Archiv článků
   v roce 2016

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Lednové svozy vánočních stromků

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2017, a to každé pondělí.


Předběžné vyhodnocení první výzvy kotlíkových dotací

Jihomoravský kraj zahájil sběr žádostí od fyzických osob pro první výzvu kotlíkových dotací 18. ledna 2016. Žádosti se týkaly výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové nízkoemisní zdroje. Výzva byla plánována do 30. dubna 2016, pro vyčerpání alokace ve výši 80 miliónů korun musela být ukončena již 12. února 2016.


Upozornění na omezení otevírací doby maloobchodních a velkoobchodních prodejen ve svátky

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele a zákazníky, že během vánočních a novoročních svátků dojde k omezení otevírací doby prodejen, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 m². Omezení otevírací doby obchodů o svátcích se plošně po celé republice dotkne větších obchodů, zejména hypermarketů, supermarketů a dalších prodejen s velkou prodejní plochou.


Rozpočet na rok 2017 bude vyrovnaný

Zastupitelé na svém zasedání 13. prosince 2016 schválili rozpočet Města Blanska na rok 2017. Investice plánované pro příští rok vyjmenoval starosta Ivo Polák na tiskové konferenci.


Svoz komunálních odpadů ve svátek 26.12.2016

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pondělí 26.12.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních odpadů z kontejnerových stání.


Nová vyhláška stanovuje dny s kratší dobou nočního klidu

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.12.2016 přijalo Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko (dále OZV) o vymezení kratší doby nočního klidu, která nabývá účinnosti 31.12.2016. Vyhláška ruší a nahrazuje dosud platnou OZV Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí na území města Blanska.


Rada města rozhodla o dalším směřování CZT

Rada města se rozhodla odkoupit zbylý podíl investice do Centrálního zásobování teplem (CZT) od společnosti innogy Energo, aby se město stalo jediným vlastníkem CZT a následně provozovatelem celého systému prostřednictvím své společnosti.


Poskytnutí první pomoci nebo povinné užívání reflexních prvků přiblížil Blanenským Aktiv BESIP

Ilustrační foto k článku: Poskytnutí první pomoci nebo povinné užívání reflexních prvků přiblížil Blanenským Aktiv BESIP

Dvě dopravně bezpečnostní akce uspořádal Aktiv BESIP pro účastníky silničního provozu. Na téma poskytnutí první pomoci proběhla 14. října první z nich ve firmě TOP AUTOSALON s. r. o. Úlohu reflexních prvků v případě snížené viditelnosti pak BESIP představil 20. října blanenským seniorům, kteří se často ocitají v roli chodce na pozemních komunikacích.


Dotační programu MŠMT na podporu sportu v letech 2017–2019

Ministerstvo školství, kultury, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v listopadu 2016 celkem deset dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu pro SPOLKY na léta 2017–2019. Potřebné informace, pravidla a jednotlivé termíny zájemci získají přímo na stránkách ministerstva, a to na adrese: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.Projednání změn Územního plánu Blansko

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko dokumentaci návrhu změn územního plánu, souhrnně označenou jako B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011.Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

Od počátku listopadu do konce března následujícího roku probíhá období vegetačního klidu dřevin a na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko tak přibývají žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.Práce na ploše po hotelu Dukla se protáhnou. Některé se odkládají na jaro

Ilustrační foto k článku: Práce na ploše po hotelu Dukla se protáhnou. Některé se odkládají na jaro

Práce na úpravách plochy po zbouraném objektu hotelu Dukla měly být hotovy do konce listopadu. Nejen že práce získaly skluz, stavba se navíc prodraží. Hlavním důvodem bylo čekání vedení města v souvislosti s předáním materiálů k vybudování divadelní scény ze strany divadla Kolárka. Zpoždění si však vyžádaly i chyby v projektové dokumentaci.Současná technologie chlazení na zimním stadionu je zastaralá. Čeká ji rekonstrukce

Ilustrační foto k článku: Současná technologie chlazení na zimním stadionu je zastaralá. Čeká ji rekonstrukce

Město Blansko požádalo Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko“. Podstatou projektu je změna technologie chlazení. Doposud používaný toxický čpavek tak nahradí chladivo nové generace splňující veškeré ekologické i hygienické požadavky.


Parkování v Blansku: od února příštího roku podle nových pravidel

Ilustrační foto k článku: Parkování v Blansku: od února příštího roku podle nových pravidel

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě i v sídlištích a směrový průzkum přinesla studie Centra AdMaS VUT v Brně. K jejím výsledkům přihlédla rada města, která nově rozhodla o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Nový systém parkování ve městě bude platný od 1. února 2017.Částečná uzavírka komunikace na Klepačov se protáhne

Žadatel požádal o prodloužení termínu částečné uzavírky dotčené části silnice III/374 43, a to z důvodu nutností změny stavby, vyvolané geologickými poměry. Předpoklad úplného ukončení stavby je v polovině roku 2017 s tím, že částečná uzavírka komunikace se předpokládá do úplného ukončení stavby.


Základní uměleckou školu v Blansku čeká proměna. Kromě nové fasády se dočká i sanačních úprav

Ilustrační foto k článku: Základní uměleckou školu v Blansku čeká proměna. Kromě nové fasády se dočká i sanačních úprav

Investičním odborem městského úřadu je v současné době připravována projektová dokumentace pro komplexní obnovu vnější fasády hlavní budovy ZUŠ v podzámčí. Do plánovaných stavebních prací, k jejichž realizaci dojde v průběhu příštího roku, budou zahrnuta i opatření na odvlhčení exteriérového zdiva.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

V úterý 13.12.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu ...


Martin Lepka představuje Městskou policii Blansko

Ilustrační foto k článku: Martin Lepka představuje Městskou policii Blansko

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti Městské policie Blansko (není odborem úřadu, je však jeho nedílnou součástí) přiblížil její ředitel Martin Lepka.


Rada města nedoporučila výstavbu divadla na náměstí Republiky

Po důkladném prostudování a posouzení návrhu projektu spolku Circulus, zastoupeným Evou Petrželovou (vedoucí divadla Kolárka), na výstavbu divadla v prostoru bývalého hotelu Dukla, se Rada města Blanska dne 22. listopadu rozhodla nepodpořit tento projekt.

