Archiv článků
   v roce 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Provoz městského úřadu o Vánocích

Ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2010 jsou zachovány úřední dny na všech odborech MěÚ Blansko od 8 do 17 hodin. Provozní doba na některých specializovaných pracovištích bude v týdnu od 27. 12. 2010 do 2. 1. 2011 následující:


Svoz vánočních stromků v lednu

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Odtud budou v lednu sváženy každé úterý svozovou firmou.


Připomínky k MHD Blansko

Vážení občané, jak již všichni víte, od 12. 12. 2010 byl ve městě Blansku zaveden nový systém MHD. Tímto si vás dovolujeme požádat o zasílání připomínek, a to jak záporných, tak i kladných na odbor KOM MěÚ Blansko.


Provoz informační kanceláře Blanka o Vánocích

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit vstupenky či případné vánoční dárky, bude středa 22. 12. 2010, kdy bude otevřeno do 12.00 hodin. Znovu otevřeme v pondělí 3. 1. 2011. Do roku 2011 vám za celý kolektiv informační kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Krásné svátky!


Svoz komunálního odpadu ve svátek 24. prosince 2010

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pátek 24. 12. 2010. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu.


Připomínky k MHD budou zapracovány v únoru

Od 12. prosince se mění organizace městské hromadné dopravy v Blansku. Proč k tomu dochází, jaké budou ceny za dopravu a kam zasílat připomínky. Na otázky odpovídá místostarosta Jiří Crha.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 14. 12. 2010 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Do Němčic autem jen se zimním obutím

V úseku silnice III. třídy č. 373 60 (Kuničky – Němčice), byla osazena svislá dopravní značka C 15a – Zimní výbava. Tato značka platí pro zimní období roku 2010–2011 a to od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011. V tomto úseku silnice je řidič povinen používat zimní pneumatiky.


Outdoorové akce prevencí kriminality

Město Blansko si uvědomuje skutečnost, že při řešení problematiky vzniku negativních jevů nelze efektivní řešení očekávat pouze od opatření založeného na administrativně represivních metodách. Již několik roků realizuje projekt se zajímavým programem. Ten se odehrává v přírodě a účastní se ho děti vyžadující zvýšenou pozornost.


Před Vánoci přibývá krádeží, varuje policie

Každoročně v předvánočním čase dochází k nárůstu počtu podobných krádeží. Pachatelé využívají nepozornosti, lehkomyslnosti nebo roztržitosti nakupujících občanů, kteří ve vánočním shonu zapomínají na základní zásady obezřetného chování, které pomáhá snižovat riziko okradení.


Nezapomněli jste uhradit poplatek za odpad?

Upozorňujeme občany, že 31. října 2010 byl termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010. Pokud nebude v nejbližší době poplatek uhrazen těmi, kteří opomněli, hrozí jim navýšení poplatku za neplnění této povinnosti.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Projekt Ministerstva průmyslu o obchodu ČR k zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl zahájen v dubnu 2008. Pro zajištění fungování projektu bylo vytvořeno 22 kontaktních míst. Jedná se o 14 informačních míst Hospodářské komory a 8 informačních míst nevládních spotřebitelských organizací.


Výzva k výměně řidičských průkazů – „Nevyměníš-nepojedeš“

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013! Přinášíme stav zpracování a úřední hodiny.Myslivost na Blanensku

Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také naháněk na zvěř černou. Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko, se nachází 28 honiteb, které hospodaří na výměře 11.400 ha zemědělské půdy a 23.100 ha půdy lesní.


Termíny zkoušek pro taxislužby v roce 2011

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, jako dopravní úřad, stanovil termíny konání zkoušek pro rok 2011 k prokazování odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro druh dopravy – taxislužba.Pozvánka: Veřejné projednávání regenerace sídliště Sever

Ilustrační foto k článku: Pozvánka: Veřejné projednávání regenerace sídliště Sever

Veřejné projednávání projektu regenerace panelového sídliště Sever se uskuteční ve středu 1. prosince od 17.00 h v Kině Blansko. V článku ke stažení situační řešení projektu regenerace...Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. listopadu 2010

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu 17. 11. 2010. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Informační kancelář Blanka a sv. Martin

Blanenská informační kancelář bude v sobotu 13.11.2010 pro návštěvníky a turisty uzavřena. Pro tento den přesuneme svoje působiště do zámeckého parku, kde společně s ostatními blanenskými občany uvítáme sv. Martina.


