovci jsou připraveny

Ilustrační foto k článku: Inženýrské sítě ve Zborovci jsou připraveny

Zástupci vedení města Blanska a dodavatelů dnes slavnostně otevřeli hotovou část inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků ve Zborovci.


V Blansku přibyly dvě nové ulice

Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše.


Přijďte k referendu, vyzývá starosta

Byť nejsem žádným zastáncem vyhlašování referend kolem každého problému, tak v tomto případě si myslím, že jde o natolik ústřední problém, že by o tom měli rozhodnout občané. Měli by k urnám přijít a vyjádřit se.


Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

Ilustrační foto k článku: Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů, který se snaží upozornit na postavení seniorů ve společnosti, na jejich problémy, se kterými se musí každodenně potýkat. Je zřejmé, že bez pomoci společnosti a také místních samospráv jim mohou čelit jen velmi těžce. Snahou města Blanska je být maximálně nápomocno svým dříve narozeným občanům při řešení mnohdy nelehkých situací, ve kterých se mohou ocitnout.Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.


Vrácení dotace na provoz kompostárny nehrozí

Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 mil. korun tedy městu nehrozí.


Čištění dešťových vpustí v Blansku

Do konce září bude provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním budou řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bude letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu 2015.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska byly projednány podklady pro vydání změny územního plánu, jejíž pořízení bylo schváleno v r. 2013: Zastupitelstvo ověřilo soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 – Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasilo s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydalo Změnu ÚP Blansko B2013 – Z1 formou opatření obecné povahy.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Problematika centrálního zásobování teplem (CZT)

Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) v letech 2001–2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány jsou na dobu určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba uplyne dne 07.11.2018.
Dopravní hřiště přechází do majetku města

Ilustrační foto k článku: Dopravní hřiště přechází do majetku města

Zastupitelstvo města Blanska schválilo převzetí dopravního hřiště do majetku města formou darovací smlouvy od Centra služeb pro silniční dopravu. Pozemky, na kterých je hřiště vybudováno, jsou v majetku města a nejsou zatíženy restitucí. Město tak bude moci jako výhradní vlastník tohoto zařízení čerpat dotace na jeho obnovu v rámci mnoha dotačních titulů Jihomoravského kraje.

Střípky ze zastupitelstva

Komentáře starosty města Blanska k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Vítání svatého Martina obdrželo značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Ilustrační foto k článku: Vítání svatého Martina obdrželo značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® je od svého vzniku v únoru 2007 udělována jedinečným typům výrobků a produktů. Původně šlo o potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky a umělecká díla z Moravského krasu. Od ledna 2014 je ale značka udělována také poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb v regionu Moravský kras a okolí i realizátorům zajímavých volnočasových zážitků se vztahem ke zdejšímu regionu a jeho tradicím.Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění

Ilustrační foto k článku: Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění

Blanenští biketrialisté, kteří dosáhli vynikajícího umístění na letošním MS v biketrialu ve Španělsku a v českém Tanvaldu, byli slavnostně přijati a oceněni za příkladnou reprezentaci města starostou Mgr. Ivo Polákem, místostarostou Ing. Jiřím Crhou a tajemníkem MěÚ Blansko Ing. Josefem Kupčíkem.


Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

Ilustrační foto k článku: Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

Ve středu 3. září 2014 proběhlo slavnostní otevření akce „Oprava komunikace ulice Křižkovského“, úseku ulic Čelakovského-Palackého, za účasti starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Jiřího Crhy. Jedná se o úsek na konci ulice směrem ke hřbitovu, kde došlo k opravě v celé šíři vozovky včetně obrubníků.
Ptáme se Vás – „Jak se žije rodinám v Blansku?“

Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura.Zastupitelstvo rozhodne, zda město vybuduje parkoviště nad nemocnicí

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne 9. září 2014, bude předložen ke schválení návrh na výkup pozemků nad Nemocnicí Blansko na východní straně, na kterých vedení města hodlá vybudovat tolik potřebné parkoviště. Jedná se o pozemky o celkové rozloze 1 600 m², náklady na výkup činí 1 mil. 600 tisíc korun.


Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva

Poslední zasedání Zastupitelstva města Blanska v tomto volebním období se uskuteční v úterý 09.09.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 – kandidátní listiny

Městský úřad Blansko, jako pověřený obecní úřad, je pro tyto volby registračním úřadem pro všechny obce ve správním obvodu, mimo města Adamov a městysů Jedovnice a Rájec – Jestřebí. Celkem se jedná o 40 obcí včetně Blanska. V zákonném termínu, tj. do 05.08.2014, bylo registračnímu úřadu podáno 137 kandidátních listin. Do každé ze 40 obcí byla podána alespoň jedna kandidátní listina.Parkování u úřadu práce je v bezplatném režimu

Město Blansko se rozhodlo sjednotit režim parkovišť před úřadem práce a na ulici Vodní. Prioritou města je totiž vytěsnit parkování víc ze středu města ven. Stejně tak nově vznikající parkoviště u hlavního vlakového nádraží bude bezplatné, mělo by plnit funkci záchytného parkoviště pro návštěvníky města.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Školství a kultura

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Školství a kultura

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.
Termíny prázdnin ve školním roce 2014/2015

Období školního vyučování začne ve školním roce 2014/2015 ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.Řidiči by měli dbát v letních měsících na pitný režim

Letní měsíce jsou pro většinu z nás dobou dovolených, odpočinku a relaxace. Mnoho lidí také využívá k cestování za zaslouženým odpočinkem vlastních dopravních prostředků, což je sice výrazně pohodlnější než cestování např. autobusem či vlakem, ovšem přináší to i svá rizika.

Komunitní plánování a rodinná politika v Blansku

Žijeme ve světě, ve kterém se podmínky pro život mění rychleji, než tomu bylo kdykoliv dříve. Mění se demografická struktura společnosti, rodí se méně dětí, dožíváme se vyššího věku, lidé častěji mění své životní partnery, žijí v nesezdaných párech…


Kontroly rekreačních středisek

Kontrolní činnost pracovníků kontrolního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko bude v letních měsících, stejně jako každoročně, prováděna i formou neohlášených kontrol zaměřených, mimo jiné, na kontrolu podnikatelů podnikajících v rekreačních střediscích.Centrální zásobování teplem může mít za čtyři roky nového provozovatele

V listopadu 2018 dojde k ukončení Smlouvy o nájmu technologie mezi společností Zásobování teplem, spol. s r. o. a společností KA Contracting ČR, s. r. o. Také město Blansko je z velké části zásobováno teplem z firmy Zásobování teplem, spol. s r. o., která vyrábí a dodává tepelnou energii do sítě CZT.Budova radnice prochází renovací

Ilustrační foto k článku: Budova radnice prochází renovací

V minulých letech bylo již započato s renovací budovy radnice na nám. Svobody v Blansku. Nyní zbývá zrealizovat obnovu fasády a doplnit dvě malé věžičky po obou stranách hlavní věže tak, aby byl obnoven původní vzhled této historické budovy z roku 1904. Práce se rozběhly koncem měsíce června, dokončení oprav je plánováno na konec srpna.


Přestavět hotel Dukla, nebo zbourat? Rozhodnou občané

Ilustrační foto k článku: Přestavět hotel Dukla, nebo zbourat? Rozhodnou občané

Na zasedání Zastupitelstva města Blanska v úterý 10. června bylo schváleno uskutečnění referenda k této věci. Zastupitelstvo dalo radě města za úkol, aby připravila podmínky k vypsání referenda na příští zasedání zastupitelstva, které se sejde letos v září. O schvalování referenda i o tom, jak by vše mohlo dál probíhat, si povídám se starostou města Blanska Ivo Polákem.Letní investiční akce ve městě Blansku

Ilustrační foto k článku: Letní investiční akce ve městě Blansku

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o nejvýznamnějších investičních akcích jak z hlediska jejich rozsahu, tak i finančního objemu, které budou realizovány v Blansku během prázdnin.


Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

Ilustrační foto k článku: Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

Nové parkoviště za bezmála 13 milionů Kč bez DPH má u hlavního vlakového nádraží vyrůst během července až září. Po lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volají ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova, už dlouho. Situace v tomto místě je nepřehledná, auta parkují, kde se dá, ale někdy i na místech, kde se nesmí, např. na trávě.


Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.


Co s nepotřebným elektroodpadem

Elektroodpad je vše, co funguje na základě elektrické energie či baterií. Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky. Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním.


Aktuálně ve zkratce

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o aktuální situaci v souvislosti se zákazem provozu loterií a jiných podobných her na území města a s pronájmem a následným prodejem pozemků Zera Rájec (skleníky).
Prodej alkoholu bez koncese je již minulostí

Od 17.04.2014 umožňuje zákon prodej alkoholu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) pouze podnikatelským subjektům s příslušnou koncesí. Ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014 proběhlo přechodné období, kdy stávající podnikatelé mohli požádat o koncesi bez správního poplatku.Střípky ze zastupitelstva

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 10.06.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Město Blansko dbá na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH

Ilustrační foto k článku: Město Blansko dbá na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH

Město Blansko se uchází stejně jako v předchozích letech o dotace v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů operující v jednotlivých městských částech. Informoval o tom Mgr. Ivo Polák, starosta města.


Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

Ilustrační foto k článku: Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 vzala na vědomí žádost města Blanska o převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a pověřila radního Jiřího Němce k jednání s představiteli města Blanska za účelem získání podkladů nutných pro rozhodnutí v této věci. Novináře o tom informoval hejtman Michal Hašek.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Investice a opravy v měsíci červnu

O opravách a investičních akcích ve městě v měsíci červnu informuje místostarosta Jiří Crha.