Blanenští pokřtí zbrusu novou publikaci o městě

Ilustrační foto k článku: Blanenští pokřtí zbrusu novou publikaci o městě

Novou reprezentativní publikaci o městě s názvem Blansko – Brána Moravského krasu a s podtitulem Obrazy ze života města mladého devět století, která navazuje na obdobnou publikaci vydanou již před sedmi lety, ovšem tentokrát v mnohem velkorysejším rozsahu i formátu, vedení města pokřtí v rámci Rozsvícení vánočního stromu.Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

Poslední svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu v letošním roce – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 23.11.2016 a v městských částech 24.11.2016. Další svozy se uskuteční až v dubnu 2017.


Proměny ulic s Blanenským chodcem

Oblíbenou součástí programu oslav Vítání sv. Martina jsou také komentované prohlídky města Blanska, které pro zájemce pořádá Galerie a antikvariát Jonáš ve spolupráci s Blanenskou informační kanceláří Blanka.


Vánoční strom věnuje Blansku Rájec-Jestřebí

Letošním vánočním stromem se na blanenském náměstí Republiky stane smrk, který Blanenským věnuje město Rájec-Jestřebí. Jedná se o jeden ze dvou smrků, které stojí na náměstí Míru před Penzionem Kopeček. Pokáceny budou oba přerostlé stromy. Druhý poslouží pravděpodobně jako palivo.Blanka nabídne regionální literaturu

Informační kancelář Blanka nabízí svoje služby v průběhu celého svatomartinského víkendu – v sobotu bude otevřena dle své tradiční otvírací doby 9:00–12:00 hod. V 10:00 hod. začíná přímo u naší kanceláře bezplatná komentovaná prohlídka městem.

Kam s vysloužilou úsporkou?

Ilustrační foto k článku: Kam s vysloužilou úsporkou?

Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji na sběrné místo. Nejen že bude po recyklaci z 95 % opět využita, ale trubice obsahují také jedovatou rtuť, která se rozbitím trubice rozšíří do okolí.


Oprava zdi na státní silnici pošle auta přes Blansko

Po dva víkendy budou vozidla jedoucí ve směru Brno–Svitavy nucena použít objízdnou trasu přes město Blansko kvůli opravě opěrné zdi v Lažanech, která si vyžádá částečnou uzavírku silnice I/43. Uzavírka proběhne dvakrát, a to ve dnech 29.10.–30.10. a 12.11.–13.11.2016. Objížďka povede přes obce Šebrov – Kateřina – Blansko – Rájec-Jestřebí a Bořitov.


Vzpomínkový akt k 98. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 98. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v pátek 28. října 2016 na nám. Svobody. Oslava bude zahájena v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci přizvaných organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém proslovu starosta města.


Den otevřených dveří na domech s pečovatelskou službou

Ilustrační foto k článku: Den otevřených dveří na domech s pečovatelskou službou

Dveře Pečovatelské služby v Blansku se otevřely široké veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb, který proběhl ve dnech 3.–9. října. Cílem akce bylo poukázat na to, jak pečovatelská služba pomáhá seniorům a jejich rodinám zvládat obtížné životní situace a na další aktivity, které pro seniory a osoby blízké sociální pracovníci a pečovatelky zajišťují.


Upozornění podnikatelům poskytujícím spotřebitelské úvěry

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru se od 01.12.2016 vylučuje činnost „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ z živnostenského podnikání. Předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se zrušuje.


Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2016

Oznamujeme občanům, že byly distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2016.


Těchov – odstávka zásobování pitnou vodou

Dne 19.10.2016 v době od 8 do 16 hod. bude z důvodů přepojení vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena u požární nádrže. Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko.
Formou dopisu oslovilo vedení města obyvatele ulice Těchovské

V souvislosti s prováděním stavby „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace v ul. Těchovské“ se město Blansko rozhodlo kontaktovat obyvatele dotčené lokality, a omluvit se tak za nedodržení původního termínu dokončení stavby.


Aktuální informace k dotačním programům v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti

Na stránce s informacemi k dotačním programům na www.blansko.cz byly aktualizovány následující dokumenty: dotační program sport, dotační program kultura a zájmová činnost. Současně byly nahrazeny formuláře k podávání žádostí o dotace z těchto programů.Blanenští vymění téměř tři stovky nových svítidel veřejného osvětlení

Na postupnou výměnu svítidel veřejného osvětlení získalo město dotaci z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.400.000 Kč, což je 50 % z celkových nákladů. Zhotovitelem zakázky je firma JICOM, spol. s r. o. Nová svítidla přibudou do konce listopadu na sídlišti Písečná, v lokalitě okolo ulice Masarykovy a v průmyslové zóně, celkem se bude jednat o 298 ks svítidel. Přesný harmonogram bude uveřejněn později.


Provoz vodních děl bude ukončen v závěru října

Ve druhé polovině měsíce října bude ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na nám. Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a kašen na nám. Svobody i v zámeckém parku. Před zazimováním se provede jejich nezbytná údržba. Do provozu budou vyjmenovaná vodní díla znovu uvedena vzhledem k předpokládaným příznivým klimatickým podmínkám pravděpodobně v průběhu druhé poloviny měsíce dubna příštího roku.Město veřejnosti představilo koncept regenerace sídliště Zborovce

Ilustrační foto k článku: Město veřejnosti představilo koncept regenerace sídliště Zborovce

Veřejné představení se uskutečnilo 5. října v Kině Blansko za účasti pracovníků městského úřadu. Zájem o to, jak se sídliště promění, projevilo asi třicet obyvatel, kteří se přišli s projektem seznámit.


Blanenské Vítání sv. Martina 2016: Deset let ve znamení kultury, historie, zábavy i gastronomie

Ilustrační foto k článku: Blanenské Vítání sv. Martina 2016: Deset let ve znamení kultury, historie, zábavy i gastronomie

Celé jedno desetiletí, tak dlouho Blansko slaví vždy nejbližší víkend po svátku sv. Martina příjezd patrona zdejšího kostela a celého města. Vítání svatého Martina se od nesmělých prvních krůčků vyšvihlo mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události podzimu nejen v našem regionu.

