Archiv článků
   v roce 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Územní plán Blansko

Dne 22.12.2011 nabyl účinnosti nový Územní plán Blansko, který nahradil dokumentaci Územního plánu sídelního útvaru Blansko z 2. března 1998 ve stavu po schválení a vydání pozdějších změn.Svoz odpadu ve svátky a svoz vánočních stromků

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pondělí 26.12.2011. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a taktéž i přístup ke kontejnerovým stáním. V lednu budou sváženy i vánoční stromky.
Odstávka pitné vody na Písečné 14.12.–15.12.2011

Z důvodu opravy vodovodu bude v Blansku, sídliště Písečná + Hotel Probe, ve dnech 14.-15.12.2011 v době od 22:00 do 05:00 hod. přerušena dodávka pitné vody. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami, které budou umístěny na ulici Pod javory u kotelny a u bývalé výrobny lahůdek.Střípky ze zastupitelstva

Starosta blíže o některých schválených usneseních zastupitelstva města.


Termíny zkoušek pro taxikáře

Termíny konání zkoušek pro rok 2012 k prokazování odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro druh dopravy – taxislužba.


Víkendovka na lanech

Ilustrační foto k článku: Víkendovka na lanech

Touha dětí a dospívající mládeže po neobyčejných zážitcích končí často pácháním trestné činnosti či zneužíváním návykových látek. Ukázat cestu, že čas lze zajímavě prožít i jinak, je stěžejní myšlenkou projektu prevence kriminality DOBRODRUŽSTVÍ 2011.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

6. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 6. prosince 2011 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu: ...


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

6. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 6. 12. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Vydání nového Územního plánu Blansko

Na základě uzavřeného Řízení o Návrhu územního plánu Blansko, s veřejným projednáním 10. listopadu 2011, a dokončení příslušných schvalovacích podkladů má dojít k jejich projednání na 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska 6. prosince 2011 a vydání nového Územního plánu Blansko formou Opatření obecné povahy.


Odstávka pitné vody v Lažánkách 1. 12. 2011

Z důvodu opravy a údržby vodovodu bude v obci Lažánky, v části od školy po konec obce směrem na Jedovnice, dne 1. 12. 2011 v době od 8.00 do 12.00 hod. přerušena dodávka pitné vody. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou, která bude umístěna u restaurace v obci. Děkujeme za pochopení. Kontakt: 516 413 170, 516 418 672.
Výběrové řízení na funkci: mzdová účetní

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci mzdová účetní v oddělení personálním a mzdovém odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Neházejte zářivky do popelnic

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem ani do separace, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.Informační kancelář Blanka v zámeckém parku

Blanenská informační kancelář bude v sobotu 12.11.2011 pro návštěvníky a turisty na svém tradičním působišti na Rožmitálově ulici uzavřena. Pro tento den otevřeme naši „pobočku“ s rozšířenou otvírací dobou přímo do zámeckého parku, kde budeme návštěvníkům akce k dispozici po celý den.


Kamerový systém MP Blansko – dotazník

MP Blansko v současné době provozuje 14 kamerových bodů a v nejbližší době plánuje další rozšíření. Rádi bych znali váš názor na tuto problematiku, prosíme vás o vaše vyjádření v anketě.


Na sídlišti Sever se bude svítit i přes den

Nyní veřejné osvětlení na Severu svítí, ale příčina, proč o víkendu v noci nesvítilo, nebyla zatím nalezena. Z toho důvodu bude na sídlišti Sever svítit VO i přes den, a to do doby, než bude závada nalezena. Děkujeme za pochopení.


Městské bytovky se v soukromých rukou rychle mění

Ilustrační foto k článku: Městské bytovky se v soukromých rukou rychle mění

Město Blansko prodalo byty nájemníkům a postupně prodává další byty v dříve nechvalně známých městských bytovkách. Ty se dnes ale v rukou nových vlastníků rychle mění – k lepšímu.