Burza středních škol

V pátek dne 12. listopadu 2010 se v Dělnickém domě Blansko uskuteční v době od 8.00 do 17.00 hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 hodin.


Na ustavujícím zastupitelstvu zvolili nové vedení města

Ilustrační foto k článku: Na ustavujícím zastupitelstvu zvolili nové vedení města

Na 1. ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 9. listopadu 2010 bylo zvoleno nové vedení Města Blansko na volební období 2010–2014. Starostou byl zvolen Ing. Lubomír Toufar (ČSSD).


Návštěva blanenských strážníků a policistů v Legnici

Ilustrační foto k článku: Návštěva blanenských strážníků a policistů v Legnici

V rámci česko-polského partnerství mezi Blanskem a polskou Legnicí, které letos oslavilo 10. výročí, navštívili ve dnech 20.–22. října strážníci Městské policie Blansko a policisté Územního odboru Policie ČR Blansko toto partnerské město na pozvání velitele Městské policie Legnica.


Blanenští studenti míří na gastronomický veletrh do Itálie

Žáci SOŠ a SOU Blansko a zástupci Města Blansko se připravují na cestu do partnerského města Scandiana v Itálii, kde se letos koná 12.-14. 11. již 19. ročník mezinárodního gastronomického veletrhu REgustibus.


Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 9. 11. 2010 v 15.30 hodin ve velkém sále Dělnického domu, ul. Hybešova 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.Nové nařízení upravuje dobu odklizení sněhu

Závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně. Proto je stanoveno pořadí důležitosti a časy, do kdy mají být závady ve schůdnosti odstraněny.


Vítání občánků a nejčastější jména

Dne 18. 9. 2010 přivítala starostka města Blanska nové občánky. Statistika na konci článku vás seznámí s tím, jaká dívčí a chlapecká jména jsou v Blansku za poslední tři roky nejoblíbenější.Informace ke druhému kolu senátních voleb

Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu č. 49 Blansko postoupili kandidáti: č. 3 Jozef Regec (ČSSD) a č. 8 PaedDr. Zdeněk Peša (KDU-ČSL).Kácení dřevin rostoucích mimo les

S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku, začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


Stavebnictví ožívá

Obecně se traduje, že stavebnictví je lakmusovým papírkem výkonnosti naší ekonomiky. Pokud by tomu tak opravdu bylo, podle statistik stavebního úřadu v Blansku je krize na ústupu.


Komise pro sociálně právní ochranu dětí

V souladu se zákonnými předpisy zřídila starostka města Blanska s účinností od 1. 1. 2003 jako zvláštní orgán Komisi pro sociálně právní ochranu dětí. Členy komise jsou pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pedagog, policejní komisař a dětský lékař.Novela živnostenského zákona má pomoci podnikatelům

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tímto zákonem byl novelizován i živnostenský zákon.


Základní a mateřské školy – statistika

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných) a 32 mateřských škol, z toho je 13 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást.


Koncepce Územního plánu Blansko

Dne 1. 10. 2010 se uskutečnilo výchozí jednání projektanta a zástupců Města Blansko nad koncepcí připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo nad schématy funkční vize a dopravního řešení.Změny ve smlouvách o pečovatelské službě

Od 1. 10. 2010 dochází k několika změnám v poskytování Pečovatelské služby města Blansko, a to v souvislosti se schválením nové vzorové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, nových Vnitřních pravidel a nového Ceníku. Rada města Blanska na své 79. schůzi konané dne 24. 8. 2010 projednala a schválila tyto výše uvedené dokumenty.