Oznámení: záměr pronajmout objekt č. p. 3 na adrese Zámek 3

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů oznamuje Město Blansko podle 5 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr pronajmout objekt čp. 3 na adrese Zámek 3, Blansko na pozemku parc. č. st. 35/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko (bývalá stolařská dílna v podzámčí).Partnerské město Legnica oslavilo deset let spolupráce s francouzským Roanne

Ilustrační foto k článku: Partnerské město Legnica oslavilo deset let spolupráce s francouzským Roanne

Na oslavách desátého výročí uzavření partnerství mezi městy Legnica a Roanne, které proběhly ve dnech 29. září až 1. října, nechyběla ani čtyřčlenná delegace z Blanska pod vedením místostarosty Jaromíra Roučky. Polská Legnica má celkem pět partnerských měst, kromě Blanska je to německý Wuppertal, ukrajinský Drohobycz, francouzské Roanne a ruský Orenburg.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k Týdnu sociálních služeb

Ve dnech 03.–09.10.2016 proběhne již 8. ročník Týdne sociálních služeb, který již tradičně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.


Pracovníci Obecního živnostenského úřadu prováděli kontroly v supermarketech a prodejnách potravin

Z důvodu nastalé potřeby zvýšeného dozoru nad prodejci potravin bylo Odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu nařízeno provádění kontrol Obecními živnostenskými úřady se zaměřením zejména na supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské výrobky, především výrobky masné a mléčné.Město hledá vánoční strom

Vánoce jsou ještě daleko, ale již nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Pomozte nám s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem: vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.Smuteční obřadní síň se dočká stavebních úprav

Odbor komunální údržby v současné době vypsal zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy smuteční obřadní síně v Blansku“, kterou vyhrála firma Cergomont s. r. o. V rámci této akce se počítá s opravami omítek ve skladech rakví, nové dlažby a obklady v chodbách. Před zadním vstupem se pak provede výměna původní betonové dlažby za asfaltový povrch.


Sportovní kluby dostanou v příštím roce víc peněz na nájmy

Úpravy metodik koncepce podpory sportu, kultury a zájmové činnosti na léta 2016–2023 schválilo na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo města Blanska. Zatímco v oblasti kultury a zájmové činnosti šlo pouze o kosmetické úpravy, v oblasti sportu došlo ke změně ve způsobu přidělovaní dotací určených zejména na nájmy jednotlivých sportovišť.Volný pohyb psů ve městě jasně vymezuje nová vyhláška

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém 10. zasedání, konaném dne 13.09.2016, vyhlášku o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství a povinnostech jejich majitelů. Vymezuje v ní současně i prostory, kde mohou psi volně pobíhat. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016.


Další slevy rodinám s dětmi a seniorům přinese nově schválená koncepce rodinné politiky

Zastupitelstvo města schválilo Koncepci rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017–2023. Dokument se opírá o dva základní pilíře: pokračování v poskytování materiální podpory pro rodiny s dětmi a seniory formou dalších slev v městských zařízeních, druhým je pak budování a údržba veřejného prostoru v Blansku.


V místě stávajícího autobusového nádraží vybudují moderní autobusový terminál

Ilustrační foto k článku: V místě stávajícího autobusového nádraží vybudují moderní autobusový terminál

Akciová společnost ČAD Blansko seznámila veřejnost s projektem „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“. Na moderní stavbu ze skla a kovu s prvky dřeva hodlá tento soukromý investor čerpat dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Do projektu byla zakomponována i závěrečná část cyklostezky kolem autobusového nádraží.Střípky ze zastupitelstva

Komentovaná usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.09.2016.V Městském klubu důchodců nově nabízejí kurz severské chůze

Ilustrační foto k článku: V Městském klubu důchodců nově nabízejí kurz severské chůze

V letošním roce obdrželo Město Blansko dotaci ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu rodinné politiky, konkrétně na projekt „Tělo svoje procvičíme, naše vztahy utužíme...“ Obecným záměrem tohoto projektu je podpořit prorodinné aktivity na úrovni obce, a to zavedením aktivity zcela nové do činnosti Městského klubu důchodců, konkrétně Nordic walkingu neboli severské chůze.


Klepačov (část ulice Dlouhá, Na Milíři, Jílová) – odstávka zásobování pitnou vodou

Dne 13.09.2016 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude z důvodů přepojování potrubí přerušena dodávka pitné vody. Odstávka se týká ulic Dlouhá (od kapličky nahoru), Na Milíři, Jílová, Zátiší a pravděpodobně i Polní.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena nahoře u točny MHD.
Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, BlanskoPetr Rizner představuje odbor komunální údržby

Ilustrační foto k článku: Petr Rizner představuje odbor komunální údržby

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti odboru komunální údržby přiblížil jeho vedoucí Petr Rizner.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

V úterý 13.09.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Roadshow Elektrodpad na odstřel míří do Blanska

V rámci akce, která dorazí 7. září na blanenské nám. Republiky, je možné v době od 9 do 17 hodin zanechat svůj elektroodpad. Nejenže za něj dostanete odměnu, ale můžete se i pobavit.Dětské hřiště na Podlesí získá zakrytované pískoviště a novou herní sestavu

Ilustrační foto k článku: Dětské hřiště na Podlesí získá zakrytované pískoviště a novou herní sestavu

V závěru srpna byla vypsána veřejná soutěž na dodání dvou prvků na dětské hřiště v sídlišti Podlesí. Město Blansko na tuto akci letos uvolnilo ze svého rozpočtu 490 tisíc Kč včetně DPH. S přihlédnutím k názoru místních obyvatel se nejprve vybuduje kvalitní pískoviště, přibude rovněž zcela nový hrací prvek.


Nové parkoviště, venkovní fitness a výběh pro psy budují na sídlišti Sever

Ilustrační foto k článku: Nové parkoviště, venkovní fitness a výběh pro psy budují na sídlišti Sever

Díky čtyřmilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj město Blansko pokračuje v další etapě regenerace tohoto sídliště. Na Severu tak přibudou nová parkovací místa, oplocený výběh pro psy a pobytová zelená plocha se cvičebními prvky. Celkové náklady jsou vyčísleny na 10,5 milionu Kč. Hotovo má být do půlky října.Konec výjimek z rušení nočního klidu. Starostové jsou proti

Povolit rušení nočního klidu po desáté večer mohly dosud obce podle vlastního uvážení, od října o tuto možnost přijdou. Rušení nočního klidu tak bude považováno za přestupek, za jehož spáchání bude udělována zákonem stanovená sankce. Povinnost dodržování nočního klidu se vztahuje jak na organizátory veřejných produkcí, kulturních či sportovních akcí, tak na soukromé osoby.Fotoseriál: Investiční akce v průběhu léta

Ilustrační foto k článku: Fotoseriál: Investiční akce v průběhu léta

Léto neznamená vždy jen dovolenou a odpočinek. O prázdninách se přímo ve městě v Blansku a jeho částech uskutečnilo nebo bylo alespoň zahájeno několik investičních akcí. Nejvýznamnější z nich můžete zhlédnout prostřednictvím fotoseriálu.