Nevyzvednuté cestovní doklady zamířily do skartovačky

Odbor vnitřních věcí, oddělení správní provedl inventarizaci na úseku cestovních dokladů a zjistil, že zůstalo nevyzvednuto 73 pasů občanů správního obvodu obce s rozšířenou působností. Z toho je 31 pasů občanů města Blanska.
Dětské hřiště Palava získá nové prvky

Ilustrační foto k článku: Dětské hřiště Palava získá nové prvky

V listopadu 2011 dojde k rekonstrukci dětské hřiště v rekreační oblasti Palava. Cílem úpravy dětského hřiště je odstranění některých stávajících herních prvků, které jsou ve špatném technickém stavu a návrh nových herních prvků, které hřiště zmodernizují a obohatí jeho herní program.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že se blíží období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.


Přerušení dodávky pitné vody v Dolní Lhotě

Z důvodu opravy a údržby vodovodu bude v obci Dolní Lhota dne 7. 11. 2011 v době od 8.00 do 15.00 hod. přerušena dodávka pitné vody. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami, které budou umístěny u školky a u kapličky v obci Dolní Lhota. Kontakt: 516 413 170, 516 418 672.
Ztráty a nálezy

Město Blansko oznamuje tento nález ztracených či opuštěných věcí:


Ulicí Masarykovou se opět jezdí

O týden později oproti plánovanému datu byla dána do provozu opravená komunikace na ulici Masarykově.Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 30.10.2011 ve 14.30 hod. v areálu městského hřbitova v Blansku.


Z Dukly musí zmizet automaty

Ilustrační foto k článku: Z Dukly musí zmizet automaty

Poté, co město vydražilo hotel Dukla, rozvíjí plány, co s ním bude dál. Rada již schválila zveřejnění záměru na jeho pronájem.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. října 2011

Svoz zbytkového komunálního odpadu proběhne i v pátek 28. října 2011. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu.


Školy dostávají nová okna

Ilustrační foto k článku: Školy dostávají nová okna

Velká výměna otvorových prvků právě probíhá na základních školách Erbenova a Dvorská a v MŠ Údolní.


Město získalo dotaci na úpravy v zámku – začnou již letos

Ilustrační foto k článku: Město získalo dotaci na úpravy v zámku – začnou již letos

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, obdrží Město Blansko dotaci ve výši 8 133 297 Kč na akci Zámek Blansko. Celkové náklady na vlastní realizaci dle předběžného výpočtu činí cca 13 mil. Kč s DPH.Podklady nového Územního plánu Blansko

Ilustrační foto k článku: Podklady nového Územního plánu Blansko

Na základě Společného jednání k Návrhu územního plánu Blansko, které proběhlo s dotčenými orgány a dalšími subjekty na přelomu července a srpna 2011, a následného posouzení dokumentace Krajským úřadem, bylo na úřední desce MěÚ Blansko oznámeno veřejné projednání v rámci tzv. Řízení o územním plánu na 10. listopadu 2011.


Týden sociálních služeb pod heslem „Podporujeme kvalitu života“

Sociální služby otevřou svoje brány letos již potřetí. Týden sociálních služeb ČR se bude konat od 10. do 14. října 2011. K této akci se podobně jako v loňském roce připojí také poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Blansko.


Nový územní plán Blansko

Na základě Společného jednání k Návrhu územního plánu Blansko, které proběhlo s dotčenými orgány a dalšími subjekty na přelomu července a srpna 2011, a následného posouzení dokumentace Krajským úřadem, bylo na úřední desce MěÚ Blansko oznámeno veřejné projednání v rámci tzv. Řízení o územním plánu na 10. listopadu 2011.


