Archiv článků
   v roce 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Představujeme finanční odbor: Uprostřed přípravy rozpočtu města

Ilustrační foto k článku: Představujeme finanční odbor: Uprostřed přípravy rozpočtu města

Seriál, v němž jsme představovali jednotlivé odbory městského úřadu, dospěl ke svému konci. Možná proto, jak tvrdí lidové rčení, že „o peníze jde až na prvním místě“, uzavíráme naše zastavení na finančním odboru, jehož vedoucí je paní Jaroslava Kolouchová. Ochotně odbor přiblížila a odpověděla na otázky.


Občan a mimořádné situace – díl desátý: Potenciální zdroje ohrožení na Blanensku

Pro kvalitní přípravu na řešení mimořádných událostí a krizových stavů je velmi důležité znát možné zdroje rizik vzniku takovýchto událostí v daném regionu. Proto se při zpracovávání krizové dokumentace tyto zdroje vytipovávají a analyzuje se míra jejich rizikovosti z hlediska přírodní pohromy, průmyslové nebo jiné havárie, teroristického útoku, atd.


MUDr. Ilona Rybářová jmenována ředitelkou Nemocnice Blansko

Rada města Blanska respektovala závěry výběrové komise a na svém 47. zasedání dne 21. 12. 2004 jmenovala do funkce ředitelky Nemocnice Blansko MUDr. Ilonu Rybářovou. Jmenování nabývá účinnosti 1. 2. 2005.


Výsledky kontroly v nemocnici byly předány státnímu zastupitelství

Po projednání Radou města Blanska bylo dne 22. 12. 2004 předáno na Okresní státní zastupitelství v Blansku k dalšímu šetření Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko. Podezření se týká bývalých vedoucích zaměstnanců této příspěvkové organizace.Nemocnice Blansko: Zjištěných nedostatků přibývá

V listopadovém Zpravodaji Plus jsme se obšírněji věnovali Kontrolnímu oddělení Městského úřadu Blansko, i když je pravda, že značná část rozhovoru s vedoucím oddělení panem Milošem Okáčem, s nímž debatujeme i dnes, se zabývala probíhající kontrolou v Nemocnici Blansko.


Svoz komunálního odpadu bude 23. prosince

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 24. prosince 2004 (tj. pátek) bude přesunut na 23. prosince 2004 (tj. čtvrtek). To znamená, že proběhne svoz v denním předstihu a je zapotřebí umožnit 23. 12. 2004 přístup ke kontejnerovým stáním a neblokovat je zaparkovanými motorovými vozidly. Pouze v případě nepředvídané technické závady bude svoz uskutečněn 24. 12. 2004 v dopoledních hodinách.


Město Blansko vydalo stolní kalendář s historickými fotografiemi

Jako jeden z propagačních materiálů oslav 100. výročí povýšení Blanska na město vydalo Město Blansko stolní kalendář pro rok 2005, v němž najdete 52 historických fotografií a pohlednic dokumentujících vývoj města. Kalendář v příjemném světlehnědém provedení bude určitě i vhodným vánočním dárkem pro vaše známé. Zakoupit si jej můžete v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálova, tel. 516 410 470.


Listopadový videožurnál

Kulturní, sportovní i jiné akce zachycené okem kamery Jana Popelky, to je Blanenský videožurnál. Přinášíme vám listopadová videa. Najdete mezi nimi rozsvícení vánočního stromu, koncert Václava Hybše, záběry z výstav a mnoho dalších zajímavých reportáží.


Pozvánka na jednání zastupitelstva

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 13. 12. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání je přístupné veřejnosti. Program jednání — viz celý článek.


Starostka přijala úspěšné mladé sportovce

Ilustrační foto k článku: Starostka přijala úspěšné mladé sportovce

Dokladem toho, že nejen nekalé kousky lze očekávat od mladých lidí, jak bývá často zdůrazňováno, bylo neformální setkání, na které si při svém obsáhlém programu paní starostka PhDr. Jaroslava Králová našla čas. Byla to schůzka s třemi mládenci, kteří dělají Blansku opravdu čest. V pondělí 8. listopadu byli paní starostce představeni mladíčci:


Občané dluží Městu přes milion

K 15. 11. 2004 proběhla kontrola pohledávek na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Dluh za rok 2004 činí 1.269.300 Kč!


Civilní služba končí

Senát schválil dne 4. 11. 2004 vládní předlohu zákona o zrušení civilní služby. Institut civilní služby existoval v České republice téměř 15 let. Civilní služba byla alternativním plněním vojenské služební povinnosti.O kontrolním oddělení MěÚ i o Nemocnici Blansko

Ilustrační foto k článku: O kontrolním oddělení MěÚ i o Nemocnici Blansko

Seriál článků, v němž jsme představovali jednotlivé odbory či oddělení Městského úřadu Blansko, spěje ke svému závěru. Dnes se budeme věnovat kontrolnímu oddělení. Za jeho vedoucím Milošem Okáčem jsem vyšel do IV. poschodí budovy na náměstí Republiky, abychom si podebatovali o poslání a činnosti oddělení, které je začleněno v organizační struktuře MěÚ pod starostku a tajemníka. V současné době má dva zaměstnance.


