Archiv článků
   v roce 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne tentokráte ve změněném režimu. Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky vedle nádob na tříděný odpad. Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2010, a to každé úterý.


Svoz odpadů o vánočních svátcích

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pátek 25. 12. 2009 i 1. 1. 2010. To znamená, že proběhnou svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu. Změny viz dále.Školy smí nařídit chřipkové prázdniny

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.Při nákupu vždy vyžadujte doklad

V souvislosti s vánočními nákupy a na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko doporučujeme zákazníkům, aby při uskutečňování nákupů vždy vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby (není povinností obchodníka doklad vydávat – pouze na vyžádání zákazníka).


Dům s pečovatelskou službou má novou elektroinstalaci

Koncem listopadu byla ukončena rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě 9.května 1 (dům s pečovatelskou službou). V současné době se provádějí malířské práce chodeb a společných prostor. Finanční náklady na rekonstrukci této elektroinstalace činily 999.799 Kč včetně DPH. Realizace rekonstrukce za provozu do značné míry omezovala užívání bytů jednotlivým uživatelům, kterým tímto děkujeme za pochopení a jejích vstřícný přístup.


Lidé o veřejnou službu nemají zájem

Lidem pobírajícím dávky na živobytí déle než půl roku, kteří nezačnou pracovat pro obec či charitu, dávky ještě více klesnou. I přesto je jejich zájem minimální.


Otvírací doba informační kanceláře o Vánocích

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit případné vánoční dárky, bude pondělí 21. 12. 2009, znovu otevřeme v pondělí 4. 1. 2010.


Komise pro občanské záležitosti bude navštěvovat jubilanty starší 80 let

S účinností od 1. 1. 2010 se zvyšuje věková hranice pro návštěvu jubilantů na 80, 85, 90 let a více. V platnosti zůstává postup s vyslovením souhlasu s návštěvou člena komise pro občanské záležitosti. Je nutné, s ohledem na dodržení zákona o ochraně osobních údajů, písemné vyslovení souhlasu občana – jubilanta, s návštěvou člena Komise pro občanské záležitosti.


Střípky ze zastupitelstva

Starostka města Blanska krátce o nejdůležitějších usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.


Blanensko – silnice bez zimní údržby

Seznam silnic v zimě neudržovaných na území v působnosti úřadu města Blansko s rozšířenou působností pro zimní období 2009–2010.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 12. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Nové kamery městského dohlížecího systému

Ilustrační foto k článku: Nové kamery městského dohlížecího systému

Nový kamerový bod, na nějž Město Blansko obdrželo dotaci ve výši cca 450.000 Kč, již monitoruje lokalitu hlavního vlakového nádraží, benzínku OMV, parkoviště u prodejny Albert a autobusové nádraží.


Zimní údržba – rozsah údržby, grafické plány

Rada města Blanska schválila na své schůzi dne 20.10.2009 Plán zimní údržby pro zimní období 2009–2010. Plán řeší údržbu místních komunikací (vozovek). Stanovuje kromě rozsahu udržovaných komunikací také potřebné priority zásahu, a to jak místně, tak i časově. Oproti předchozím rokům v údržbě místních komunikací nedochází ke změnám.


Dotace pro dobrovolné hasiče

Přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup techniky pro dobrovolné hasiče schválila na svém posledním zasedání Rada města Blanska.


O odkoupení bytu požádalo 177 zájemců

Nabídka města se týkala 511 bytů ve 20 bytových domech. Z výsledků je patrné, že v jediném bytovém domě požádalo 100 % nájemníků, a to v domě na ul. Sadová 46.


Novela zákona o zemědělství

Městský úřad Blansko Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje, že dne 01.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“).


Myslivost na Blanensku

Začátek listopadu je nejen pro myslivce, ale i pro celou mysliveckou veřejnost obdobím, kdy začínají hony na drobnou zvěř a také naháňky na zvěř černou.Od prosince ČT2 z Kojálu jen digitálně

Od 1. 12. 2009 pravděpodobně až do konce r. 2011 bude ČT 1, NOVA a PRIMA vysílat souběžně analogově i digitálně, přičemž program ČT1 bude nutné přeladit z kanálu 29 na kanál 46, na kterém doposud je vysílán program ČT2.