Nové technologické centrum je dokončeno

Ilustrační foto k článku: Nové technologické centrum je dokončeno

Technologické centrum bylo dokončeno v termínu dle smlouvy s dodavatelem, a to ke 22. září 2011. V provozu na nových serverech je spisová služba pro 32 obcí regionu a také pro příspěvkové organizace.Část ulice Hybešovy kolem pošty se na čtyři měsíce uzavře

Z důvodu rekonstrukce stoky jednotné kanalizace, vodovodních řadů a komunikace bude od 10.10.2011 do 30.01.2012 uzavřena část ulice Hybešovy v úseku od ul. Bartošovy po vyústění na ul. Masarykovu u pošty.


Kompostárna má nový ceník

Odbor komunální údržby zveřejnil aktualizovaný ceník kompostovatelných odpadů pro rok 2011–2012. Nově je v něm stanovena také cena hnojiva pro občany.Blansko vydražilo hotel Dukla

Ilustrační foto k článku: Blansko vydražilo hotel Dukla

Město Blansko vydražilo dnes hotel Dukla za 30,5 milionu korun.Upozornění na úplnou uzavírku Masarykovy ulice

V termínu 27. 9. – 16. 10. (změna! do 23. 10.!) dojde k úplné uzavírce komunikace Masarykovy v úseku od ulice Sadové po ulici Bartošovu. Objízdná trasa povede obousměrně po ulici Smetanově, Svitavské a Fügnerově. Aktualizováno.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2011

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu 28. 9. 2011. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i odvoz odpadů ze separačních nádob.Střípky ze zastupitelstva

Starosta blíže o některých schválených usneseních zastupitelstva města.


Blanenští senioři se mohou těšit na nový jídelníček

Od září 2011 jsme každý den, mimo sobotu a neděli, ve spolupráci s dodavatelem obědů panem Rudolfem Volfem, připravili změnu v jídelníčku. Pro ty, kteří se stravují na Městském klubu důchodců, a nebo je jim přivážena strava pečovatelskou službou, jsme rozšířili stávající nabídku jídel.

Prázdniny ve školním roce 2011/2012

Organizace školního roku 2011/12 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.


Omezení silničního provozu: Mánesova – Čelakovského

Z důvodu provádění stavebních prací na místních komunikacích dojde k omezení silničního provozu v ulicích Mánesova a Čelakovského (úsek od křižovatky s ul. Křižkovského po křižovatku s ul. Dvorskou). Omezení platí od 14. 9. do 30. 10.Cílem úřadu je efektivita, kvalita a spokojenost veřejnosti

Rada města Blansko schválila na své 15. schůzi konané dne 23.08.2011 Vizi Městského úřadu Blansko. Jde o stručný, ale významný dokument definující z dlouhodobého hlediska poslání úřadu, komu a k čemu slouží a o co usiluje. Trvale bude zveřejněn na www.blansko.cz.


Město Blansko se bude ucházet o hotel Dukla

Ilustrační foto k článku: Město Blansko se bude ucházet o hotel Dukla

Zastupitelstvo města Blanska potvrdilo na svém posledním zasedání zájem o účast v nadcházející dražbě hotelu Dukla.


Dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko

Letos poprvé připravilo město Blansko „Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko“. Vyplnit jej můžete i na internetu.


Nový školní rok zahájili i v mateřinkách

Ilustrační foto k článku: Nový školní rok zahájili i v mateřinkách

1. září přivítaly ve svých třídách nové školáčky také blanenské mateřinky: mezi nové kamarády tak letos přišlo 177 dětí.


Výběrové řízení na funkci: právník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 6. 9. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.„Půlmaraton Moravským krasem“ a dopravní omezení

V neděli 4. 9. organizuje „Občanské sdružení Sportuj s námi“ Boskovice sportovní a kulturní akci, konání běhů na území města Blanska v rámci „Půlmaraton Moravským krasem“. Protože se předpokládá výrazné omezení obslužnosti jak v centru města Blanska, tak i na krajských silnicích, podáváme předběžnou informaci o této sportovní akci.