Volby vynesly starostku do krajského zastupitelstva

Hlasy voličů v nedávných volbách rozhodly, že v krajském zastupitelstvu bude mít město Blansko dva zástupce, a to starostku města PhDr. Jaroslavu Královou a Stanislava Navrkala, který v práci pokračuje. S paní starostkou jsme se v této souvislosti sešli ke krátkému rozhovoru.


Změny v obsahu živností

S účinností od 1. 11. 2004 dochází ke změně důležitých právních norem v oblasti živnostenského podnikání, které plní významnou úlohu při vstupu do podnikání, zejména při stanovení obsahu a rozsahu činností, které lze vykonávat v rámci jednotlivých živností — řemeslných, vázaných, koncesovaných a živností volných. Mění se a doplňuje rovněž seznam volných živností.


Plán zimní údržby pro období 2004/2005

Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch.


Mateřské školy a jejich zaměření

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných příspěvkových organizací v oblasti mateřského školství. Součástí ZŠ Salmova je od 1. 9. 2004 jedna třída mateřské školy v Dolní Lhotě. V článku jsou uvedeny aktuální informace o předškolní výchově v jednotlivých zařízeních.


Prioritní akce v rozpočtu na rok 2005

Ve fázi příprav je rozpočet na rok 2005. Stejně jako každým rokem, i letos se sešlo téměř dvakrát více požadavků, než jsou reálné příjmy. Příjmy jsou plánovány ve výši 280.774 tis. Kč, shromážděné požadavky na financování různých akcí v rámci rozpočtu dosahují výše 545.000 tis. Kč. Je tedy jasné, že bezmála polovina těchto „přání“ nebude vyslyšena.


Svoz komunálního odpadu proběhne ve svátek

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 17. listopadu 2004 (tj. středa), bude probíhat v týž den. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


MěÚ Blansko bude mít nová telefonní čísla

V termínu 27. — 28. 11.2004 (sobota — neděle) proběhne přečíslování telefonních linek v obou budovách MěÚ Blansko. Práce proběhnou tak, aby nebyl narušen chod MěÚ a byl zabezpečen provoz telefonů v pondělí 29. listopadu.


Činnost MP v období 15. 10. – 31. 10. 2004

Za uvedené období mimo jiné strážníci MP řešili 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a ve 3 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále byly z území města odstraněny 2 vraky motorových vozidel a na dalších 3 umístěna výzva k jejich odstranění.


Burza středních škol

Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 se bude v době od 8 do 17 hodin konat v prostorách Městského klubu Blansko BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL.
Na této akci bude prezentována vzdělávací nabídka středních škol a budou podány informace o možnostech a podmínkách studia na těchto školách. Burza je určena především žákům, kteří ukončí v letošním školním roce plnění povinné školní docházky, a jejich rodičům.


Střed okružní křižovatky „u pošty“ ozdobí plastika

Ilustrační foto k článku: Střed okružní křižovatky „u pošty“ ozdobí plastika

Na 43. zasedání Rady města Blanska konaném dne 2. 11. 2004 bylo přijato následující usnesení: Rada souhlasí s tím, aby v rámci akce „Kruhová křižovatka na ul. Svitavské“ byla od pana Leitgeba dle jeho nabídky odkoupena žulová všesměrová pohledová plastika, osazená na hranolovém soklu, která bude umístěna do středu křižovatky.


Pozor při nákupu elektrických koloběžek

Na základě dotazů týkajících se možností provozu elektrických koloběžek na pozemních komunikacích odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend sděluje tuto informaci ministerstva dopravy:


Tartanová dráha na hřišti ZŠ Erbenova dokončena

Po schválení částky 1,5 mil. Kč na posledním zasedání zastupitelstva v září letošního roku byla zahájena realizace pokládky tartanového povrchu na školním hřišti u ZŠ Erbenova. Na celkové ploše cca 1500 m2 byl položen kvalitní tartanový povrch CONIPUR a vznikla tak běžecká čtyřdráha s integrovanou sprinterskou rovinkou. Akce byla dokončena ještě v první polovině října. Dráha byla ihned dána do užívání.


Velkokapacitní kontejnery v listopadu

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku na měsíc listopad 2004. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady. Kontejnery budou přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin.


Činnost městské policie v období od 1. 9. do 15. 10. 2004

Za uvedené období mj. dále strážníci MP řešili celkem 7 přestupků proti občanskému soužití, 15 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a v 8 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města odstraněno 8 vraků motorových vozidel a na dalších 5 je umístěna výzva k jejich odstranění.


Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římsko-katolická a Církev československá husitská zve občany města na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 31. října ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku.