Příspěvek na péči

Dnem 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o sociálních službách. Zahrnuje několik změn týkajících se nároku na příspěvek na péči. Dotýkají se především okruhu osob, které poskytují pomoc a jejich povinností.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. listopadu 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 17. 11. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Nový územní plán města

Město Blansko zajišťuje, prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad, pořizování nového územního plánu pro území města. Nová územně plánovací dokumentace nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Blansko, který byl schválen 2. března 1998, a bude zpracována podle aktuálně platných předpisů.


Rybáři na Blanensku

Právě probíhající podzimní výlovy rybníků korunují celoroční úsilí rybářů. Laická veřejnost má při této příležitosti možnost sledovat souhru aktérů rybolovu, zakoupit si některou z vylovených ryb i přímo ochutnat připravované rybí speciality. Malebná scenérie výlovů leckterého z mladých lidí uchvátí a přivede mezi přátele „Petrova cechu“.


Výzva pro pořadatele kulturních akcí

Informační kancelář Blanka ve spolupráci s informačním centrem v Boskovicích stejně jako každý rok připravuje vydání Kalendáře akcí regionu Moravský kras a okolí. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství akcí, které se budou konat na Blanensku a Boskovicku.


Město komunikuje přes datové schránky

Ilustrační foto k článku: Město komunikuje přes datové schránky

Nový způsob elektronické komunikace mezi firmami a státní správou a samosprávou, tzv. Datové schránky, uvedlo do provozu Město Blansko 27. října 2009.


„Protialkoholová vyhláška“ strážníkům pomáhá

Dnem 1. 7. 2009 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Po čtyřech měsících její aplikace v praxi lze říci, že Městská policie Blansko má v rukou další fungující nástroj, jak zabezpečit veřejný pořádek ve městě.


Odprodej vyřazeného majetku

Město Blansko, odbor hospodářské správy, nabízí na základě rozhodnutí likvidační komise ze dne 13. 10. 2009 k odprodeji plechové lístkovnice (4 zásuvky na spisy A4) a kovové regály (výška 1,60 m, šířka 0,70 m, hloubka 0,30 m).


Omezení dodávky vody na sídlišti Písečná

Ve dnech 5.11.–6.11. v době od 22.00 do 6.00 hodin bude z důvodu opravy vodárenského zařízení přerušena dodávka vody v Blansku na sídlišti Písečná. Cisterna s pitnou vodou pro náhradní zásobování bude přistavena na ulici Pod javory u bývalé kotelny. VAS, a.s., provoz Blansko, tel. 516 413 170 (6.45-14.45 h), 516 418 672 (nepřetržitý provoz).


Novinky z blanenské nemocnice

Ilustrační foto k článku: Novinky z blanenské nemocnice

Do funkce ředitelky Nemocnice Blansko nastoupila před více jak čtyřmi měsíci MUDr. Vladimíra Danihelková. Za tu dobu se v nemocnici změnilo mnohé. Co konkrétně, o tom si povídáme přímo s ředitelkou.


Aktivace datové schránky

Sdělujeme, že Město Blansko po několikaměsíčních přípravách aktivuje svoji datovou schránku dne 27. 10. 2009. V samotné aktivaci datové schránky nevidíme problém. Větší problém vzniká při přenosu datových zpráv (dokumentů) v rámci struktury úřadu. Na řešení těchto vazeb intenzivně pracují zaměstnanci odboru hospodářské správy MěÚ.


Pietní vzpomínka – „dušičky“

Pietní vzpomínka za zesnulé spoluobčany se uskuteční v neděli 1. listopadu 2009 ve 14.00 h v areálu městského hřbitova v Blansku. Pořádají: Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římsko-katolická a Církev československá husitská.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. října 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu 28. 10. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.
Kácení dřevin rostoucích mimo les

Po roce opět přichází období, které trvá od počátku října do konce března následujícího roku a které se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení.


Zapojení základních škol do mezinárodní spolupráce

Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius pokračovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Blansko, Erbenova 13 ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a připravili společně projekt s názvem „Feeling good at my school“.


Z činnosti městské policie

V poledne 5. září oznámila pracovnice supermarketu Billa v Blansku na ulici Svitavská přistižení zloděje v provozovně. Na místo ihned vyjela hlídka MP Blansko, která ve zloději identifikovala 30letého muže z Blanska.


Oslava Dne seniorů v domech s pečovatelskou službou

Ilustrační foto k článku: Oslava Dne seniorů v domech s pečovatelskou službou

Letošní den seniorů 1. října oslavili společně obyvatelé obou blanenských domů s pečovatelskou službou. V tento den jsme uspořádali již tradiční Jiřinkovou slavnost, na kterou přijal pozvání i místostarosta Města Blansko Ing. Lubomír Toufar, který svým upřímným zájmem a vlídným slovem potěšil všechny přítomné.