Ve čtvrtek 1.9. nepoteče pitná voda v Zahradním městě

V Blansku, Zahradním městě bude ve čtvrtek 1. 9. 2011 v době od 10.00 do 15.00 hodin z důvodu opravy vodovodního potrubí přerušena dodávka pitné vody. Náhradní zásobování bude řešeno cisternou, která bude přistavena u autobusové zastávky. Kontakt: 516 413 170, 516 418 672.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 v úterý 6. 9. 2011 v 15.30 h. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Deratizace ve městě Blansku

V období září–listopad 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace.Ve čtvrtek 18.8. nepoteče pitná voda na ulici Sadové

Z důvodu opravy vodovodního řadu bude ve čtvrtek 18.8.2011 v době od 8 do 16 hodin přerušena dodávka vody v Blansku na ul. Sadové (od křižovatky s ul. Wolkerovou po křižovatku s ul. L. Janáčka a Zahradní). Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena u prodejny zeleniny na ul. Sadové. VAS a.s. provoz 42 Blansko, Jan Vychodil, tel. 516 418 672 – dispečink VAS a.s., 516 413 170 – VAS a.s. provoz 42 Blansko.Vyhodnocení hlasování „Rekonstrukce hřiště Palava“

Ilustrační foto k článku: Vyhodnocení hlasování „Rekonstrukce hřiště Palava“

Výsledky jsou patrné z grafů. Vyrovnaný boj svedla varianta F a A. Každá z nabídnutých variant obdržela hlasy, poslední hlas byl zaslán 25. 7. 2011 ve 22.50 h, pouze dva hlasovací lístky byly zaslány poštou. Anketa byla zhlédnuta na webových stránkách 2.154×.


Svoz kompostovatelného odpadu

V srpnu začne pravidelný svoz kompostovatelného odpadu – např. ovoce, zeleniny, trávy, listí, plevele apod.
Upozornění na aktuální povinnost zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru

Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.Návrh Územního plánu Blansko

Na přelomu ledna a února 2011 byl projednán Koncept územního plánu Blansko s vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území, zpracovaný brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Projednání Konceptu bylo uzavřeno do „Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Blansko“, schválených na červnovém zasedání Zastupitelstva města Blansko. Na základě tohoto podkladu byla dokumentace Konceptu projektantem upravena a předložena do projednání, které je členěno na fáze „Společné jednání“ – s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí pro kterou se pořizuje a sousedními obcemi a „Řízení o návrhu“ – s veřejným projednáním, které bude zahájeno po uzavření předchozí fáze a posouzení Návrhu územního plánu krajským úřadem. Toto veřejné projednání proběhne v posledním čtvrtletí 2011 a bude oznámeno veřejnou vyhláškou a ostatními v místě obvyklými způsoby.Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“

Ilustrační foto k článku: Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“

Město Blansko připravuje rekonstrukci dětského hřiště Palava. Jeho součástí bude mimo jiné i odstranění nevyhovujících herních prvků, doplnění dopadových plocha rozšíření o nové herní prvky, a příp. doplnění o fitness prvky apod. Návrh není definován Městem Blansko, ale firmami mající o realizaci dětského hřiště zájem. Jejich návrhy Vám předkládáme k posouzení. Hlasovat můžete do 25. 7. (Doplněny průběžné výsledky)


Projekt vzdělávání zaměstnanců úřadů úspěšné pokračuje

Na MěÚ Blansko zdárně pokračuje projekt vzdělávání v e-Governmentu v ORP Blansko. Zaměstnanci úřadu, organizací zřízených městem a obcí ORP Blansko se zde mohou bezplatně vzdělávat v různých kurzech v nabídnutých tématech od úvodu do spisových služeb, přes Word pro začátečníky, autorizovanou konverzi dokumentů, agendy Czech POINT apod.


Nákupům na ulici je lepší se vyhnout

Nákupy od pouličních prodejců se zdají být mnohdy velmi výhodné, ale Sdružené ochrany spotřebitelů před nimi varuje.