Komise pro životní prostředí bilancuje

Ve výčtu komisí zřízených Radou města Blansko nalezneme i Komisi pro životní prostředí, která říjnovými komunálními volbami ukončí svoji činnost ve stávajícím složení. Během předchozího čtyřletého období se její členové scházeli minimálně jednou za čtvrtletí a na svých jednáních se zabývali stavem životního prostředí ve městě i jeho městských částech.


Činnost městské policie v září 2010

V měsíci září strážníci MP provedli v pěti případech odchyt volně se pohybujících psů a umístili je do městského útulku. Jednou museli dokonce použít i uspávací látku, neboť nebylo možné psa odchytnout běžnými prostředky. Majitelům psů za spáchaný přestupek hrozí pokuta v blokovém řízení do výše 1.000 Kč a ve správním řízení až 30.000 Kč.


Blansko je vlastníkem nové ochranné známky

Ilustrační foto k článku: Blansko je vlastníkem nové ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví vydal 6. 10. 2010 osvědčení o zápisu nové ochranné známky „Brána Moravského krasu“.


Blansko plánuje nový turistický web

Ilustrační foto k článku: Blansko plánuje nový turistický web

Nebudovat vlastní expozici na veletrhu v Brně a ušetřené peníze raději investovat do kvalitní turistické internetové prezentace – takový je záměr Města Blansko pro příští rok.


Parkoviště u Nemocnice Blansko

Ilustrační foto k článku: Parkoviště u Nemocnice Blansko

Právě realizovanou výstavbou parkoviště na ulici K. H. Máchy dojde k rekonstrukci a rozšíření parkovacích ploch u nemocnice Blansko. Celkem vznikne 48 parkovacích stání pro parkování osobních automobilů návštěvníků nemocnice s poliklinikou.


Pro nový řidičák nově v pracovní dny kromě čtvrtka

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí oznamuje, že od 1. října 2010 dochází k rozšíření úředních dnů a otvírací doby na oddělení dopravně správních agend.


Týden sociálních služeb

Sociální služby otevřou svoje brány letos již podruhé. Týden sociálních služeb ČR se bude konat od 4. do 10. října 2010. K této akci se podobně jako v loňském roce připojí také poskytovatelé sociálních služeb působící na území města Blanska.


Město hledá vánoční strom

I když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.


Svoz nebezpečného odpadu v říjnu 2010

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 8. 10. do 16. 10. 2010. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.


Střípky ze zastupitelstva

Krátký komentář starostky města Blanska Jaroslavy Králové k některým usnesením schváleným na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2010

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 28. 9. 2010. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic a přístup ke kontejnerovým stání jako v běžném termínu svozu.


Vyhodnocení splnění Programového prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2006–2010

Na konci stávajícího volebního období vyhodnocujeme, co a v jaké míře se z Programového prohlášení podařilo realizovat. Je třeba připomenout, že druhá polovina tohoto volebního období byla silně poznamenaná finanční krizí, což znamenalo výrazný pokles příjmů Města, které chyběly v městském rozpočtu. Nyní ke konkrétním bodům programového prohlášení.
Regenerace sídliště Sever – dotazník

V sídlišti Sever v současné době probíhá zpracování podkladů k projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Sever“. Nedílnou součástí těchto podkladů je i následující dotazník. Údaje v dotazníku, uvedené obyvateli této části města, poslouží k zohlednění připomínek při přípravě regenerace sídliště.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

19. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 7. 9. 2010 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011

Organizace školního roku 2010/11 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.


Podnikatelům přidělí identifikační čísla provozoven

Od 1. 7. 2010 přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu „identifikační číslo provozovny“ (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.


Náměty pro Územní plán Blansko

Ilustrační foto k článku: Náměty pro Územní plán Blansko

Projektant Územního plánu Blansko (ÚP Blansko) dokončil v polovině srpna 2010 práce na doplňujících průzkumech a rozborech a oznámil Pořizovateli ÚPD (odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, odpovědná osoba Ing. arch. Jiří Kouřil) zahájení práce na konceptu řešení ve variantách. V souvislosti s tímto krokem došlo k dohodě o termínu, ke kterému bude ukončeno shromažďování námětů pro řešení ÚP Blansko, na 15. 9. 2010.