Informace k prodeji městských bytů – závazné termíny

Dne 14. 4. 2009 byl zveřejněn záměr na odprodej 10 bytových domů v majetku Města Blansko – Údolní 13, 15, 17, 19, 21 a 23 a  9. května 20, 22, 24, 26 a dne 27. 4. 2009 byl zveřejněn záměr na odprodej dalších 10 bytových domů – 9. května 3, 14, 16 a 18, Chelčického 32, 48 a 56, Komenského 4, Bezručova 5 a Sadová 46.Výzva k výměně řidičských průkazů

Ilustrační foto k článku: Výzva k výměně řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013!


Zpracování lesních hospodářských osnov

Lesní hospodářské osnovy se vyhotovují za účelem zjištění stavu lesních pozemků a současně slouží pro potřeby výkonu státní správy lesů. Zpracovávají se pro všechny lesní pozemky v zařizovacím obvodu LHC Rájec o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob na období následujících deseti let, jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů v rámci přenesené působnosti, v našem případě odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.


Týden sociálních služeb v Blansku

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v České republice vyhlásilo „Týden sociálních služeb“ od 5. do 11. října 2009. Cílem této akce je ukázat veřejnosti pohled na sociální služby a jejich skutečnou podobu, způsob jakým se dotýkají životů každého z nás, proč jsou poskytovány a jak přispívají k zachování lidské důstojnosti, soběstačnosti.


Úplná uzavírka silnice Blansko – Spešov – Rájec

Z důvodu provádění stavby Přeložka silnice II/374, III. stavba, mezi Ráječkem a Spešovem bude provedena úplná uzavírka silnice III/374 35 (Blansko – Spešov – Rájec) od Rájce-Jestřebí (za „Šamotkou“) ve směru na Spešov, po nové napojení přeložky silnice II/374, před obcí Spešov.Město Blansko připravuje vydání nové obrazové publikace

Ilustrační foto k článku: Město Blansko připravuje vydání nové obrazové publikace

Reprezentativní obrazové publikace jsou vhodnou formou propagace měst a obcí. Mohou sloužit jako zajímavá vzpomínka z cest i jako důstojný dárek. Proto se i město Blansko rozhodlo po několika letech vydat novou publikaci, která by na fotografiích zachytila historii města i jeho současnou podobu.Poradenská a informační služba České obchodní inspekce už i v Blansku

Od 1.10.2009 zahájí Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, pro spotřebitele poradenskou a informační službu v Blansku. Pracovníkem České obchodní inspekce budou spotřebitelům podávány informace týkající se ochrany spotřebitele při prodeji výrobků a poskytování služeb.


V novém kalendáři ožijí historické fotografie

Ilustrační foto k článku: V novém kalendáři ožijí historické fotografie

Po úspěchu kalendáře 2009 připravují pro rok 2010 města Blansko a Boskovice společně s Pivovarem Černá Hora opět společný stolní kalendář, tentokrát zaměřený na dobové fotografie z regionu Blanenska, Boskovicka a také na černohorské pivovarnictví.


Končí páteční úřední dny v úseku cestovních dokladů

V období zvýšeného zájmu o cestování v měsících dubnu až září letošního roku mohli klienti, kteří navštívili Městský úřad Blansko, správní oddělení odboru vnitřních věcí, úsek cestovních dokladů, nově využít pátečních úředních hodin.


Nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že 26. 8. 2009 byla vydána a od tohoto data je také účinná nová vyhláška č. 268 o technických požadavcích na stavby. Současně byla zrušena dosud platná vyhláška č. 137/1998 Sb.


Změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel

Dne 31. srpna 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nová vyhláška podle svého čl. III nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Místní poplatek za odpad

Počátkem měsíce října 2009 budou občanům Blanska, kteří mají platbu rozdělenu na dvě splátky (vícečlenná rodina), distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 28. 9. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stání a vystavit popelnice jako v běžném termínu svozu.