Investiční akce o prázdninách

Léto neznamená vždy jen dovolenou a odpočinek. O prázdninách se uskuteční nebo bude v Blansku a městských částech zahájeno mnoho investičních akcí.


Rozšířené úřední hodiny pro vydávání pasů

V období zvýšeného zájmu o cestování v měsících duben až září letošního roku mohou občané, kteří navštíví Městský úřad Blansko, správní oddělení odboru vnitřních věcí, využít i úterních a pátečních úředních hodin.


Informační kancelář Blanka má v letní sezoně otevřeno denně

Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v týdnu. Již čtvrtým rokem tak mohou turisté v Blansku získat informace o regionu a tipy na výlety i v sobotu a v neděli.


Příprava nového Územního plánu Blansko vstupuje do závěrečné fáze

Na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP Blansko, shrnujících výsledky projednání Konceptu ÚP Blansko, které schválilo Zastupitelstvo města Blansko 7. června 2011, bude do poloviny července ateliérem URBI, s.r.o., Ing. arch. Jany Benešové, zpracována výsledná dokumentace, která bude projednána nejprve s dotčenými orgány a ve třetím čtvrtletí 2011 pak bude předložena veřejnosti.


Tábory pro děti s podporou Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj již třetím rokem zajišťuje tábory pro děti z rodin, které se zejména z důvodu ztráty zaměstnání nachází v nepříznivé finanční nebo sociální situaci.Město rozdělilo peníze získané z hazardu

Město Blansko získalo na poplatcích za výherní hrací přístroje od 11 firem celkem 261.801,40 Kč. Z ustanovení zákona o loteriích vyplývá, že tuto část výtěžku lze použít pouze pro veřejně prospěšné účely.


Svoz komunálního odpadu ve svátky 5.–6. 7. 2011

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v úterý i středu 5. a 6. 7. 2011. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.
Střípky ze zastupitelstva

Starosta Lubomír Toufar stručně o schválených usneseních zastupitelstva města.Konec zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů

Novela zákona o cestovních dokladech ukončuje ke dni 1. 7. 2011 možnost zapsat dítě do cestovního dokladu rodičů podle zásady „jedna osoba jeden pas“. Platnost stávajících zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí dnem 26. 6. 2012.


Statistiky odpadu za rok 2010

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pomocí speciálně upraveného programu o odpadech každoročně zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady.


Kompostárna je v ostrém provozu

Ilustrační foto k článku: Kompostárna je v ostrém provozu

Ze zkušebního do ostrého provozu přešla v červnu nově postavená kompostárna – zařízení na zpracování a využití rozložitelných odpadů.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 v úterý 7. 6. 2011 v 15.30 h. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. V článku najdete návrh programu.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 7. 6. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Na Klepačově opraví vodovod – nepoteče pitná voda

Z důvodu opravy vodovodu bude ve čtvrtek 2.6.2011 v době od 8 do 11 hod. v městské části Blansko-Klepačov (v horní části Klepačova od zvoničky nahoru) omezena dodávka pitné vody.
Výstavba nového bytového domu v Blansku, v lokalitě SEVER III

Dne 11.03.2011 zveřejnilo město Blansko záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytového, popř. bytových domů a souvisejících staveb, tzn. souvisejících komunikací a zelených ploch.Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

Ilustrační foto k článku: Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

Trvalou snahou města Blanska na poli cestovního ruchu je zvyšovat jeho návštěvnost jako brány Moravského krasu. Jednou z aktivit, které budou v roce 2011 s tímto cílem realizovány, je proto i vytvoření sezonní turistické autobusové linky Blansko – Skalní mlýn – Blansko.


Zábrany proti lhostejnosti

Ilustrační foto k článku: Zábrany proti lhostejnosti

I tak lze nazvat opatření probíhající v těchto dnech na novém dětském hřišti Písečná. To bylo vybudováno kromě vlastních zdrojů města (cca 40 %) tak z prostředků státu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na toto hřiště činily cca 1,9 mil. Kč.Myslivecký rok 2010/2011

Posledním březnovým dnem roku 2011 skončil myslivecký rok 2010/2011.