Oprava požární nádrže v Těchově

Ve druhé polovině uplynulého týdne byla vypuštěna voda z těchovské požární nádrže a od pondělí 12. května 2014 zahájila společnost MOYSES s. r. o. práce na stavbě „Těchov – oprava požární nádrže“.Město Blansko hospodařilo v roce 2013 na výbornou

Ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro obec povinnost nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města přezkoumala odborná firma, na kterou se současně v průběhu roku město může obracet se svými dotazy z oblasti daní, účetnictví a hospodaření všeobecně.


Blanenská populace stárne

Ilustrační foto k článku: Blanenská populace stárne

Ukazuje se, že ve srovnání s ostatními městy populace na území města Blanska poměrně stárne. Na základě studia vytvořených map daného území je zřejmé, že je nezbytné se stále více zabývat seniorskou tematikou. Jaké je poslání a cíle Pečovatelské služby Blansko, jejíž činnost je v tomto směru podstatná, shrne Bc. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Město pronajme byt 2+1 na ul. A. Dvořáka 4a

Město Blansko v souladu se  Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko ve znění dodatku a na základě usnesení č. 52 ze 75. schůze Rady města Blansko konané dne 29.04.2014 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1.


Pořadatelé předváděcích prodejních akcí jsou povinni o nich předem informovat Českou obchodní inspekci

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.
U koupaliště vzniklo nové parkoviště

Ilustrační foto k článku: U koupaliště vzniklo nové parkoviště

Za Úřadem práce na ulici Vodní vzniklo nové parkoviště o kapacitě 37 stání. Otevřeno má být od poloviny května.


Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

Ilustrační foto k článku: Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

Centrum služeb pro silniční dopravu ČR, které je stávajícím majitelem Dětského dopravního hřiště, nabídlo vedení města Blanska jeho převod na město. To je držitelem pozemků, stalo by se tak výhradním vlastníkem celého areálu. Pokud dojde k dohodě mezi oběma stranami, převod se uskuteční ještě před začátkem nového školního roku.Podmínky ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Obecním úřadům je dle zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, svěřena pravomoc rozhodovat o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen zvláštní příjemce). Od 01.01.2014 je řízení o zvláštním příjemci výkonem přenesené působnosti.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bydlení a životní prostředí

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

Ilustrační foto k článku: Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

Město Blansko se zavázalo a zastupitelstvo schválilo, že se bude spolupodílet na rozšíření možnosti výstavby rodinných domů a právě v této lokalitě zabezpečí hlavní přístup a vybuduje novou komunikaci. Stavba přinese jistá omezení.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


O budoucnosti hotelu Dukla rozhodne referendum

Zájem investorů o koupi blanenského hotelu Dukla je nulový. Město se proto rozhodlo vypsat referendum, ve kterém se k osudu této ostudné stavby budou moci vyjádřit sami občané. O uspořádání referenda rozhodne Zastupitelstvo města Blanska na jednom ze svých červnových zasedání. Oficiální stanovisko města v této záležitosti tlumočil jeho starosta Mgr. Ivo Polák.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zdravotnictví a sociální služby

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 21.04.2014 (Velikonoční pondělí)

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o Velikonočním pondělí 21.04.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zaměstnanost a podnikatelská činnost

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Pozvánka na Chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou k vidění nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.Blíží se termín podání žádostí o půjčku na modernizaci bytů a domů

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Termín pro podání žádosti je 22.04.2014. Informace viz Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Upozornění: letáky s nabídkou měření tepla

V poštovních schránkách občanů města Blanska se začaly v posledních dnech objevovat letáky oznamující kontrolu úniku tepla u zateplených i nezateplených domů pomocí termovize se žádostí o kontaktování realizující firmy. Na opakované dotazy proto upozorňujeme občany, že se jedná o aktivitu soukromého subjektu, na které se Město Blansko žádným způsobem nepodílí.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Hospodaření města Blanska

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Rozvoj města Blanska

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2014

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu od 16:00 do 18:00 hodin dle níže uvedeného rozpisu. V případě naplnění řidič odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny celkem dvakrát (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Od nového školního roku dojde k navýšení kapacit školní družiny na ZŠ Erbenově a míst v mateřských školách

Na základě usnesení Rady města Blanska ze dne 25.02.2014 dojde k navýšení kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 120 míst s účinností od 01.09.2014. Rada města taktéž schválila navýšení kapacity mateřských škol v jednotlivých třídách ze stávajících 25 na 28 míst. Mateřské školy tak získají 70 nových míst, což zhruba odpovídá počtu neuspokojených zájemců v loňském roce.


Střípky ze zastupitelstva

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.