Blanenská delegace ve Francii: partnerství měst potvrzeno

Ilustrační foto k článku: Blanenská delegace ve Francii: partnerství měst potvrzeno

Když byla v dubnu tohoto roku na blanenském zámku podepsána dohoda o družebním partnerství mezi Blanskem a trojicí francouzských obcí Bouloc, Vacquiers a Villeneuve les Bouloc, vyslovil pan Christian Faurie, starosta obce Bouloc, přání, aby zástupci Blanska v září navštívili Francii a setkali se s dalšími starosty a osobně poznali všechny tři obce. Devítičlenná delegace ve složení starostka, místostarosta, tajemník, zástupci z řad radních a zastupitelů navštívila Bouloc ve dnech 3.–7. září.


Harmonogram svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2009

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 9. 10. do 17. 10. 2009. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.


Střípky ze zastupitelstva

Se starostkou Jaroslavou Královou krátce o některých usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.Informace k programu „Zelená úsporám“

Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době na odbor životního prostředí MěÚ Blansko obrátil vyšší počet zájemců se žádostí o informace k dotacím na zateplení domů, výměnu oken apod. považujeme za vhodné předat základní teze programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ širší veřejnosti.
Ukončení přípravy voleb 9. a 10. října 2009

Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády.


Rada rozhodla o výši regulovaného nájemného na rok 2010

Pro rok 2010 se bude v Blansku naposledy jednostranně zvyšovat regulované nájemné v městských bytech. Cílové částky jsou stanoveny na 56 Kč/m2 plochy bytu a na 50,40 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

15. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 9. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Návrh programu ...


Blanenská delegace odlétá na návštěvu partnerského města Boulocu

Delegace tří francouzských měst navštívila Blansko v polovině dubna tohoto roku a Město Blansko s ní podepsalo v pátek 16. dubna 2009 v blanenském zámku partnerskou smlouvu. Starosta Boulocu Christian Faurie tenkrát pozval na oplátku blanenské vedení do Francie v září.


Organizace školního roku 2009/2010

Organizace školního roku 2009/10 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování ve školním roce 2009/10 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.


Na Písečné začala další etapa regenerace

Začaly práce na již III. etapě regenerace sídliště Písečná. Svým rozsahem je menší než předchozí etapy. Hotová má být do druhé poloviny září.


Příspěvky a dotace v sociální oblasti

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2010 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí.


Město čekají zřejmě další úsporné škrty

Na zasedání rady je připravena informace o aktuálním stavu naplňování rozpočtu a také několik úsporných opatření ke schválení. Ta bude následně schvalovat zastupitelstvo. Celkové úspory činí kolem 19 milionů korun. Už dnes se ale hovoří o tom, že nemusí být poslední.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2009

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Pololetní statistika poradny … se zamyšlením

Z čísel v aktuální zprávě o činnostech v Poradně za první pololetí roku 2009 vystupuje zvyšující se poptávka po službách psychologického, sociálního poradenství, zejména v partnerské oblasti (krize vztahu partnerů či manželů, nevěra, téma rozchodu-rozvodu a důsledky z toho plynoucí pro děti v rodině, aj.).


Prokázání finanční způsobilosti dopravců v roce 2009

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá dopravcům, kteří hodlají na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti (největší povolené hmotnosti) vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.


Komunitní plánování sociálních služeb opět v běhu

Na území města Blanska je registrováno k 31.12.2008 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 19 druhů sociálních služeb poskytovaných 9 poskytovateli. Poskytované služby zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.


Povolené skládky a terénní úpravy na Blanensku

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) je evidována pouze jedna skládka na ukládání vybraných inertních odpadů a tři lokality, kde je možné provádět terénní úpravy.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.


Dny otevřených dveří na dopravním hřišti

Aktiv BESIPu při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica za podpory Českého červeného kříže Blansko a Pekáren Blansko, a.s., pořádá ve dnech 21. července a 18. srpna 2009 od 11.00 do 15.00 hodin Dny otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku.


Školy se o prázdninách dočkají oprav a nového nábytku

Prázdninových měsíců využije odbor ŠKOL k provedení údržby a oprav většího charakteru v budovách škol. V rozpočtu města je i přes známé ekonomické problémy na údržbu a opravy školních budov vyčleněna částka 5,32 mil. Kč, dalších 750 tis. Kč na vybavení tříd ZŠ novým žákovským nábytkem a na vybavení školních hřišť mateřských škol.


Nové pracoviště Czech POINT

Sdělujeme občanům, že na MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 (objekt radnice) je zřízeno nové pracoviště Czech POINTU. Vyřizuje zejména žádosti o zřízení datových schránek, elektronickou konverzi dokumentů atd.