Městská policie provádí odchyt koček

Od 13. 10. 2004 zahájili strážníci MP v lokalitě ulice 9. května odchyt toulajících se koček. MP tak přistoupila k dalšímu kroku v rámci opatření při řešení problematiky přemnožení koček v této lokalitě.


Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu a Vojenské sdružení rehabilitovaných si vás dovolují pozvat na vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu, který se koná ve čtvrtek 28. října 2004 v 10.00 hodin na náměstí Svobody.
Program: koncert dechové hudby, položení věnce k památníku obětí 1. světové války, projev starostky města Blanska.


Ředitel Nemocnice Blansko odvolán z funkce

Rada města Blanska na svém 42. zasedání dne 19. 10. 2004 odvolala Ivana Kozáka z funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Výkon funkce ředitele končí dnem 20. 10. 2004.


Místní poplatek za odpad

V první polovině měsíce října 2004 byly občanům města Blansko distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Termín splatnosti poplatku je do 31. 10. 2004.


Dokončené investiční akce

V měsíci říjnu byly dokončeny investiční akce menšího rozsahu, zaměřené na odstranění lokálních závad na místních komunikacích.


Chystáte se stavět? Pozor na změny!

Stavební úřad Městského úřadu Blansko upozorňuje všechny budoucí stavebníky na novelu tzv. autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. Praktickým důsledkem, který se může dotknout řady občanů, je výrazné omezení okruhu osob, které mohou zpracovat projektovou dokumentaci některých staveb. Po 1. lednu 2005 totiž zanikají oprávnění k projektování udělená podle dřívějších předpisů, zejména vyhlášek č. 8/1983 Sb. a 186/1990 Sb., tzv. průkazy způsobilosti.


Výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Do vytvořeného fondu získalo finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Finanční prostředky jsou určeny k poskytování účelových půjček na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu na území města Blanska.


Občan a mimořádné situace – díl osmý: Povodně a ochrana před nimi – dokončení

Ochrana před povodněmi v zásadě spočívá na třech typech opatření: prevence, bezprostřední ochrana před živlem, opatření po povodni. Prevencí máme na mysli především dlouhodobou plánovanou činnost, jako je zpracovávání povodňových plánů, stanovování zátopových území a způsobů jejich případného vyklízení, realizaci terénních opatření (výstavba ochranných hrází a retenčních nádrží) a podobně.
Průběh letní rekreační sezony očima Městské policie Blansko

Prázdninové měsíce, červenec a srpen, jsou pro většinu lidí měsíce ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům, drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.


Čtyři okrsky budou na podzim volit v jiné budově

V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu budeme volit své zástupce do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev. Přípravu voleb zajišťuje odbor hospodářské správy. O přípravách voleb, jejich rozsahu, termínech a změnách v organizaci jsem si povídal s jeho vedoucí Hanou Nedomovou.


Podrobněji o „ČERNÝCH STAVBÁCH“

„Černé stavby“ jsou stavby, pro které nebylo vydáno stavební povolení či nebyla splněna ohlašovací povinnost. Problematika těchto staveb je řešena v § 88 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Toto ustanovení řeší obecně odstraňování staveb, a to i odstranění stavby na základě žádosti vlastníka stavby.Třikrát z odboru investic

Tři aktuální výzvy z Odboru investic MěÚ. Město vyzývá zájemce (firmy) o zástavbu území Blansko-Luhy k podání nabídek a dále nabízí občanům volná garážová stání na sídlištích Zborovce a Písečná.


Svoz komunálního odpadu proběhne ve svátek

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 28. září 2004 (tj. úterý), bude probíhat v týž den. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Změny v MHD Blansko

Od 1. 9. 2004 došlo ke změnám v MHD Blansko. Byla změněna linka 222 MHD Blansko 2 Klepačov — Autobusové nádraží — Češkovice na linku Klepačov — Autobusové nádraží — Metra (autobusové nádraží).
Tato linka od výše uvedeného data přestala zajíždět na následující autobusové zastávky: Sever, Sadová, Na Žižlavici, Těchov (mateřská škola), Češkovice (chatová oblast), Erbenova škola, Podlesí, Těchov, Obůrka, Češkovice.
Tyto autobusové zastávky bude obsluhovat nově zřízená linka 227 MHD Blansko 7 Autobusové nádraží — Češkovice — Sever — Autobusové nádraží, která bude nově některými svými spoji jezdit z Češkovic přes sídliště Sever přímo do Blanska.


Střípky ze zastupitelstva

Krátké komentáře k nejdůležitějším bodům schváleným na posledním zasedání zastupitelstva města.


Odbor vnitřních věcí se přestěhuje na „okres“

V souvislosti s majetkoprávním převodem budovy bývalého okresního úřadu do vlastnictví Města Blansko, dojde ve dnech 16. až 25. září k postupnému přestěhování správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko z pracoviště v budově na ul. B. Němcové 1A do budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1.