Kontejnery na odpad v září 2010

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Analogová ČT z Olešné skončí na konci ledna

Ilustrační foto k článku: Analogová ČT z Olešné skončí na konci ledna

Plánované ukončení analogového vysílání programů veřejnoprávní služby, tedy programů České televize, se odkládá na 31. ledna 2011. Od této doby budou v Blansku zmíněné programy z převaděče Olešná šířeny již jen v digitální podobě.


Příspěvky z rozpočtu na sociální služby a humanitární pomoc

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.


Pečovatelka získala ocenění

Ilustrační foto k článku: Pečovatelka získala ocenění

Ocenění za nejlepší kazuistickou práci, kterou vypracovala jako účastnice kvalifikačního kurzu, získala pracovnice Pečovatelské služby Města Blansko paní Lucie Konečná. V této práci popsala životní příběh klientky, o kterou pečovala.


Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků

Ilustrační foto k článku: Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků

Projekt vzdělávání v e-Governmentu v ORP Blansko zdárně pokračuje. Dnes je zhruba v polovině. Zahájen byl v září 2009 a k 30. 5. 2010 bylo v e-GON centru proškoleno 575 účastníků z plánovaných 584, což je 98,4 %. Z toho je 116 mužů a 459 žen. Tato skladba odpovídá skladbě podpořených osob.


Změna úředních hodin

MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že ve středu 18. 8. 2010 nebudou k dispozici systémy evidence vozidel, evidence řidičských průkazů a cestovních dokladů, tj. systémy napojené na MVČR z důvodu přerušení dodávky elektrické energie do řídícího počítače. Z tohoto důvodu nebude možné žádnou z výše popsaných agend v tento den na MěÚ Blansko vyřídit.


Výzva na výpomoc pro práce v lesích Města Blansko

Město Blansko odbor Komunální údržby hledá nejen pro rok 2010 pracovníky na výpomoc pro práce v lesích města Blanska. Nutný je živnostenský list na práce v lese – „Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost“. Svoje nabídky adresujte na Město Blansko, odbor KOM, nám. Svobody 3, 678 24.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.


Školy o prázdninách čekají opravy

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.


Firmy hlásily produkci odpadů

Dle zákona jsou firmy nebo podnikatelé povinni vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství limitu 100 tun ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady na obce s rozšířenou působností (ORP).Nová mateřská škola přijme 50 dětí

Ilustrační foto k článku: Nová mateřská škola přijme 50 dětí

V důsledku zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání ve městě rozhodly orgány města Blansko o rozšíření stávající kapacity pro předškolní vzdělávání vybudováním nové mateřské školy. Mateřská škola bude umístěna ve 2. NP dvorní budovy Základní školy Blansko, Dvorská 26.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 5.–6. července 2010

Svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů proběhne i ve svátek, a to v pondělí 5. 7. i v úterý 6. 7. 2010. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.
Počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi vzrůstá

Oddělení hmotné nouze odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku zaznamenává stále zvyšující se počty lidí, kteří v důsledku ztráty zaměstnání a z titulu registrace na úřadu práce jsou odkázání na dávky pomoci v hmotné nouzi.
Střípky ze zastupitelstva

Přehled usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města.
Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

Ilustrační foto k článku: Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

Rada města Blansko schválila na své 76. schůzi konané dne 16. června 2010 vydání Nařízení města č. 3/2010, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.


Nový zákon upravuje oblast spotřebitelských úvěrů

Dne 20.05.2010 vstoupil v platnost zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Nový zákon nahradí stávající právní úpravu, která již neodpovídá současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu.
Blansko a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu

Ilustrační foto k článku: Blansko a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu

Partnerství s polskou Legnicí, jedním z pěti zahraničních partnerských měst, bylo stvrzeno společnou deklarací podepsanou v blanenském zámku.


Město opraví vodovodní řad

Hned na třech místech proběhnou rekonstrukce vodovodního řadu.