Dopravní soutěž mladých cyklistů 2011

Ilustrační foto k článku: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2011

Oblastní kolo – 34. ročník „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ (DSMC), se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.04. 2011 v Blansku.


Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2011

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2011.Senioři, nedejte se!

Ilustrační foto k článku: Senioři, nedejte se!

Jednou z priorit vedení města Blanska je i zvyšování bezpečnosti obyvatel a ochrana jejich majetku. Vedle opatření investičního charakteru, jako je například další etapa budování městského kamerového systému, na který se nám v letošním roce podařilo získat dotační prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje, věnujeme pozornost i preventivně osvětové činnosti.


Strážníci se zaměřili na rekreační oblast

Nádrž Palava, jakožto rekreační oblast, podléhá přísnému režimu upravenému vyhláškou. Mimo jiné např. vymezuje, kam v této oblasti smí psi.


Vzpomínkový akt ke Dni vítězství

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v neděli dne 8. května 2011 u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 66. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ.


Město začne s přípravami na opravu průtahu Blanskem

Ilustrační foto k článku: Město začne s přípravami na opravu průtahu Blanskem

O rekonstrukci průtahu Blanskem – ulice Svitavské a Poříčí, jedná vedení města Blanska se zástupci Jihomoravského kraje již nyní. Přesto, že realizace se uskuteční nejdříve za několik let.


Uzavírky železničních přejezdů

Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s. o. Správa dopravní cesty Brno, bude pro opravu železničních přejezdů ve Spešově v Dolní Lhotě a v Blansku uzavřena silnice III/37937 (Kateřina – Olešná – Blansko).Domovní čistírny odpadních vod

Pokud není v obci, kde se staví nový rodinný dům, vybudována obecní čistírna odpadních vod (ČOV), tak se u způsobu likvidace odpadních vod investor domu prakticky rozhoduje mezi realizací jímky na vyvážení (žumpy) anebo domovní ČOV.
Zimní údržba v Blansku

Zimní období trvá od listopadu do konce března. Za toto období Město zaplatilo za zimní údržbu 4,7 milionu Kč.

Omezení dodávky pitné vody na Těchově a Obůrce

Z důvodu čistění vodojemu bude v obci Těchov a Obůrka omezena dodávka pitné vody dne 21. 4. 2011 v době od 8.00 do 14.00 hod. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena na Těchově u hospody.


V parcích probíhá výsadba nové zeleně

Ilustrační foto k článku: V parcích probíhá výsadba nové zeleně

Letos probíhá kromě běžné údržby revitalizace zámeckého parku, parku u rudoarmějce a na náměstí Svobody. Akce je z 90 % hrazena z dotace. Práce jsou rozděleny na několik etap dle projektu.
Svoz komunálního odpadu ve svátek 25. dubna 2011

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o velikonočním pondělí 25. 4. 2011. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Provoz dětského koutku na MěÚ v Blansku

Ilustrační foto k článku: Provoz dětského koutku na MěÚ v Blansku

Family point – „rodinný koutek“ – je v provozu v budově na náměstí Republiky 1 již od března 2010. Toto místo je určeno pro rodiče s dětmi, kteří jsou se svými malými dětmi na úřadě a potřebují si vyřídit úřední záležitosti, nebo jsou ve městě, mimo domov, a potřebují děti nečekaně přebalit nebo nakrmit.Termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy 2011/12

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/2012 na pondělí 9. května 2011 v době od 9.00 do 16.00 hodin.


Třídit můžete už i textil

Ilustrační foto k článku: Třídit můžete už i textil

Společnost REVENGE a.s., která umístila sběrné kontejnery na šatstvo, boty a textil v našem městě dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent.Starosta přijal učitele základních škol

Ilustrační foto k článku: Starosta přijal učitele základních škol

Starosta Lubomír Toufar se rozhodl pokračovat v tradici založené jeho předchůdkyní Jaroslavou Královou a v Den učitelů přijal na radnici vybrané zástupce tohoto povolání z blanenských základních škol.