Silnice na Dolní Lhotu by měla být v provozu od 15. září

Nedávno se uskutečnila kolaudace nového mostu, kde nebylo shledáno závad. Stejný výsledek se očekává i v úterý 14. září, kdy proběhne řízení, na základě kterého bude silnice buď předána do užívání, nebo budou odstraňovány zjištěné nedostatky. Vedoucí stavební úřadu Ing. Petr Rizner neočekává problémy, silnice by tak měla být druhý den již otevřena.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

13. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 13. 9. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Přinášíme návrh programu.Končí 3letá lhůta pro získání odborné způsobilosti

Nařízením vlády ze dne 14. května 2001 se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením. Nařízením stanovená 3letá lhůta pro získání odborné způsobilosti končí 1. 10. 2004! Kompletní znění nařízení najdete ve formátu PDF na stránkách živnostenského úřadu.


Občan a mimořádné situace – díl sedmý: Povodně a ochrana před nimi

Přírodní katastrofy z let 1997 a 2002, které zasáhly Českou republiku, mimo jiné způsobily, že pod pojmem krizová situace nebo nevojenské ohrožení obyvatelstva si drtivá většina občanů představí právě povodně. Dlužno dodat, že právem.


90 kg psích exkrementů denně!

Ve městě Blansku probíhá pravidelný úklid psích exkrementů, který na základě objednávky provádí firma Larix. Tato činnost byla v letošním roce započata v průběhu měsíce března a denně se průměrně vysbíralo asi 150 kg odpadů.


Kdo bude svážet komunální odpad v roce 2005?

Vzhledem k tomu, že 31. 12. 2004 vyprší smlouva s firmou SITA Moravia a. s. na nakládání s komunálními odpady, byla vypsána veřejná obchodní soutěž na tuto činnost. Do soutěže se přihlásilo 5 firem, které splnily všechny podmínky, a v polovině června proběhlo výběrové řízení. Výběrová komise doporučila jako nejvhodnější nabídku společnosti RWE Umwelt CZ, s. r. o. Rada města na svém 38. zasedání schválila pořadí výběrové komise.


Občan a mimořádné situace – díl šestý: Improvizovaná ochrana osob v zamořeném prostředí

K ochraně osob před toxickými účinky uniklých nebezpečných látek slouží tzv. prostředky individuální ochrany. Jedná se o širokou škálu speciálně vyráběných ochranných prostředků tvořených zejména různými typy nepropustných oděvů a dále masek, které chrání v zamořeném prostředí povrch těla a dýchací cesty člověka.


Myslivecký rok 2003 – 2004

Každému možná není známo, že myslivecký rok začíná a končí prvním dubnem a že za toto období se zpracovávají příslušné výkazy. Myslivost je zaměřena na ochranu, péči a obhospodařování vybraných skupin volně žijících živočichů. Myslivost nelze chápat jenom jako loveckou činnost, ale hlavně jako péči o zvěř v době tísně, její zimní přikrmování, regulování početního stavu a cílená kvalitativní výchova.


Počínaje dneškem měří městská policie rychlost v obci

Ilustrační foto k článku: Počínaje dneškem měří městská policie rychlost v obci

Na konec školního roku a začátek prázdnin je naplánován začátek měření rychlosti v Blansku. Městská policie již vlastní ruční laserový měřič rychlosti, tzv. LIDAR, který změří rychlost vozu až na vzdálenost jednoho kilometru i když optimální pracovní vzdálenost je 50 — 200 m.


Odbor stavební úřad – čtyři oddělení nejen pro Blansko

Ilustrační foto k článku: Odbor stavební úřad – čtyři oddělení nejen pro Blansko

Další zastavení mezi odbory Městského úřadu Blansko nás zavedlo na náměstí Republiky, kde ve III. poschodí správní budovy má svá pracoviště „Odbor stavební úřad“. Jeho vedoucím je Ing. Petr Rizner, který nás s činností a posláním odboru seznámil.


Oficiální loga pro oslavy 100. výročí města

Ilustrační foto k článku: Oficiální loga pro oslavy 100. výročí města

Přesto, že do oslav 100. výročí povýšení Blanska na město zbývá téměř třičtvrtě roku, vedení města nechce nic v organizaci tohoto významného mezníku v historii našeho města ponechat náhodě. Již v měsíci únoru byla ustavena radou města pracovní skupina, která má na starosti všechny záležitosti související s přípravou a organizací tohoto výročí, které se promítne do celého příštího roku. Všechny akce budou nést oficiální logo pro 100. výročí, které bylo speciálně navrženo a zhotoveno pro tuto příležitost.


Činnost městské policie v období od 11. 6. do 14. 6. 2004

Od 11. 6. do 14. 6. 2004 strážníci MP Blansko prováděli opatření k probíhajícím volbám do Evropského parlamentu. Byly plněny úkoly na základě požadavků představitelů MěÚ a předsedů volebních komisí. Strážníci prováděli především kontrolní hlídkovou činnost v okolí budov, v nichž byly umístěny volební místnosti, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení řádného průběhu voleb. Ve stejném období se také strážníci podíleli na zajištění průběhu akce „Veterán Tour Macocha“, a to především usměrňováním dopravy při startu a dojezdu závodníků do cíle této soutěže. Dne 12. 6. 2004 se v odpoledních hodinách dále hlídky MP Blansko podílely na řízení dopravy v průběhu závodu „Půlmaraton Moravským krasem“, a to na několika stanovištích na trase závodu.