Zkoušky sirén aktuálně

Ve středu 2. 6. je zrušena pravidelná celostátní zkouška sirén ve 12.00 hodin. V pátek 4. června proběhne od 10.00 místní zkouška sirén v Blansku.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

18. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 6. 2010 od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...Myslivecký rok 2009/2010

Posledním březnovým dnem roku 2010 skončil myslivecký rok 2009/2010. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 9. až 11. dubna tohoto roku v Černé Hoře.


Informační servery pro podnikatele

Nejen podnikatele, ale i širokou veřejnost mohou zajímat níže uvedené informační servery.


Povinnosti držitelů průkazu mimořádných výhod

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany jsou poskytovány podle druhu a stupně zdravotního postižení. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou, proto by měl občan, kterému je průkaz zapůjčen, povinen dbát na to, aby údaje odpovídaly skutečnosti.


Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2010

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2010.Přechody na Poříčí budou osvětleny

Ilustrační foto k článku: Přechody na Poříčí budou osvětleny

Bezpečnost chodců přecházejících silnici by se měla letos zvýšit na ulici Poříčí. V plánu je zde nasvětlení přechodů pro chodce.Z činnosti městské policie – duben 2010

Dne 16. 4. 2010 v podvečer předal 43letý muž z Blanska hlídce MP Blansko nalezenou dámskou peněženku, která obsahovala nejen různé osobní doklady a písemnosti, ale i finanční hotovost ve výši 2.736 Kč. Strážníci peněženku s věcmi ještě tentýž večer předali šťastné majitelce.


Jak na elektronické podání živnostenskému úřadu

Od 1. 10. 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).


Kácení dřevin mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení.


Rybáři zahajují na pstruhových vodách

Zahájení rybářské sezóny na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně řečeno vody tekoucí, tak jak jsou zařazeny do schválených rybářských revírů.


Poskytování služeb „péče o tělo“ s pomocí přístrojů

Pracovníci živnostenského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti stále častěji setkávají s případy, kdy podnikatelé používají při své živnostenské činnosti různou přístrojovou techniku.


Stavba cyklostezek pokračuje II. etapou

Ilustrační foto k článku: Stavba cyklostezek pokračuje II. etapou

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, zahájilo dne 2. 7. 2009 realizaci stavby Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa. Práce započaly na úseku „A“, který navazuje v severní části Sportovního ostrova Ludvíka Daňka na dokončenou část cyklistické stezky u Salmova jezu a v minulém roce dokončený úsek „B“ (u baseballového hřiště). Tento úsek byl hotov koncem září 2009.


Family Point v městském úřadě – koutek pro maminky s malými dětmi

Ilustrační foto k článku: Family Point v městském úřadě – koutek pro maminky s malými dětmi

Město Blansko zřídilo v budově na náměstí Republiky 1 Family point – „rodinný koutek“. Jedná se místo, které je určeno pro rodiče s dětmi. Vyšlo tak vstříc především maminkám s malými dětmi a v rámci 20tisícové dotace z Jihomoravského kraje zřídilo tento koutek.Výběrové řízení: pečovatelka

Město Blansko hledá pečovatelku pro oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Termín podání přihlášek do MŠ

Ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem stanovili termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2010/11 na pondělí 10. května 2010 v době od 9.00 do 16.00 hodin.


Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší

Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé zvláště velkých, středních a vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.


Výherní hrací přístroje vs videoloterijní terminály

Povolení k provozování výherního hracího přístroje (VHP) pro územní obvod obce vydává na základě žádosti obecní úřad (s výjimkou VHP provozovaných v kasinech a VHP na cizí měnu), a to v přenesené působnosti.


Cestovní doklady pro nezletilé

Odbor vnitřních věcí vydává jako každoročně v tomto období upozornění, určené rodičům nezletilých dětí, týkající se postupu při přijímaní žádostí o vydání cestovních dokladů pro nezletilé.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 5. dubna 2010

Svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů proběhne i v pondělí 5. 4. 2010. To znamená, že proběhne svoz i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a též je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním.