Město plánuje u nemocnice nová parkovací místa

Investiční odbor plánuje vybudování nových parkovacích stání a optimalizaci dopravního provozu kolem nemocnice. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí je hotová a po dořešení majetkoprávních vztahů ke zbývajícím pozemkům bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí.Město zmodernizuje odborné učebny v základních školách

Ilustrační foto k článku: Město zmodernizuje odborné učebny v základních školách

V průběhu letních prázdnin bude realizován projekt Modernizace základního školství v Blansku. Město Blansko na tuto akci obdrželo dotaci ve výši 70 % z Regionálního operačního programu Jihovýchod.


Velkokapacitní kontejnery v červenci 2009

Velkoobjemové kontejnery budou v měsíci červenci přistaveny pouze v městských částech dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Změny v dopravním značení na Písečné

Velký rozruch mezi občany sídliště Písečná vyvolala instalace dopravního značení upravující mj. provoz na ulici Jasanové, a to tak, že ji z poloviny nechává obousměrnou a druhou polovinu (od garáží) činí jednosměrnou.


Svoz odpadu ve svátek

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 6. 7. 2009. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.Letní sezona v Informační kanceláři Blanka

Na základě velmi dobrých zkušeností z loňské sezony Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost.Střípky ze zastupitelstva

Se starostkou města Blanska Jaroslavou Královou krátce o některých usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města.


Historické letecké fotky Blanska

Mapové podklady stavebního úřadu byly nedávno rozšířeny o další vrstvy. Tentokrát poměrně atraktivní vojenské letecké mapy z let 1947–2006. Podívejte se, jak vypadalo Blansko z ptačí perspektivy před mnoha lety.


Termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2009

Rada schválila termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2009. Kromě toho byla stanovena doba pro uzavření manželství od 10.00 do 14.00 hodin (vyjma dne 6. 6. 2009, kdy se doba pro uzavření manželství prodlužuje do 18.00 hodin).Činnost městské policie v květnu 2009

Jedním z úkolů městské policie, který vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. V měsíci květnu se strážníci zaměřili na kontrolu cyklistů.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 9. 6. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu:


Prodej městských domů

Rada odsouhlasila zveřejnění záměrů na odprodej bytových domů a k nim náležejícím pozemků podle schválených „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“. Na základě přihlášek a schválených pravidel půjde prodej navržených domů na schválení do zastupitelstva, zřejmě v prosinci tohoto roku. Na otázky odpovídá místostarosta Lubomír Toufar.


Nová bytovka na Písečné bude později

Ilustrační foto k článku: Nová bytovka na Písečné bude později

Firma Tenza, která vyhrála výběrové řízení na volný pozemek mezi obchodní akademií a bytovými domy na Písečné, požádala o odložení termínu realizace stavby.Blanenská delegace navštívila partnerské Komárno

Ilustrační foto k článku: Blanenská delegace navštívila partnerské Komárno

Město Blansko úspěšně rozvíjí partnerské vztahy s pěti evropskými městy, kterými jsou Scandiano v Itálii, Mürzzuschlag v Rakousku, Legnica v Polsku, Bouloc ve Francii a Komárno na Slovensku. Zástupci Města Blanska přijali pozvání na tradiční Komárenské dny, které se letos konaly již 18. rokem.


Lidé dluží jen na poplatcích za odpad 1,5 milionu Kč

K 1. 1. 2009 činil celkový dluh na poplatku včetně navýšení z minulých let částku 1.496.040 Kč. V té době byly občanům, kteří nedodrželi termín splatnosti poplatku za odvoz odpadů 31. 10. 2008, rozesílány platební výměry na nedoplatek za rok 2008.
Starostka: Rozpočet zkrátíme nejméně o 10 %

Nejen Blansko, ale i další města v republice musí řešit pokles příjmů z daní snížením výdajů. V našem městě to podle posledních propočtů dělá cca 10 %, které musí vedení seškrtat. V absolutních číslech je to kolem 19 milionů Kč.


Rada uděluje výjimky na venkovní hudební produkce

Blíží se léto a s ním i taneční večery ve venkovních prostorách. Konání těchto akcí upravuje platná vyhláška s tím, že jsou povoleny max. do 22.00 hodin. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku uděluje rada města.


Plánovaná odstávka informačních systémů je zrušena!