Střípky ze zastupitelstva

Pro Zpravodaj PLUS sepsala nejdůležitější řešené body paní starostka. Jisté je, že průmyslová zóna má dva nové investory, v kině budou nové sedačky a budova bývalého okresního úřadu byla převedena na Město.


Organizace mohou opět žádat o příspěvky z rozpočtu Města

Město Blansko začíná připravovat svůj rozpočet na rok 2005. Každoročně poskytuje Město ze svého rozpočtu příspěvek různým zájmovým organizacím a spolkům. Žádáme organizace a spolky, které působí na území města, aby své požadavky zasílaly na Městský úřad Blansko do 15. 9. 2004.


V pondělí se sejde zastupitelstvo na 12. zasedání

Přinášíme návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se bude konat v pondělí 14. 6. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti.


Uzavírka silnice, objížďky ve směru na Dolní Lhotu

Z důvodu přestavby mostu a přeložky silnice v k.ú. Blansko bude zahájena uzavírka silnice ve směru Blansko-Spešov-Rájec a místní komunikace k objektu stanice technické kontroly v místě křižovatky se silnicí III/37435. Uzavírka potrvá do 30. 9. 2004.


Návody na řešení životních situací

Od 1. června 2004 najdete na stránkách Města Blansko novou službu — Návody na řešení životních situací. Jedná se o soubor téměř padesáti nejčastějších životních situací, v nichž občan nebo podnikatel přichází do kontaktu s úřadem, ať už jde o územní samosprávu nebo státní orgán, a potřebuje proto dostatek stručných a přehledných, ale také úplných informací, jaká jsou jeho práva a povinnosti při vyřizování určité úřední záležitosti.


Matriky už zapíší ženské příjmení v mužském tvaru

16. dubna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 165/2004, který nově nabízí ženám širší možnosti volby zápisu příjmení do matriky. Tato novela tak vychází vstříc především cizinkám či manželkám cizinců, které nejvíce vítají možnost zápisu příjmení v mužském tvaru.Činnost městské policie v období od 1. 5. 2004 do 24. 5. 2004

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku (jednalo se o drobné krádeže v OD) a v 7 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města a integrovaných obcí odstraněno 6 vraků motorových vozidel a na další 4 umístěna výzva k jejich odstranění.Velkoobjemové kontejnery a svoz odpadu o svátcích v červenci

Na základě sdělení zástupce svozové firmy SITA Moravia, a. s. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 5. 7. a v úterý 6. 7. 2004. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic (hl. pondělní svoz) v brzkých ranních hodinách!


Zájem o živnostenské podnikání neklesá

Přinášíme srovnání některých statistických údajů z činnosti oddělení registrace obecního živnostenského úřadu za období prvních čtyř měsíců let 2003 a 2004.


Odbor komunální údržby – starost nejen o pěkný vzhled města

Ilustrační foto k článku: Odbor komunální údržby – starost nejen o pěkný vzhled města

Odbor komunální údržby Městského úřadu v Blansku má celkem devět lidí a dvě oddělení, a to oddělení komunální údržby (vedoucím je Ing. Marek Štefan) a oddělení bytového a nebytového hospodářství (vedoucí Ing. Ilona Peterková). O chodu odboru jsme debatovali s jeho vedoucím Ing. Miroslavem Pokorným.


Město vymáhá dlužné částky exekucí

Od ledna 2004 byla prováděna kontrola pohledávek (dlužných částek) na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. K 30. 4. 2004 činil dluh na tomto poplatku 536.676,-- Kč.


Pronájmy nebytových prostor

Odbor komunální údržby má v kompetenci pronájem nebytových prostor a objektů, které jsou v majetku města. V současnosti je uzavřeno 109 smluv na pronájem nebytových prostor a objektů (15).


Provoz MŠ v Blansku o letních prázdninách

V důsledku čerpání řádné dovolené zaměstnanci jednotlivých zařízení bude omezen provoz mateřských škol o letních prázdninách.


Informační volební linka

Na telefonním čísle 810 800 000 je zřízena informační modrá linka k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na této lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.


Nedodržování zákona stojí živnostníky peníze

Základní činností oddělení kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko je kontrolní činnost, zaměřená na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost zahájili v roce 2004 pracovníci odd. kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko u fyzických a právnických osob podnikajících v správním obvodu OŽÚ Blansko. K datu 23. 4. 2004 bylo provedeno celkem 181 kontrol.