Dopravci mají od dubna vyhrazený úřední den

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí oznamuje, že počínaje měsícem dubnem 2011 budou úterní úřední hodiny oddělení dopravních agend vyhrazeny jen pro dopravce.Zalesňování po loňské větrné kalamitě

Během léta a podzimu loňského roku vlastníci a správci postižených lesních pozemků zpracovávali rozsáhlé polomy, při kterých bylo na území ORP Blansko vytěženo téměř 200.000 m³ dřevní hmoty.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2011

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny opět pouze 2× (duben, září).


Deratizace ve městě Blansku

V období březen–červen 2011 bude v Blansku prováděna ohnisková deratizace.


Rádce nejen pro začínající podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo aktualizovanou příručku Rádce podnikatele. Její verze byla vydána již v roce 2006, v souvislosti se spuštěním projektu centrálních registračních míst pro podnikatele.


Střípky ze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém 3. zasedáním dne 8. března 2011 schválilo všemi přítomnými hlasy rozpočet na rok 2011. Tímto usnesením se otevírá možnost realizovat plánované investiční akce v částce přesahující 120 milionů korun.Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2010

Městský úřad v Blansku, odbor sociálních věcí vyplácel v roce 2010 dávky pomoci v hmotné nouzi do 432 domácností (v roce 2009 to bylo 354 domácností).
Kamery pomohly dopadnout zloděje

Kamerový systém je velkým pomocníkem při pátrání po pachatelích, obzvláště tehdy, pokud jsou strážníci na přečin neprodleně upozorněni.Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek

Vlastníci památek mohou nyní podávat žádosti o dotace. Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2011 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.


Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Od října do prosince 2010 probíhal v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR na území města Blansko a dále ve vybraných obcích správního obvodu výzkum potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb.


Mění se podmínky pro úhradu poplatků – jsou mnohem přísnější

Od 1. 1. 2011 vešel v platnost nový daňový řád č. 280/2009 Sb., který nahradil procesní předpis upravující správu daní a poplatků tj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Podle nového daňového řádu bude tedy postupováno při vymáhání poplatků.


Lesní zvěř dostává léky v krmivu

Dne 12. února letošního roku, což byl jednotný termín pro celý Jihomoravský kraj, předkládali myslivečtí hospodáři v honitbách správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko spárkaté zvěři léčivo v medikovaném krmivu.


Komise pro občanské záležitosti zahájila činnost

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko zahájila dne 17.února 2011 opět svoji činnost. Její složení je prakticky stejné jako v předchozích letech a tvoří ji 27 členů, převážně žen.


Opraví silnice zničené po zimě

Město Blansko každoročně se závěrem zimního období připravuje zajištění oprav výtluků a poškozených míst na pozemních komunikacích.


Kryté lázně dostanou novou vzduchotechniku

Ilustrační foto k článku: Kryté lázně dostanou novou vzduchotechniku

V r. 2008 byla vypracována kompletní projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci vzduchotechniky v objektu krytých lázní s rozdělením do dvou postupných etap. První etapa v hodnotě 1,5 mil. Kč byla realizována v r. 2008. Dnes se připravuje etapa druhá.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 3. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.Změny v MHD – zapracované připomínky

V souvislosti se změnami městské hromadné dopravy v Blansku bylo na Město Blansko a společnost KORDIS JMK doručeno cca 40 připomínek k vedení spojů městské, případně i regionální dopravy v Blansku. Změny budou platné od 21. února 2011.


Množí se krádeže zboží v blanenských obchodech

Strážníci Městské policie Blansko i několikrát denně řeší případy krádeží zboží v některém z blanenských obchodů. Situaci ilustrují dva případy z nedávné doby.