Oznámení o odstávce vody na Klepačově 23.08.2016

Z důvodů propojování vodovodu na Klepačově (zhotovitel DS Brno) bude dne 23.08.2016 od 08:00 do 14:00 hodin odstávka pitné vody v horním tlakovém pásmu v ulicích kolem stávajícího vodojemu včetně ul. Dlouhé po č. 52.
Náhradní zásobování bude zabezpečeno přistavenou cisternou u točny autobusu.
VAS, a.s. provoz Blansko


Divadlo, či kavárna? Jasno bude koncem září

Ilustrační foto k článku: Divadlo, či kavárna? Jasno bude koncem září

Výběrové řízení na zhotovitele stavby je u konce. Čeká se na doběh zákonné lhůty, ve které se ještě neúspěšní uchazeči mohou odvolat. Úpravy prostoru po zbouraném hotelu Dukla vybraná firma zahájí v druhé půlce srpna, hotovo má být do konce listopadu. S dopravním omezením v centru města se nepočítá.Prázdninový Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti podruhé

Ilustrační foto k článku: Prázdninový Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti podruhé

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica, s. r. o. a Českým červeným křížem Blansko, za podpory Pekáren Blansko, a. s. a Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádají tradiční prázdninové Dny otevřených dveří. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům znovu otevřou 18. srpna 2016.

Volné byty nabízené k prodeji

Město Blansko průběžně odprodává volné byty v domech určených k prodeji. Aktuálně je v nabídce šest bytů o velikosti 1+1. Podrobnosti viz samostatná stránka věnovaná prodeji městských bytů.


Bilancování v poločase mandátu

Uplynula polovina volebního období a po dvou letech je tedy čas vyhodnotit, co vedení města Blanska splnilo, a co nikoli.První fáze elektronické evidence tržeb odstartuje 1. prosince 2016

Týká se podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Evidovat se budou platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Naopak platby bankovním převodem se evidovat nebudou.


Zvýšený výskyt kůrovce v lesních porostech

V důsledku loňského suchého a horkého léta došlo k oslabení lesních porostů i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko). Smrkové porosty trpí nedostatečnou odolností a schopností bránit se napadení hmyzích škůdců.


Novela zákona o cestovním ruchu upravuje definici zájezdu

V souvislosti s probíhající sezonou dovolených a zájezdů, které jsou uzavírány či zprostředkovávány cestovními kancelářemi a agenturami, upozorňujeme, že dne 29. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.


Pozvánka na Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

Ilustrační foto k článku: Pozvánka na Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica, s. r. o. a Českým červeným křížem Blansko, za podpory Pekáren Blansko, a. s. a Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádají tradiční prázdninové Dny otevřených dveří. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům letos otevřou 14. července a 18. srpna.Hospodaření města za rok prověřil audit. Vedlo si na výbornou

Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem letošního roku tak, aby výsledek přezkoumání hospodaření byl znám při projednání Závěrečného účtu města za rok 2015 na zasedání zastupitelstva města.Úpravy středu města Blaneští hodlají řešit komplexně. Schody k zámku se prozatím stavět nebudou

Ilustrační foto k článku: Úpravy středu města Blaneští hodlají řešit komplexně. Schody k zámku se prozatím stavět nebudou

Propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou mělo být hotovo už loni. Došlo však ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Celá akce se tak posunula na letošní podzim. Rada města Blanska se však rozhodla s budováním nových schodů k zámku počkat.


V rámci Týdne pro rodinu se otevřely dveře poradny. Odborníci sdíleli zkušenosti z praxe

V rámci Týdne pro rodinu, který letos připadl na 8.–15. května 2016, proběhl v prostorách Poradny DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost prohlédnout si prostory Poradny, získat informace týkající se její činnosti a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti rodinných vztahů. Pro děti byl připraven dětský koutek se zábavným kreativním tvořením.


Oprav se dočkají základní i mateřské školy. Rekonstrukcí projde i dopravní hřiště

Ilustrační foto k článku: Oprav se dočkají základní i mateřské školy. Rekonstrukcí projde i dopravní hřiště

Prázdniny jsou vhodným obdobím pro investiční akce většího charakteru, drobné opravy a pravidelnou údržbu na školských zařízeních ve městě. Kromě akcí v rámci základních a mateřských škol dojde na výměnu pěti buněk na dopravním hřišti, zrekonstruuje se rovněž část dětského hřiště na sídlišti Podlesí.Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování v prvním pololetí skončí v úterý 31. ledna 2017, období školního vyučování ve druhém pololetí pak bude ukončeno v pátek 30. června 2017.


Se strategií parkování pomůže městu odborná studie

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě a směrový průzkum přinese studie Centra AdMaS VUT v Brně. Týdně projede městem přes 80 tisíc aut. Město však nemá relevantní informace o tom, kolik z nich se v Blansku zastaví a kolik jich jím pouze projíždí. K výsledkům studie přihlédne rada města v závěru roku a rozhodne o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Předmětem šetření bude rovněž parkování v sídlištích.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 05. a 06.07.2016

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v úterý a ve středu 05. a 06.07.2016. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání a i na separované odpady.Jaroslav Bárta představuje odbor Obecní živnostenský úřad

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti Obecního živnostenského úřadu popsal jeho vedoucí Jaroslav Bárta.


Aktualizace Územního plánu Blansko – průběžná informace

V prosinci 2015 byla Zastupitelstvem města Blansko schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011. Jednalo se o zákonný termín. Zpráva obsahuje pokyny pro prověření řady dílčích předmětů v režimu změny územního plánu.Na umělou trávu pro fotbalové hřiště v Blansku přispěje i Jihomoravský kraj

Zastupitelstvo města Blanska schválilo navýšení částky na pokrytí nákladů spojených s tolik očekávanou rekonstrukcí škvárového hřiště na ASK Blansko. Desetimilionová dotace z MŠMT a stejně tak velký podíl města by totiž zcela nepokryly předpokládané náklady na tuto investiční akci. Téměř třemi miliony korun nakonec přispěje ze svého rozpočtu i Jihomoravský kraj.