Kvůli rally se o víkendu uzavřou některé silnice

V sobotu 15. května 2004 se koná motoristická soutěž „IV. AUTOTEC Rally Brno“. Jedna z rychlostních zkoušek povede z Blanska do Vavřince. Z tohoto důvodu je na této trase povolena úplná uzavírka.


Služby pro seniory v Blansku

Být starší neznamená být starý. Radost ze života a jeho kvalita závisí na vitalitě a aktivitě, která předurčuje životní styl každého seniora. Při zachování zdraví a přizpůsobení se i zdravotnímu omezení, které nám život přináší, může každý v tomto období prožít příjemné chvíle například v Městském klubu důchodců, který zajišťuje vedle stravování také kulturní, zábavně umělecké či literárně dramatické činnosti, půjčování knih, poznávací zájezdy.


Občan a mimořádné situace – díl čtvrtý: Ochrana obyvatelstva

Prakticky všechny vyspělé státy na světě se snaží vytvářet podmínky pro to, aby při vzniku mimořádné události byly její následky co nejmenší. Jedním z prvořadých úkolů na tomto poli je ochrana obyvatel, kteří se nebudou bezprostředně podílet na likvidaci mimořádné události. Tato ochrana spočívá především na třech principech: varování, evakuace, ukrytí.


Změna ve vydávání rybářských lístků

Dnem 1. dubna 2004 nabyl účinnosti nový zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. Podle § 20 odst. 2 tohoto zákona od 1. dubna 2004 nevydávají rybářské lístky všechny obecní úřady, ale pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností.


Dětské hřiště na Písečné bude letos dokončeno

Ilustrační foto k článku: Dětské hřiště na Písečné bude letos dokončeno

V loňském roce byla v rozpočtu města vyčleněna částka 250.000 Kč na realizaci dětského hřiště na Písečné, kde tento druh občanské vybavenosti citelně chyběl a i ze strany občanů sídliště bylo na toto často poukazováno.


Armáda s okamžitou platností pozastavuje odvody branců

Hlavní doplňovací úřad Armády ČR dnešního dne oznámil, že na základě nařízení náčelníka generálního štábu AČR gen. Pavla Štefky se s okamžitou platností na celém území ČR pozastavují veškerá probíhající odvodní řízení branců. Z tohoto důvodu se neuskuteční ani odvody branců z Blanenska, které měly proběhnout v Blansku v Katolickém domě v termínu od 30. 4. do 14. 5. 2004. Všichni branci z Blanska a okolních obcí, kterých se odvodní povinnost v uvedeném termínu týkala, budou o zrušení odvodů neprodleně písemně informováni Územní vojenskou správou Vyškov.
Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka


Deratizace města Blanska

V obdobích duben-květen a září-říjen 2004 bude pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Zastavení s Ing. Milanem Kiselou na odboru investičního a územního rozvoje

Ilustrační foto k článku: Zastavení s Ing. Milanem Kiselou na odboru investičního a územního rozvoje

Dnes se zastavíme u odboru investičního a územního rozvoje s jeho vedoucím, jímž je Ing. Milan Kisela. Úvodem jen tolik, že odbor je rozdělen na oddělení pozemků (vedoucí Ing. Jaroslava Marvanová) a oddělení investiční (vedoucí Ing. Luděk Odehnal).


Nebezpečné odpady pod stálým dohledem úřadu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje povinnost právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které při své činnosti nakládají s nebezpečnými odpady, nakládat s těmito odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, pokud na tuto činnost nemají souhlas krajského úřadu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.


Schůze občanských aktivit

Přinášíme aktuální termíny veřejných schůzí občanských aktivit okolních obcí s vedením Města. Začátky vždy v 18.00 h. Přítomni budou místostarostové, na požádání je možná účast i jiných pracovníků úřadu.


Všechny cestovní kanceláře na Blanensku jsou pojištěny

Ve správním obvodu OŽÚ Blansko působí celkem 5 cestovních kanceláří. S ohledem na blížící se rekreační sezonu byly kontrolním oddělením živnostenského úřadu v měsících lednu — březnu provedeny kontroly u všech provozovatelů cestovních kanceláří.


Termostatické ventily musí být namontovány do konce roku

Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. má vlastník objektu, ve kterém dochází k rozúčtování nákladů na teplo mezi více uživatelů nebo uživatelem není přímo vlastník, povinnost osadit termostatické ventily (termoventily) na radiátory včetně měřičů tepla, a to do konce roku 2004.


Město Blansko a Městský úřad Blansko v roce 2003

Kompletní materiál se statistikami a souhrnem činností vykonaných jednotlivými odbory městského úřadu v roce 2003. Tento materiál byl zpracován jako hlavní podklad pro schůzi s občany, která proběhla na konci března v blanenském kině.


Seznamy voličů se uzavírají 2. května

Dne 2. května 2004 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, končí i lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a rovněž končí lhůta pro zanesení údajů pro první fázi sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Činnost městské policie v období od 16. 2. do 30. 3. 2004

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 10 přestupků proti občanskému soužití, 13 přestupků proti majetku — zde se jednalo především o drobné krádeže v OD, a v 6 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města a integrovaných obcí odstraněno 5 vraků motorových vozidel a na dalších 6 umístěna výzva k jejich odstranění.