Dotace na žákovské jízdné

Ilustrační foto k článku: Dotace na žákovské jízdné

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2013 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného.


Podpora obnovy kulturních památek – dotační program Ministerstva kultury ČR – výzva k podání žádostí

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2014 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2014 stanovena částka v celkové výši 485 tis. Kč.


Město Blansko se rozhodlo odprodat pozemky na ul. Poříčí

Rada na svém zasedání dne 25.02.2014 doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky na ul. Poříčí, eventuálně jejich část, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.


Návštěva ze Scandiana: Společné přípravy oslav 50. výročí vzájemného partnerství

Ilustrační foto k článku: Návštěva ze Scandiana: Společné přípravy oslav 50. výročí vzájemného partnerství

Ve dnech 04.03.-06.03. 2014 zavítali do našeho města zástupci z italského partnerského města Scandiano. Hlavním cílem této přátelské návštěvy bylo společné plánování oslav 50. výročí partnerství Blanska a Scandiana. Italskou delegaci tvořili pan Adelmo Torelli, místopředseda Výboru pro partnerská města, a pracovnice oddělení zahraničních vztahů paní Leda Olmi a slečna Silvia Pagliani.
Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

Ilustrační foto k článku: Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

V rámci své návštěvy jednal s vedením města o problémech ve zdravotnictví po zrušení poplatků nemocnicím, o velkých investičních akcích ve městě i o dlouholetém regionálním tématu – silnici R43.


Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

Ilustrační foto k článku: Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).
Čištění dešťových vpustí

Díky příznivému počasí bylo v posledním únorovém týdnu provedeno plošné čištění dešťových vpustí v jižní části města Blanska od ulic Údolní a Kollárovy po sídliště Písečná. Provádění dalších etap čištění dešťových vpustí se v tomto roce předpokládá v měsících dubnu (sídliště Zborovce) a září (sídliště Podlesí a městské části Blanska).Dětská hřiště budou otevřena s předstihem

Oproti původně plánovanému termínu otevření dětských hřišť (15.03.2014) v Blansku dojde k otevření již tento víkend08.03.2014. Před vlastním otevřením je nutné provést revize herních prvků (v současné době již probíhají) a případné úpravy a opravy. Předpokládáme, že veškeré přípravné práce a opravy budou dokončeny do pátku 07.03.2014.


Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 11.03.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti.


Ze statistik odboru vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko vypracoval statistické údaje za rok 2013 v rámci svých oddělení: oddělení správního a oddělení dopravně správních agend. Ze zveřejněných informací vyplývá, že se např. loni ve správním obvodu Blanska narodilo méně dětí, uzavřelo se více manželství, nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Uvedené stavy jsou platné ke dni 03.01.2014.

V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů

K 01.01.2014 bylo v živnostenském rejstříku celkem 9 727 aktuálních podnikatelských subjektů, z toho 8 564 fyzických osob a 1 163 právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem 14 416 živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Blansko.


Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin

Ilustrační foto k článku: Aktiv BESIP se podílí na integraci národnostních menšin

V závěru loňského roku uspořádala Oblastní charita Blansko v rámci integračního programu „Porozuměním k integraci II.“, garantovaného Ministerstvem vnitra České republiky, přednášku týkající se problematiky spojené s postupem cizích státních příslušníků při úředních jednáních na Odboru vnitřních věcí, odd. dopravně správních agend Městského úřadu Blansko.


Národní týden manželství 2014

Národní týden manželství je celorepubliková akce zaměřená na podporu manželství. Osmý ročník NTM proběhne v týdnu od 10.–16. února 2014. Tématem letošního ročníku jsou: Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům.


Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Léčivé přípravky, které obsahují návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návykových látek, mohou být v lékárně vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem (anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech).


Na prodej alkoholu je třeba koncese

Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá prodávat alkohol konečnému spotřebiteli. Podnikatelskou činností je třeba rozumět soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.


Hrací automaty z města nezmizely

Ilustrační foto k článku: Hrací automaty z města nezmizely

Ačkoli Město Blansko vydalo v loňském roce Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozu loterií a jiných podobných her na území města s účinností od 1. listopadu 2013, zdá se, že výherní automaty z Blanska nezmizely a že herny zde čile provozují svou činnost i nadále.


Projekt „Obce sobě“ na Blanensku zahajuje

Svaz Měst a obcí ČR se stal nositelem unikátního projektu nazvaného „Obce sobě“, na který získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Mezi jeho hlavní cíle patří položit základy pro dlouhodobou podporu meziobecní spolupráce na celém území republiky.


Střípky ze zastupitelstva

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 4. února 2014 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 5. února 2014 od 14:30 do 16:00 hodin.


Sociální služby z pohledu komunitního plánování

Ilustrační foto k článku: Sociální služby z pohledu komunitního plánování

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.