Ministerstvo vnitra vyhovělo ohlasům veřejnosti a sděluje: Znovu jsme zvážili čas odstávky, která měla proběhnout v době nejvyššího vytížení úřadů (pondělí a středa). Díky tomu, že se nám podařilo najít jiný způsob, jak úpravy systému provést, můžeme občanům vyhovět a od odstávky odstoupit.


Blansko má nové partnerské město – francouzský Bouloc

Ilustrační foto k článku: Blansko má nové partnerské město – francouzský Bouloc

Novou partnerskou smlouvu podepsalo v pátek 16. dubna v blanenském zámku vedení našeho města společně se třemi francouzskými městy Bouloc, Vacquiers a Villeneuve-lès-Bouloc. Toto malé městečko nedaleko Toulouse se tak stalo pro Blansko dalším, již pátým, zahraničním partnerským městem.


Svoz komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. 5. 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pátky 1. a 8. 5. 2009. To znamená, že proběhnou svozy i v tyto svátky a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu.


Pasy, občanky, registrace vozidel – omezený provoz!

Aktualizováno: 24. 4. 2009 – ODSTÁVKA BYLA ZRUŠENA! VŠE BUDE PROBÍHAT STANDARDNĚ JAKO OBVYKLE. Na základě oznámení Ministerstva vnitra ČR bude připravovaná centralizace informačních systémů správních evidencí a registru silničních vozidel, která je naplánována na období od 30. dubna 2009 do 11. května 2009 doprovázena výlukou.


Vítání občánků – 28. 3. 2009

Ilustrační foto k článku: Vítání občánků – 28. 3. 2009

Kvůli změně podmínek při získávání osobních informací nebylo delší dobu uskutečněno slavnostní vítání občánků. Dle nových pravidel se totiž musí zájemci o vítání občánka sami obrátit na matriku. Až na základě následné výzvy se začali rodiče hlásit, a proto je také následující seznam dětí tak dlouhý.Chovatelská přehlídka

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze shlédnout na chovatelských přehlídkách, kde spatříme nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.


Činnost sociálního kurátora s lidmi v ohrožení sociálním vyloučením

Sociální kurátor je specializovaný pracovník sociálního odboru Městského úřadu Blansko, který se zaměřuje na práci se zletilými sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel, ohroženými sociálním vyloučením. Poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace a provádí poradenskou činnost směřující k odvrácení sociálního vyloučení.Setkání s občany opět bez valného zájmu veřejnosti

Setkání s vedení města s občany mělo standardní průběh. Občanů opět přišlo přibližně kolem třiceti, většinou seniorů. Tedy asi tolik, kolik bylo připravených zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací odpovídat na jejich písemné dotazy.


Město Blansko podepíše smlouvu o partnerství s francouzským městem Bouloc

Město Blansko již několik desetiletí úspěšně rozvíjí partnerské vztahy s družebními městy v zahraničí. Příkladem může být zejména italské Scandiano, se kterým družba probíhá již více než 40 let. Další partnerská města má Blansko v Rakousku (Mürzzuschlag), Polsku (Legnica) a na Slovensku (Komárno). V letošním roce se naše partnerství rozšíří i do Francie.


Svoz odpadu o Velikonočním pondělí

Dle sdělení svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. NEBUDE proveden svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve svátek v pondělí 13. dubna. Náhradní svoz bude proveden v prodloužené směně následující den. To znamená, že v úterý 14. dubna se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.


Volby do EP: Informace pro voliče

Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června 2009.


Vliv DPH na ceny obědů pro seniory

Od 1. dubna 2009 se Město Blansko stává plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a tato skutečnost se dotýká i oblasti stravování důchodců. Tento zákon zasáhl do stravování citelně, neboť stanovil daňovou povinnost ve dvou hranicích.


Harmonogram svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2009

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 10. 4. do 18. 4. 2009. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.


Bořitov – plná uzavírka již od 4. dubna

Plánovaná úplná uzavírka se dotkne především nákladní dopravy, pro niž je stanovená objížďka dlouhá přes 20 km. Osobní vozidla si zajedou cca 3 km. Uzavírka potrvá do konce října 2009.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2009

Velkoobjemové kontejnery budou v měsíci dubnu přistaveny dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Termín pro podání žádostí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2009/10

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010 na pondělí 27. dubna 2009 v době od 9.00 do 16.00 hodin.