Střed okružní křižovatky vyplní zeleň

V prosinci loňského roku byla tato křižovatka uvedena do provozu. Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce bylo nutné řešit i práce, které souvisely s projektem ISPA a vyžádaly si nejen zvýšení nákladů, ale měly také vliv na časový harmonogram stavby, byly prioritně prováděny práce tak, aby křižovatka mohla být dána do provozu před začátkem zimního období, což se také podařilo. V současné době již probíhají zbývající práce na dokončení křižovatky.


Uzavírky vozovek v Blansku

Aktualizováno! Upřesněna data uzavírek a přidány jízdní řády. V současné době se v Blansku pracuje na dvou místech, kde bude zanedlouho na nějaký čas úplně uzavřena komunikace. Je plánována úplná uzavírka na Starém Blansku ve směru na Olešnou a také uzavírka mostu ve směru na Dolní Lhotu.


Státní sociální podpora již pod úřadem práce

Od 1. dubna přešla všechna agenda státní sociální podpory pod úřad práce. Po přechodu z okresního na městský úřad tak nyní definitivně získala své místo pod hlavičkou státní instituce, pod kterou logicky patří — pod ministerstvem práce a sociálních věcí.


Občan a mimořádné situace – díl třetí: Integrovaný záchranný systém

Pokud dojde ke vzniku mimořádné události, nemůže její likvidaci a následné záchranné práce zvládnout pouze jedna záchranářská organizace. Praxe mnohokrát ukázala, že v takové situaci je třeba využít síly, prostředky a zkušenosti více orgánů nebo i osob, ať už právnických, nebo fyzických. Činnosti při likvidaci následků mimořádné události je také třeba koordinovat. K tomu v České republice slouží Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS).


Hana Nedomová představuje Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko

Ilustrační foto k článku: Hana Nedomová představuje Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko

Průběžně si představujeme odbory Městského úřadu Blansko. Mnohé jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají, aniž si to však nějak výrazně uvědomují. Zajímalo nás, co se skrývá za označením odbor hospodářské správy. Vysvětlení nám ochotně poskytla paní Hana Nedomová, od dubna loňského roku vedoucí odboru, když její předchůdkyně odešla na mateřskou dovolenou.Obyvatelé Blanenska stárnou rychleji než zbytek ČR

Demografický vývoj blanenského okresu a jeho prognóza do roku 2010 včetně demografické analýzy obyvatel města Blanska. Podle této prognózy má v roce 2010 připadnout na 100 osob mladších 15 let celkem 154 osob ve věku 60 let a starších, zatímco nyní je to jen 111.


Zájemci o garáže na Písečné, hlaste se!

Předběžná nabídka na odkoupení připravovaných garáží na ulici Jasanová. Garáže v celkovém počtu 38 ks jsou situované na ulici Jasanová pod nově budovanými bytovými domy.


Setkání s občany: Město v převaze

Ilustrační foto k článku: Setkání s občany: Město v převaze

Setkání občanů města se zástupci městského úřadu skončilo, co se účasti týká, jednoznačně ve prospěch Města. Občanů, kteří na setkání přišli, bylo maximálně dvacet. Zbývající osazenstvo tvořili vedoucí jednotlivých odborů, připravení odpovídat na jejich dotazy.


Bytové domy Písečná II budou do konce roku 2005

V druhém týdnu měsíce března letošního roku byla plně zahájena zemními pracemi výstavba dalších bytových nájemních domů na sídlišti Písečná.


Úbytek dětí ve školství přináší mnohé problémy

Ilustrační foto k článku: Úbytek dětí ve školství přináší mnohé problémy

Přesto, že podle statistických údajů křivka porodnosti mírně vzrůstá, úbytek dětí z předcházejících let se začíná projevovat. Ve školství. Dokladem pro nás budiž stav, který je nutné řešit v neúplné Základní škole v Blansku — Dolní Lhotě. Nejkvalifikovanější odpovědi jsem hledal u vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jímž je od 1. ledna Mgr. František Alexa, který vystřídal Mgr. Vladimíra Jančíka, jenž se stal ředitelem městské knihovny.


Svoz nebezpečných odpadů v dubnu

V dubnu proběhne svoz běžného komunálního odpadu a svoz nebezpečného odpadu. Přinášíme časy přistavení a přehled stanovišť velkokapacitních kontejnerů.
Upozornění: Svozový den zbytkového komunálního odpadu (pondělí) 12. dubna 2004 bude přesunut na sobotu 10. dubna 2004!