Trénink paměti nejen pro seniory

Jak je paměť důležitá, si každý z nás uvědomuje mnohokrát během každého obyčejného dne. Je jednou z nejzajímavějších a nejdůležitějších schopností mozku. Pomáhá nám orientovat se v situacích, ve světě, ale také v sobě samých.Bezdomovci jsou na úřední adrese v menšině

Úřední adresa nebo sídlo ohlašovny, zde jsou hlášeni lidé nejen bez trvalého pobytu, ale i ti, kteří tím řeší hrozící exekuci nebo chtějí získat nějaké výhody. Další skupiny zde co do počtu již dávno předběhly dříve početnější skutečné bezdomovce.


Obnova zámeckého parku a parčíku u rudoarmějce

Ilustrační foto k článku: Obnova zámeckého parku a parčíku u rudoarmějce

Město Blansko získalo ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 90 % na obnovu zeleně v zámeckém parku, v parčíku u rudoarmějce a na ošetření vzrostlých stromů rostoucích na náměstí Svobody.


Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2010

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) bylo za rok 2010 vydáno 160 souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, přičemž 156 souhlasů bylo k trvalému odnětí o celkové výměře 9,7725 hektarů a 4 souhlasy k dočasnému odnětí o celkové výměře 33,3389 hektarů.Územně analytické podklady aktualizovány

Koncem listopadu roku 2010 byla dokončena první úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko).
Oficiální dary z partnerských měst přístupné veřejnosti

Ilustrační foto k článku: Oficiální dary z partnerských měst přístupné veřejnosti

Návštěvy ze zahraničních partnerských měst, u příležitosti různých výročí a vůbec všechna slavnostní setkání se neobejdou bez oficiálních upomínkových darů. Výběr z těch, které obdrželo Město Blansko, byl však doposud k vidění jen v kanceláři starosty města.


Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/12

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 8. února 2011 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/12. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 9. února 2011 od 14.30 do 16.00 hodin.


Městská policie bilancuje

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 zaznamenala Městská policie Blansko 3.232 událostí. Z toho počtu bylo 2.534 přestupků, 24 trestných činů (nejčastěji krádež).


Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2011 je stanoven do 31. 1. 2011.


Město Blansko zavádí model CAF – jako nástroj ke zvyšování kvality činnosti městského úřadu

Ilustrační foto k článku: Město Blansko zavádí model CAF – jako nástroj ke zvyšování kvality činnosti městského úřadu

Ministerstvo vnitra vydalo v listopadu 2009 výzvu č. 53, která byla určena obcím s rozšířenou působností (ORP). Na základě této výzvy mohly ORP v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost předkládat své grantové projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Změny v MHD na lince 222 – od 10. ledna 2011

Na základě nejvíce frekventovaných připomínek k novému systému MHD Blansko jsme připravili změnu jízdních řádů, která bude platit od 10. 1. 2010. Uvedená změna se týká linky 716222 DSB slévárna – Autobusové nádraží – Sever – Horní Lhota – Autobusové nádraží.Koncept Územního plánu Blansko

Ilustrační foto k článku: Koncept Územního plánu Blansko

Na začátku prosince 2010 byla na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko (je Pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve smyslu stavebního zákona) postoupena dokumentace Konceptu územního plánu Blansko a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, zpracovaná brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Ing. arch. Jany Benešové, ve spolupráci s kancelářemi LÖW & spol., s.r.o. a Ageris, s.r.o. Po kontrole formální a věcné úplnosti a souladu se schválenými zadávacími podklady bylo přistoupeno k přípravě podkladů řádného projednání Konceptu územního plánu Blansko, které Pořizovatel ÚPD, v souladu s ustanovením § 48 stavebního zákona, oznamuje veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání se uskuteční za účasti zástupce zpracovatele Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jany Benešové, která provede odborný výklad, ve čtvrtek 3. února 2011 ve 14 hodin ve velké zasedací místnosti v 2. podlaží budovy MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1.