Končí platnost osvědčení samostatně hospodařícího rolníka

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, že osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků (SHR) vydaná obcemi podle zákona o soukromém podnikání občanů, platí do 1. 5. 2009. Po tomto datu již nelze na tato osvědčení dále podnikat.Jízdné v MHD od dubna podraží o korunu

Společnost KORDIS JMK oslovila Město Blansko se žádostí o projednání úprav tarifu městské hromadné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Změnu představující navýšení o 1 Kč schválilo dne 10. 3. 2009 Zastupitelstvo města Blanska. Nové ceny vstoupí v platnost od 1. dubna 2009.


Město Blansko se od 1. dubna stává plátcem DPH

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesla zásadní změnu pro města, která se tak od 1. dubna stávají plátci DPH. Pro občany to znamená, že některé služby poskytované městem podraží.


Činnost městské policie v únoru 2009

Výběr z případů zaznamenaných Městskou policií Blansko v období od 16. 2. 2009 do 15. 3. 2009.


Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky A, C, D, E, F – II. etapa

Ilustrační foto k článku: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky A, C, D, E, F – II. etapa

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje na základě rozhodnutí o přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, ve výši cca 7.052 tis. Kč ze dne 05.05.2008 zahájí realizaci tohoto projektu hned, jakmile bude dokončena realizace Úpravy koryta řeky Svitavy v dotčených místech cyklostezek úseků A–F.


Deratizace ve městě Blansku

V měsících březen–červen a září–listopad bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Stavba silnice Rájec – Blansko

V průběhu měsíce března a dubna letošního roku budou zahájeny stavební práce na souboru silničních staveb s názvem „Silnice II/374 Rájec – Blansko“. Stavební úpravy na silnici II/379 začínají u křižovatky se silnicí I/43 v k. ú. Bořitov a souvisle pokračují až po silniční most, který kříží nadjezdem železniční trať v Rájci-Jestřebí.


Střípky ze zastupitelstva

O některých schválených usneseních z březnového 13. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.


Od dubna budou na pasy snímat také otisky prstů

Od 1. dubna 2009 se budou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas"), obsahujícím dva biometrické údaje ( tedy včetně otisků prstů). V souvislosti se zaváděním nového systému dojde k omezení provozu. Viz dále.Vedení Města Blansko se setká s občany

Každoroční setkání s občany zahajuje vždy v blanenském kině. I letos vedoucí představitelé Města Blansko předstoupí před blanenské občany, a to ve středu 25. března v 16.00 hodin.


Částečná uzavírka slinice mezi Bořitovem a Rájcem-Jestřebí

Na 400m úseku mezi Bořitovem a Rájcem-Jestřebí (od ČOV Bořitov po začátek zástavby v Jestřebí) bude od pondělí 16. března částečnou uzavírkou omezena doprava. Veškerý silniční provoz bude během konání stavebních prací převeden do jednoho jízdního pruhu a obousměrně řízen světelnou signalizací. Uzavírka potrvá nejdéle do pátku 30. října 2009.


Parkové parkoviště Dvorská

Ilustrační foto k článku: Parkové parkoviště Dvorská

Tato investice je jednou z těch, na něž Město Blansko získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dotace ve výši cca 4.160.000 Kč ze dne 5. 2. 2009 umožní zahájit práce na stavbě nového parkoviště na sídlišti Sever ihned, jakmile to umožní klimatické podmínky.


Město připravuje III. etapu regenerace sídliště Písečná

Rada schválila předložení III. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná“ na Ministerstvo pro místní rozvoj jako podklad k žádosti o dotaci pro III. etapu regenerace tohoto sídliště.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 10. 3. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Končí soutěž na téma: Egypt v souvislostech

V těchto dnech končí uzávěrka soutěže o nejlépe zpracovaný projekt na téma „Egypt v souvislostech“. Tuto soutěž vyhlásilo Město Blansko ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. Brno pro žáky 2. stupně blanenských základních škol.


Výsledky zápisu do základních škol

Ve dnech 3. a 4. února 2009 se na všech blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10. Zapsáno bylo celkem 184 dětí, z toho 19 dětí, kterým byl povolený odklad plnění povinné školní docházky v roce 2008.


Plánované uzavírky silnic

Ilustrační foto k článku: Plánované uzavírky silnic

Na uzavírky komunikací se musí připravit řidiči ve směrech na Jedovnice a na Brno. Začnou platit už 9. března.