Rekonstrukce mostu u Salmova mlýna vyřeší problém s parkováním. Zlepší se i dostupnost na baseballové hřiště

Ilustrační foto k článku: Rekonstrukce mostu u Salmova mlýna vyřeší problém s parkováním. Zlepší se i dostupnost na baseballové hřiště

V souvislosti s budováním hřiště s umělou trávou a rekonstrukcí fotbalových kabin v areálu ASK na sportovním ostrově v Blansku řeší vedení města potřebu náhradní parkovací plochy pro vozidla, která v létě míří do blanenského aquaparku. Dosud k tomuto účelu totiž sloužilo právě škvárové hřiště na Mlýnské ulici, které ještě letos získá nový povrch.


Střípky ze zastupitelstva

Komentáře k vybraným usnesením z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.06.2016.


První z letních promenádních koncertů ve městě zahájí již tuto neděli

Nedělní letní promenádní koncerty dechových souborů z našeho regionu se uskuteční tradičně na náměstí Svobody v parku před radnicí. Konají se každou neděli od 10:00 do 11:00 hodin. Všichni příznivci hudby a zpěvu jsou srdečně zváni. V případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.


Město dbá na osvětu a prevenci ve školách

Ilustrační foto k článku: Město dbá na osvětu a prevenci ve školách

V důsledku vzrůstajícího počtu případů nevhodného chování lidí ke zvířatům uspořádalo v průběhu května a června město Blansko ve spolupráci se Službami Blansko, s. r. o., a jím vedeným Útulkem pro psy, na blanenských základních školách sérii preventivně-osvětových besed na téma „Jak se správně chovat ke psům.


Program 9. zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 14.06.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.


Město vyšlo vstříc divadelnímu spolku Kolárka. Kavárnu letos nepostaví

Ilustrační foto k článku: Město vyšlo vstříc divadelnímu spolku Kolárka. Kavárnu letos nepostaví

Zakrátko započne na náměstí Republiky v Blansku avizovaná úprava nově vzniklého prostranství po zbouraném hotelu Dukla. S původně plánovanou kavárnou se pro letošek nepočítá. Město tak dává čas zástupcům občanského sdružení Circulus, aby nejpozději v září předložili radě města kvalitní projekt a zdroje financování. V suterénu po bývalé diskotéce totiž chtějí postavit divadlo.


Přípravy na přemostění Svitavy pokračují. Kraj vypracuje investiční záměr

Na základě svého usnesení ze dne 2. června Rada Jihomoravského kraje uložila odboru dopravy vypracovat investiční záměr na přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru na Staré Blansko. Do konce roku tak budou mít kraj i město jasno v tom, kolik financí vyčlení na vypracování projektové dokumentace ve svých rozpočtech na příští rok. Dělit se budou rovným dílem.Blanenští fotbalisté a sportovní veřejnost se konečně dočkali

V tomto týdnu dorazila do Blanska velmi dobrá zpráva z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Hřiště s umělou trávou a rekonstrukce fotbalových kabin v areálu ASK na Mlýnské bude konečně po letech skutečností. Městu byla totiž přidělena dotace ve výši téměř 10 mil. Kč na tuto dlouho očekávanou investici.


Místostarosta Crha přijal nejlepší žáky základních škol

Ilustrační foto k článku: Místostarosta Crha přijal nejlepší žáky základních škol

Nejlepší žáky základních škol pro rok 2015/2016 přijal v hudebním salonku blanenského zámku první místostarosta Jiří Crha. V kulturním programu vystoupili učitelé Soukromé základní umělecké školy v Blansku.Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 14.06.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.V Blansku vysadili lípu slovinsko-českého přátelství

Ilustrační foto k článku: V Blansku vysadili lípu slovinsko-českého přátelství

U příležitosti oslav 880. výročí první písemné zmínky o Blansku se uskutečnilo v Kině Blansko slavnostní shromáždění občanů města. Ještě před ním však byla v parčíku před budovou kina vysazena lípa slovinsko-českého přátelství, a to za účasti velvyslance Slovinské republiky v ČR Leona Marca.Oznámení o dočasné uzavírce komunikace v Blansku v ul. Sloupečník a ul. Zborovecké

V sobotu 28.05.2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude probíhat celoplošná obnova asfaltové komunikace v ul. Sloupečník v úseku od ul. Bezručova po objekt pálenice. Dále v ul. Zborovecké před č. p. 62/1509 v úseku 30 m. V době provádění prací budou oba úseky neprůjezdné a neprůchodné. Žádáme občany, aby respektovali pokyny prováděcí firmy. Za nesnáze spojené s prováděním prací se Vám předem omlouváme.


Upozornění prodejcům pyrotechniky na podmínky pokračování v jejím prodeji

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon zavedl novou vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.


V Dolní Lhotě hořel sklad dřeva

Ilustrační foto k článku: V Dolní Lhotě hořel sklad dřeva

Dva členy jednotky dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě přijal na městské radnici starosta Ivo Polák, aby jim poděkoval za jejich účast a nasazení během zásahu v neděli 22. května v Dolní Lhotě, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn.Žáci ZŠ T. G. M. ukončili evropský projekt. Chystají se na další

Ilustrační foto k článku: Žáci ZŠ T. G. M. ukončili evropský projekt. Chystají se na další

V rámci projektu ERASMUS, kterého se účastnili žáci ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici v Blansku, společně s partnerskými školami v Německu, Bulharsku, Rumunsku a v Turecku, proběhla 16. května v Dělnickém domě jejich závěrečná prezentace. O náplni tohoto projektu a o dalších plánech do budoucna pohovořil ředitel školy Pavel Nezval.Posledním březnem skončil myslivecký rok

Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 15. až 17. dubna v Černé Hoře.


Ve městě probíhají vysprávky výtluků

Ilustrační foto k článku: Ve městě probíhají vysprávky výtluků

Od začátku měsíce května probíhají na území města Blanska vysprávky výtluků po zimním období. Po dokončení všech prací budou zadány jednotlivé velkoplošné opravy, k dalším vysprávkám případně dojde ještě v průběhu roku.