Kontejnery na odpad v dubnu 2010

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny pouze 2× (v dubnu a v září).


Svoz nebezpečného odpadu v dubnu 2010

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 9. 4. do 17. 4. 2010. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů.


Volné místnosti přestaví na byty

Město Blansko připravuje v tomto roce realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32“, která řeší stavební úpravy spojené s vytvořením dvou nových bytových jednotek.
Loni přišlo o všechny body 90 řidičů

Z celkového počtu 34.673 registrovaných řidičů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko se v roce 2009 „vybodovalo“ 90 řidičů.


Komunitní plánování sociálních služeb v Blansku je procesem s konkrétními výstupy

Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím které plánujeme rozvoj sociálních služeb na území města a to pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Procesu komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb a zadavatel (Město Blansko). Řízení procesů je závislé na vzájemné spolupráci a společné dohodě.


Doklady potřebné pro uzavření manželství

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko si nejprve rezervují termín sňatku, nejlépe při osobní návštěvě na pracovišti matriky odboru vnitřních věcí, které se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1.


Začínají opravy zničených silnic

Opravy komunikací po zimním počasí, které se negativně podepisuje na jejich stavu, začnou v Blansku již tento týden.


Za odpad zaplatí i lidé s trvalým pobytem na radnici

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku. Tou podstatnou změnou je to, že ve staré vyhlášce platilo osvobození z poplatku za odpad pro poplatníky, kteří mají úředně stanoven trvalý pobyt na adrese Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3. Dle nové obecně závazné vyhlášky i tito občané mají povinnost platit poplatek za odpad.


Plánované deratizace

V obdobích březen–červen a září–listopad 2010 bude ve městě Blansku prováděna ohnisková deratizace.


Z činnosti městské policie – únor 2010

V měsíci únoru 2010 strážníci MP Blansko prošetřili 256 přestupků, z nichž 143 vyřídili v blokovém řízení udělením pokuty v celkové výši 41.400 Kč.Základní informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči (NRP) osvojení nebo pěstounskou péči

Žadatelé, kteří chtějí získat dítě do NRP, si musí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podat žádost, ve které vyjádří své představy o dítěti. Vyplní tiskopisy a předloží požadované doklady. Po zkompletování všech dokladů je rodina navštívena sociální pracovnicí odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření v rodině.


Střípky ze zastupitelstva

Starostka města Blanska Jaroslava Králová shrnuje usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.


Nabízí levnější elektřinu a lžou, že je posílá starostka

V poslední době se množí stížnosti na postup podomních obchodníků nabízejících levnější elektrickou energii. Ti nepravdivě uvádí, že mají doporučení od Města Blansko nebo přímo starostky. „Proti tvrzením obchodníků, že doporučuji změnit dodavatele elektřiny nebo že to doporučuje městský úřad, se důrazně ohrazuji. Něco takového není vůbec pravda,“ uvedla k tomu starostka Jaroslava Králová. Jedná se tedy o nekalé praktiky obchodníků, kteří tímto způsobem zneužívají důvěřivosti lidí.


Vedení Města Blansko se sejde s občany

Každoročně se koná setkání vedení Města Blansko s občany v blanenském kině. Ani letos tomu nebude jinak a 24. března od 16.00 hodin budou v kině představitelé Města a vedoucí jednotlivých odborů připraveni odpovědět na vaše dotazy.


Trénování paměti v poradně pro rodinu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku pořádá kurzy Trénování paměti již několikátým rokem. V tuto chvíli běží dlouhodobá skupina v domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května, která může přijmout 2–3 nové zájemce.Jarní tání plní přehradu

V měsíci březnu 2010, v době jarního tání, budou v rámci protipovodňové ochrany města napouštěny vodní nádrže Palava I a Palava II. Vodní nádrže jsou napouštěny současně.