Občané musí sami projevit zájem

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko má společenské poslání a její členové se spolupodílí na organizaci občanských obřadů a slavnostních aktů, jakými jsou mimo jiné vítání nově narozených občánků a uspořádání jubilejních svatebních obřadů či gratulace jubilantům. Občané však musí dle zákona o návštěvu projevit zájem sami.


Základní školy dostanou nové učebny

Ilustrační foto k článku: Základní školy dostanou nové učebny

Po rekonstrukci školní zahrady MŠ Blansko, Údolní, realizované z prostředků EU, uspělo Město Blansko s dalším projektem v Regionálním operačním programu Jihovýchod na zkvalitnění podmínek pro výchovně vzdělávací činnost našich škol.


Poradna loni pomáhala řešit 204 případů

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko se sídlem na ulici Sladkovského 2b, nabízí lidem z regionu Blanenska a Boskovicka, především psychologické konzultace (poradenství a psychoterapie) a poradenství v sociálně právní oblasti.Přidělování městských bytů v roce 2008

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství, v loňském roce přidělil celkem 42 bytů v majetku Města.Do Blanska míří první vysoká škola

Široké spektrum vzdělávacích možností v našem městě by se mělo v nejbližší době rozšířit i o nabídku vysokoškolského studia.


Lípy pod hřbitovem padly kvůli infekci

Ilustrační foto k článku: Lípy pod hřbitovem padly kvůli infekci

Na základě pravomocného rozhodnutí, které vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko, bylo v pondělí 26. 1. 2009 v Blansku na ulici Dvorské, v místě pod hřbitovem, započato s kácením sedmi kusů lip srdčitých.


Informační kancelář Blanka slaví 10 let

Ilustrační foto k článku: Informační kancelář Blanka slaví 10 let

V letošním roce je tomu již 10 let, co Informační kancelář Blanka poprvé otevřela své dveře veřejnosti. 19. února 1999 byl v prostorách nově postavené budovy tehdejší IPB Banky zahájen provoz nejen městské knihovny, ale také informační kanceláře.


Elektronické podání na živnostenském úřadu

Občané mají možnost elektronického podání přímo na živnostenském úřadě. Podíl ohlášení živnosti a oznámení změn prostřednictvím vyplnění elektronického jednotného registračního formuláře postupně narůstá.


Kontrolovali obchodníky s vozidly

Na základě Usnesení vlády k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice zkontrolovali pracovníci kontrolního oddělení živnostenského úřadu v roce 2008 celkem 115 podnikatelských subjektů se zaměřením na předměty podnikání „maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím“ a „podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“. Při kontrole bylo zjištěno celkem 5 porušení živnostenského zákona, za které byly uloženy blokové pokuty v hodnotě 8.500 Kč.


Výběrové řízení na funkci referent pro přestupky

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent pro přestupky v oddělení dopravně správních agend odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko.


Vydávání rybářských lístků

V průběhu měsíců prosince, ledna a února přicházejí na odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.


Přísnější podmínky na energetickou náročnost budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky přijatou novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií stanovilo přísnější podmínky na energetickou náročnost budov, a to s účinností od 1. 1. 2009. Splnění požadavků uvedených předpisů dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (PENB).


81 řidičů se loni „vybodovalo“

Z celkových 33.429 registrovaných řidičů jich v loňském roce dosáhlo plného počtu 12 trestných bodů 81 z nich.


Systém pomoci v hmotné nouzi

Převážnou náplň činnosti oddělení hmotné nouze činí vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi klientům, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 3. února 2009 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2009/10. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 4. února 2009 od 14.30 do 16.00 hodin.


Základní a mateřské školy v číslech

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných) a 30 mateřských škol, z toho je 12 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást.


Informace k prodeji městských bytů

Zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 16. 12. 2008 schválilo Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko. Součástí Pravidel je seznam domů určených k prodeji, přibližný harmonogram, tj. postup prodeje a formuláře žádostí.


Jaké akce jsou plánovány na rok 2009?

Ilustrační foto k článku: Jaké akce jsou plánovány na rok 2009?

Kolik se toho letos zrealizuje, záleží hodně na úspěchu již podaných žádostí o dotace. Mezi těmito projekty jsou např. parkoviště na ulici Dvorské vedle hřbitova, hřiště v Dolní Lhotě a malá dětská hřiště na území města Blanska.Střípky ze zastupitelstva

O některých schválených usneseních z prosincového 12. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.Přehled dotací v roce 2008

Přehled podaných žádostí o dotaci k 28. listopadu 2008.