Týden pro rodinu v Blansku

Týden pro rodinu každoročně vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje. Letos proběhne ve dnech 8. až 15. května 2016. Motto devátého ročníku je: „Táta, máma, holka kluk – rodina nám není fuk“.


Pozvánka na pietní akt ke Dni vítězství

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti 71. výročí Dne vítězství se uskuteční v neděli 8. května 2016 u památníku rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města (projev starosty města), zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.


Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o Blansku aneb Pojďme oslavit narozeniny našeho města

Kulatá jubilea mají v životě lidském významnou roli. Člověk se ohlíží zpět, bilancuje a hledá ve své minulosti poučení pro další pozemskou pouť. Ještě významnějším důvodem k zastavení, malému zamyšlení a oslavě jsou výročí měst. Jedno takové, zvlášť významné, právě Blansko letos celý rok oslavuje.


Pozvánka na oslavu Dne matek

Komise pro občanské záležitosti zve blanenské ženy – matky dne 6. května 2016 v 18:00 hod. do kina, kde bude k tomuto svátku promítnut zdarma film Teorie tygra. Všechny ženy jsou srdečně zvány.


Pavel Konečný představuje odbor životního prostředí

Ilustrační foto k článku: Pavel Konečný představuje odbor životního prostředí

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru životního prostředí popsal jeho vedoucí Pavel Konečný.


Zástupci bytových družstev se seznámili se studií centrálního zásobování teplem v Blansku

Macocha, stavební bytové družstvo, svolalo na 19.04.2016 poradu předsedů samospráv členů družstva, zástupců výborů společenství vlastníků a bytových družstev, v rámci které byla prezentována technicko-ekonomická studie VŠB-Technické univerzity Ostrava, zaměřená na nalezení možností pro snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku.


Marek Štefan představuje odbor investičního a územního rozvoje

Ilustrační foto k článku: Marek Štefan představuje odbor investičního a územního rozvoje

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru investičního a územního rozvoje popsal jeho vedoucí Marek Štefan.


V městské části Klepačov postaví nový vodojem

Ilustrační foto k článku: V městské části Klepačov postaví nový vodojem

K předání staveniště v souvislosti s vybudováním vodojemu v Klepačově došlo dnes dopoledne. Trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody vyřeší optimalizaci tlakových poměrů v této místní části a současně i problém s nedostatkem požární vody.


Regenerace sídliště Sever vstoupí do IV. etapy

Ilustrační foto k článku: Regenerace sídliště Sever vstoupí do IV. etapy

Nové parkoviště, pobytová zelená plocha se cvičebními prvky nebo oplocený výběh pro psy. Takové jsou plány v rámci IV. etapy regenerace sídliště Sever, na kterou město Blansko získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce proběhnou během prázdnin, hotovo má být do konce září.


Namísto penále za Svitavskou postaví chodník

Rada města odsouhlasila přímé zadání akce „Chodník na ul. Poříčí“ společnosti IMOS Brno, a. s. a doporučila zastupitelstvu schválit její započtení vůči pohledávce města, která jmenované společnosti vznikla v souvislosti se sankcemi ohledně rekonstrukce průtahu městem.Životní cyklus zářivky

Úsporné světelné zdroje se již staly nedílnou součástí našich domovů. Když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxické rtuti ze světelného zdroje do okolního prostředí.


Osobám v nouzi pomůže informační leták

Informační leták se základními a praktickými návody, kam se mohou jak jednotlivci, tak celé rodiny obracet při řešení konkrétních nepříznivých situacích, je výstupem individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni.“ Projekt byl realizován v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost.Dopravci musí do konce července prokázat finanční způsobilost

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.Chovatelská přehlídka je přístupná i veřejnosti

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde návštěvníci spatří nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.Alena Skoupá představuje finanční odbor

Ilustrační foto k článku: Alena Skoupá představuje finanční odbor

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň finančního odboru popsala jeho vedoucí Alena Skoupá.


V pondělí na Klepačově začne rekonstrukce komunikace Na Milíři

V současné době se připravují stavební práce na opravě místní komunikace ulice Na Milíři v Blansku – Klepačově. V souvislosti se stavebními pracemi byla povolena úplná uzavírka místní komunikace v Blansku – Klepačově, ulice Na Milíři, v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou až po konec ulice Na Milíři, v délce cca 310 m.
Nové metodiky pro rozdělování dotací mají svoje slabiny. Město pracuje na nápravě

Dotace v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti byly letos poprvé rozdělovány podle nového modelu, který Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém zasedání v září loňského roku. Praxe ukázala, že zejména v oblasti sportu jsou nezbytné úpravy, některé sportovní kluby v Blansku totiž bojují o přežití.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Svoz ovoce, zeleniny a odpadu ze zahrad (např. trávy, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů začne již od dubna, ale v jiných svozových dnech. Na žádost svozové firmy byly upraveny svozové dny oproti minulým rokům. Věnujte pozornost jednotlivým termínům odvozu.Jana Fadrná představuje odbor sociálních věcí

Ilustrační foto k článku: Jana Fadrná představuje odbor sociálních věcí

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru sociálních věcí popsala jeho vedoucí Jana Fadrná.


Vyhněte se dluhům za poplatek ze psů

Plátcem poplatku ze psů je každý držitel psa a poplatek odvádí obci příslušné podle trvalého pobytu držitele psa (poplatek se neplatí tam, kde se fyzicky pes nachází).Novela silničního zákona přinesla několik změn

Nošení reflexních prvků u chodců za snížené viditelnosti, právo policie nepustit na silnici auto se závažnou technickou závadou nebo nová pravidla pro pohyb vozítek segway. To jsou některé změny novely silničního zákona, které vešly v platnost dne 20. února 2016.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Nyní také mohou občané touto půjčkou dofinancovat tzv. „kotlíkové dotace“, které přiděluje Jihomoravský kraj.