Chodník u Kauflandu letos bude

Město Blansko připravuje v tomto roce realizaci stavby chodníku za Kauflandem, která řeší novostavbu pěší komunikace v blízkosti obchodního centra Kaufland v prostoru mezi potokem Sloupečník a SOŠ a SOU na ulici Bezručově.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 9. 3. 2010 od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Zkoušky sirén budou častěji

Město Blansko provede v letošním roce celkem čtyři zkoušky elektronických sirén na území města, a to v termínech 5. března, 4. června, 3. září a 3. prosince 2010.Odbor životního prostředí: loni 80 povolení na vodní stavby

Na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, který povoluje a kolauduje stavby, které jsou dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) definovány jako vodní díla.


Zadání územního plánu Blansko

Ilustrační foto k článku:  Zadání územního plánu Blansko

Usnesení o pořízení nového územního plánu bylo Zastupitelstvem města Blansko přijato v červnu 2007, v odkazu na nový stavební zákon, účinný od 01.01.2007. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Agendu zajišťuje vedoucí oddělení Ing. arch. Jiří Kouřil.Pravidla pro užívání veřejných prostranství

Veřejné prostranství je každé veřejně přístupné místo, ať již na soukromém či obecním pozemku. Každá osoba ať už fyzická, nebo právnická osoba, musí zaplatit poplatek za jeho užití.


Počet obyvatel města Blanska = 21.107

K datu 4. 1. 2010 bylo ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko hlášeno k trvalému pobytu 63.577 obyvatel. V územním obvodu Blanska jich je 21.107.


Senioři zaplatí za obědy o korunu víc

Zdražení obědů o jednu korunu zaznamenají jak klienti pečovatelské služby, kterým je strava dovážena do jejich domácností, tak i klienti městského klubu důchodců, kteří si přicházejí jídlo do městského klubu důchodců (dále jen MKD) sníst.


Změna v zákoně o cenách ve prospěch spotřebitelů

Dne 18.11.2009 nabyl účinnost zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl mimo jiné doplněn o § 13a, který upravuje postup jak informovat o cenách zájezdů klienty jednotlivých cestovních kanceláří.


Likvidace odpadních vod

Jednou z mnoha povinností vlastníků nemovitostí je i likvidace odpadních vod vznikajících jejich užíváním. Nejvhodnějším a nejméně pracným způsobem je napojení nemovitosti pomocí přípojky na veřejnou kanalizaci, která znečištěné vody odvádí na obecní čistírnu odpadních vod (ČOV) k jejich vyčištění a následnému vypuštění do recipientu v souladu se zákonem o vodách.


Propili se až na záchytku

Dva případy z mnoha podobných, které musí městská policie při své činnosti běžně řešit.


Dobrovolní hasiči převzali novou techniku

Ilustrační foto k článku: Dobrovolní hasiči převzali novou techniku

2. února 2010 jednotky dobrovolných hasičů Dolní Lhota, Horní Lhota a Olešná převzaly novou hasičskou techniku, výstroj a výzbroj.


Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009

V roce 2009 byl příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vyplácen do 354 domácností. Ze státního rozpočtu na tyto dávky bylo vydáno přes 4.000.000 Kč (v roce 2008 to bylo cca 3.300.000 Kč).


Město začíná odprodávat byty

První čtyři záměry na prodej uvolněných bytů v městských domech určených k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce. Prodává se systémem nejvyšší nabídce. Další uvolněné byty budou průběžně následovat. Záměry budou opět zveřejněny standardními, výše uvedenými způsoby.Žádosti o dotace podané do konce ledna 2010

V měsíci lednu byly Městem Blansko podány dvě žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, a to na Regeneraci panelového sídliště Blansko–Písečná IV. etapa a Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 32. Dále pak bude město žádat o finanční příspěvek z Nadace ČEZ na Dětské hřiště Zborovce.

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/11

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 2. února 2010 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/11. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 3. února 2010 od 14.30 do 16.00 hodin.Blansko na veletrzích cestovního ruchu

V prvních dnech nového roku se brněnské výstaviště již tradičně stává cílem všech milovníků cestování. Již podevatenácté otevře brány návštěvníkům mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour a mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO (20.ročník).