Na blanenské radnici zavlaje černý prapor

Město Blansko se připojuje k výzvě hejtmana Milana Haška a stejně jako Jihomoravský kraj dnes vyvěsí černý prapor k vyjádření soustrasti pozůstalým po bombových útocích v Bruselu, kde na letišti a v metru zůstali mrtví a zranění.V Blansku přibude pět nových autobusových zastávek

Ilustrační foto k článku: V Blansku přibude pět nových autobusových zastávek

Město Blansko vypsalo zakázku malého rozsahu na vybudování pěti kusů nových přístřešků autobusových zastávek totožného typu, jako je autobusová zastávka před Střední školou technickou a gastronomickou Blansko.Svoz komunálního odpadu ve svátky 25. a 28.03.2016

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky a to v pátek 25.03.2016 i v pondělí 28.03.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.Střípky ze zastupitelstva

Přinášíme komentovaná usnesení ze zastupitelstva. Tentokrát z 15. března, kdy se konalo v pořadí 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska.Na Linku důvěry Blansko se mohou obracet lidé z celé republiky

Ilustrační foto k článku: Na Linku důvěry Blansko se mohou obracet lidé z celé republiky

Oblastní charita Blansko je jednou z organizačních jednotek Diecézní charity Brno a dlouhodobě se věnuje krizové pomoci při mimořádných událostech nebo poskytuje pomoc lidem v nouzové situace. Koordinační roli v krizové pomoci sehrává především Linka důvěry Blansko.Petra Skotáková představuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Ilustrační foto k článku: Petra Skotáková představuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy popsala jeho vedoucí Petra Skotáková.


V Blansku bude do léta omezen provoz

Ilustrační foto k článku: V Blansku bude do léta omezen provoz

Rekonstrukcí inženýrských sítí a některých komunikací ve městě bude do značné míry omezen silniční provoz i obslužnost některých komunikací. Práce na některých komunikacích byly zahájeny již začátkem března, hotovo má být do konce července.


Město finančně pomohlo válečným veteránům

Ilustrační foto k článku: Město finančně pomohlo válečným veteránům

Rada města Blanska schválila svým 33. usnesením na 30. zasedání rady poskytnutí finančního daru válečným veteránkám 2. světové války ve výši 1.000 Kč.


V příštím roce se Blansko dočká nového autobusového nádraží

Ilustrační foto k článku: V příštím roce se Blansko dočká nového autobusového nádraží

Starosta Ivo Polák zahájil jednání s majitelem autobusového nádraží v Blansku ohledně jeho rekonstrukce. Obě strany schůzky jsou ve vzájemné shodě. Podle předběžného harmonogramu prací by měla realizace této akce proběhnout už v přístím roce. V říjnu 2017 by se tak Blanenští mohli těšit na moderní nádraží splňující veškeré standardy a požadavky na komfort a pohodlí cestujících.Starosta informuje o investičních akcích ve městě

Ilustrační foto k článku: Starosta informuje o investičních akcích ve městě

Kromě dvou zásadních investičních akcí ve městě, kterými jsou vybudování parkoviště u Nemocnice Blansko a úprava nově vzniklého prostranství po hotelu Dukla, se letos připravuje i rekonstrukce několika komunikací ve městě. Rekonstrukce se tak dočkají i ulice K. H. Máchy a Těchovská, které jsou v havarijním stavu.


Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva

8. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 15.03.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.Město zahájilo výběr zhotovitele stavby „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

Dne 02.03.2016 zahájilo Město Blansko zadávací řízení na výběr zhotovitele této dlouho očekávané a potřebné investiční akce s kapacitou 138 parkovacích míst, jejíž příprava byla mnoho let odkládána z důvodu nevyřešených majetkových poměrů v těchto místech.S vysprávkou výtluků Blanenští začnou v půlce března

V současné době probíhá výběrové řízení, lhůta pro podání nabídek je 08.03.2016. Nejdříve v polovině měsíce března tak započnou práce, na které město uvolní 2 mil. korun bez DPH. Hotovo musí být nejpozději 31. května. Vzhledem k proměnlivému počasí je třeba počítat s tím, že k tvorbě výtluků bude docházet i nadále. Přesné stanovení jednotlivých lokalit oprav tak proběhne až v březnu. K drobným vysprávkám došlo i v průběhu zimy na ul. Erbenově.


Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.


Miroslav Peterka představuje odbor hospodářské správy

Ilustrační foto k článku: Miroslav Peterka představuje odbor hospodářské správy

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru hospodářské správy popsal jeho vedoucí Miroslav Peterka.


Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2015

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2015 vydáno 103 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 4,6836 hektarů a dva souhlasy k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,3598 hektarů.


Město Blansko má nového odborného lesního hospodáře

Nový odborný lesní hospodář zajišťuje pro město nejen povinnosti vyplývající z jeho funkce, ale zabezpečuje i veškeré provozní činnosti v těchto lesích. Případný kontakt na nového hospodáře je možné získat na odboru KOM u pana Radomíra Plška (tel.: 516 775 126; e-mail: plsek@blansko.cz).


Upozornění pro zájemce o koupi pozemku v lokalitě Březinky, Blansko

Ilustrační foto k článku: Upozornění pro zájemce o koupi pozemku v lokalitě Březinky, Blansko

Vzhledem k množícím se dotazům a skutečnosti, že pozemky v této lokalitě začaly nabízet osoby – majitelé pozemků, kteří se nepodíleli na rozvoji dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě, a tím zatížily své pozemky nevypořádanými finančními závazky, považujeme za nutné informovat potencionální zájemce o tyto skutečnosti.


Stále více dětí plní povinnou školní docházku mimo spádovou oblast

Ilustrační foto k článku: Stále více dětí plní povinnou školní docházku mimo spádovou oblast

Ve dnech 2. a 3. února 2016 na všech blanenských základních školách proběhl zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016–2017. Zapsáno bylo celkem 271 dětí. O výsledcích zápisu si povídám s místostarostou Jiřím Crhou.


Největší počet přestupků eviduje Městská policie Blansko v oblasti dopravy

Od 1. ledna do 31. prosince 2015 zaznamenala Městská policie Blansko celkem 2 606 událostí. Z toho počtu bylo 1 821 přestupků, 28 trestných činů, či podezření z jejich spáchání. 1 390 přestupků bylo řešeno na místě v blokovém řízení, 114 přestupků bylo oznámeno k dořešení příslušným správním orgánům a 317 jich pak bylo řešeno formou domluvy. Celková výše pokut uložených strážníky tak dosáhla celkové částky 589.400 Kč.


Na silnicích na Blanensku výrazně přibylo nehod i smrtelných zranění

Celkem bylo v roce 2015 na teritoriu územního odboru Blansko zpracováno 852 dopravních nehod, při nichž deset osob přišlo o život, což je stoprocentní nárůst oproti loňsku. Mezi jejich nejčastější příčiny patřil především způsob jízdy, rychlost nebo nedání přednosti.


Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se připojuje k Národnímu týdnu manželství

V únoru probíhá již desátý ročník Národního týdne manželství, jehož cílem je posílit význam manželství a propagovat programy a iniciativy zaměřené na rozvoj vztahových dovedností. Letošní, jubilejní ročník, který začal 8. února, nese motto „Manželství je více než kus papíru“.Radek Gajdošík představuje odbor vnitřních věcí

Ilustrační foto k článku: Radek Gajdošík představuje odbor vnitřních věcí

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru vnitřních věcí popsal jeho vedoucí Radek Gajdošík.Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníků

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje zákonné rodiče dětí, které by měly od 01.09.2016 nastoupit k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku, že v současné době je možno v Blansku plnit základní vzdělání od 1. ročníku pouze v šesti veřejných základních školách.


Blansko zprovoznilo investiční mapu a soutěží s ní ve Zlatém erbu

V tzv. investiční mapě jsou vyznačeny největší investice a rekonstrukce v daném kalendářním roce. Mapa bude průběžně aktualizována na základě provedených úprav v rozpočtu. V podstatě jde o body v mapě města, které představují investiční akce většího rozsahu.O domovní čistírny odpadních vod roste zájem

Z ročních přehledů Odboru životního prostředí MěÚ Blansko, který je vodoprávním úřadem pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko), vyplývá, že se o stavby domovních čistíren odpadních vod zajímá stále více stavebníků.
Ukládání bioodpadu má vzestupný trend

Ilustrační foto k článku: Ukládání bioodpadu má vzestupný trend

Blanenská kompostárna funguje od roku 2011. Když zahajovala svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun biologicky rozložitelného odpadu z celkové kapacity 2173 tun. Loni byla její naplněnost téměř stoprocentní. Biodpad sem dováží i z okolních obcí, nejčastěji z Tišnovska.


Aktuální informace v oblasti stravování blanenských seniorů

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Pro seniory nebo jakkoliv nemocné toto platí několikanásobně. Město Blansko proto podporuje nejen zajišťování kvalitního stravování pro seniory, které odpovídá zásadám zdravé výživy, mimo jiné ve spojení se sociální službou, ale zároveň také na tuto činnost finančně přispívá.


O dalším osudu kvízomatů může rozhodnout jen ministerstvo

V Blansku marně bojují s výherními terminály, které pod rouškou takzvaných kvízomatů ve městě čile fungují, a to i přesto, že Město Blansko vydalo vyhlášku, která hazard ve městě zakazuje. Loterijní zákon totiž kvízomaty nezmiňuje. Kvůli tomuto legislativnímu „opomenutí“ v Blansku existuje na 43 kvízomatů v celkem osmi hernách. O tom, kudy vede cesta ven z tohoto problému, si povídám se starostou Ivo Polákem.


Jiří Kučera představuje odbor kancelář tajemníka

Ilustrační foto k článku: Jiří Kučera představuje odbor kancelář tajemníka

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru, který již podle svého názvu zajišťuje především servis tajemníkovi úřadu, popsal jeho vedoucí Jiří Kučera.


Město pokračuje s výkupem pozemků na stavbu silničního mostu

Ilustrační foto k článku: Město pokračuje s výkupem pozemků na stavbu silničního mostu

Most přes řeku Svitavu a koleje by měl vyřešit nevyhovující dopravní situaci v centru Blanska. Cílem vedení města je zajistit do roku 2018 výkup všech dotčených pozemků a připravit projektovou dokumentaci. Další kroky jsou na Jihomoravském kraji, v jehož režii dotčená akce za bezmála dvě stě milionů je. Jednat o tom budou Blanenští s hejtmanem Michalem Haškem. O stavbě a co jí předchází si povídáme se starostou města Ivo Polákem.


Povinnosti pořadatelů plesů

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko (dále jen odbor ŠKOL) upozorňuje všechny pořadatele plesů na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.ČAD Blansko pokračuje v obnově vozového parku

Ilustrační foto k článku: ČAD Blansko pokračuje v obnově vozového parku

V prosinci loňského roku ČAD Blansko a. s. zakoupilo a uvedlo do provozu pátý nízkopodlažní autobus IVECO URBANWAY, který splňuje i ty nejnáročnější podmínky provozu dopravy v městském prostředí.


Připravuje se realizace dvou zásadních investičních akcí ve městě

V průběhu zimy ve městě zpravidla nedochází k realizaci mimořádných investičních akcí. Zimní období je proto zpravidla využíváno pro jejich přípravu, zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a podobně. O tom, co nás čeká v nejbližším období, informuje blanenský místostarosta Jiří Crha.Bourání hotelu Dukla zachytilo časosběrné video

Práce na demolici hotelu trvaly zhruba pět měsíců. Díky záběrům kamery, dodané firmou Alf servis, můžete zhlédnout postupné mizení tohoto objektu v rámci tříminutového časosběrného videa.


Dopravní hřiště prošlo rekonstrukcí

Ilustrační foto k článku: Dopravní hřiště prošlo rekonstrukcí

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v září loňského roku poskytnutí dotace městu Blansku ve výši 495.000 Kč na projekt „Rekonstrukce dopravního hřiště v Blansku“.
Informace o hospodaření města jsou nově k dispozici na internetu

Jednou ze součástí projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu, je takzvaný „Rozklikávací rozpočet“.


Možnost umístění dítěte do MŠ – doplňující zápis v MŠ Ráječko

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje zájemce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mimořádném termínu (tj. mimo standardní termín zápisu), že kapacita mateřských škol v Blansku je v současné době plně využita. Mohou ale využít MŠ v Ráječku.Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.


Došlo ke změně živnostenského zákona v oblasti ochrany veřejného zdraví

Dnem 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (tj. výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a pořádání kurzů k získání znalostí pro výkon těchto činností).


S deratizací se bude pokračovat na jaře

Koncem měsíce listopadu byla ukončena podzimní etapa ochranné ohniskové deratizace na území města Blanska. Firma SENTRAC spol. s r. o., která deratizaci prováděla, předložila zhodnocení výsledků jarní i podzimní deratizace. Z předloženého materiálu je zřejmé, že aplikovaný způsob provádění deratizace výrazně snížil výskyt hlodavců. Úspěšnost byla odhadnuta až na 80 %.