Občan a mimořádné situace – díl druhý: Právní rámec krizového řízení

Chtěli bychom se pro tentokrát v našem seriálu zaměřit na poněkud suchopárné, ale důležité téma — právní úpravu krizového řízení v České republice. Řeč zákonů, vyhlášek a paragrafů bývá, pravda, někdy hodně strohá a těžko srozumitelná, nicméně bez pevného právního rámce by žádný systém krizového řízení vůbec nevznikl o jeho řádném fungování ani nemluvě.


Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva

Na posledním zasedání zastupitelstva se řešilo hned několik zásadních témat. Mezi hlavní patřilo schválení rozpočtu pro rok 2004. Projednávala se ale i další neméně důležitá témata jako např. prodej restaurace Dělnický dům, převod nemocnice na Město, výstavba bowlingu u Sýpky a další. Komentáře k nejdůležitějším bodům sepsala starostka města PhDr. Jaroslava Králová.


Vedení města zodpoví dotazy občanů

Veřejná schůze občanů se zástupci města se koná ve středu 24. března od 16 h v Kině Blansko. Přítomno bude nejen vedení města, ale i vedoucí odborů MěÚ Blansko. Občané mohou vznášet písemné dotazy, které mohou předem předat do Informační kanceláře Blanka, na podatelnu městského úřadu nebo zaslat na e-mailovou adresu sekr@blansko.cz. Další dotazy bude možno předat v šatně kina před zahájením akce. Lístky s dotazy budou v závěru večera slosovány o ceny.


Blansko vyhrálo krajské kolo Zlatého erbu

Ilustrační foto k článku: Blansko vyhrálo krajské kolo Zlatého erbu

Oficiální stránky města Blanska byly vyhodnoceny jako nejlepší stránky v kategorii měst v Jihomoravském kraji. Rozhodla o tom porota krajského kola soutěže Zlatý erb (o nejlepší stránky měst a obcí). Mimo to získalo Blansko další dvě ocenění.


K dispozici budou tři nové bezbariérové byty

Na základě informací odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko sdělujeme, že budou v měsíci květnu letošního roku zkolaudovány tři byty zvláštního určení — bezbariérové byty v Blansku v lokalitě Zborovce. Zájemci čtěte dál!


Upozornění: Nekrmte toulavé kočky!

Na základě četných stížností na výskyt velkého počtu volně toulavých koček na území města Blanska vydává Město Blansko toto upozornění s výzvou pro občany, aby svým přístupem nenapomáhali nekontrolovanému zvyšování populace koček a spolupracovali na regulaci jejich kolonií.


Zastupitelé rozhodnou o rozpočtu na rok 2004

V pondělí 15. března se bude ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko konat 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zahájení je v 15.30 h. Jedním z bodů programu je projednávání návrhu rozpočtu Města Blansko na rok 2004.


Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol na území města Blanska včetně městských částí proběhne v pondělí 22. března 2004 od 12 do 16 hodin ve všech předškolních zařízeních.


Ulice Rodkovského bude zrekonstruována do května

Ilustrační foto k článku: Ulice Rodkovského bude zrekonstruována do května

Celá akce rekonstrukce ul. Rodkovského byla zahájena na podzim roku 2002, kdy byla vykácena alej starých topolů. V této době mělo Město k dispozici projektové dokumentace na rekonstrukce chodníku a kanalizace před školou T. G. Masaryka.


Činnost městské policie v období od 1. 1. do 15. 2. 2004

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili celkem 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku, zde se jednalo především o drobné krádeže v OD, a v 6 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku.


Zájem o malé domovní čístírny odpadních vod roste

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla ohrožena ani zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.Nemocnice připsána Městu za přísných podmínek Fondu

Mnohaletá snaha se naplnila a Nemocnice Blansko je majetkem Města. Podrobněji si o tom povídáme s paní starostkou PhDr. Jaroslavou Královou, která úvodem řekla upřesňující informace.


Koryto Svitavy v Blansku projde protipovodňovými úpravami

Ilustrační foto k článku: Koryto Svitavy v Blansku projde protipovodňovými úpravami

Mnozí z nás mají ještě v živé paměti povodňové události v roce 1997, kdy nám příroda připomněla, že vodní živel je něco, co člověka může postavit do situace naprosté bezmocnosti. Abychom do budoucna zmírnili povodňové nebezpečí, zahájilo Město Blansko jednání s Povodím Moravy o řešení protipovodňových opatření toku řeky Svitavy tak, aby byly co možná nejvíce eliminovány škody způsobené případnými povodněmi, které není možné s ohledem na globální oteplování ve střednědobém časovém horizontu vyloučit.


S Mgr. Kučerou o dopravních přestupcích a cestovním ruchu

Nástup do nového roku znamenal na blanenské radnici změnu v oblasti oddělení cestovního ruchu. Byla zrušena funkce manažera cestovního ruchu. Protože se jednalo o dění v působnosti odboru kancelář tajemníka, zajímalo nás, zda se udály ještě některé další zásadní změny. Zeptali jsme se vedoucího odboru Mgr. Jiřího Kučery.


Nájemné za pozemky se pro rok 2004 o inflaci nezvýší!

MěÚ Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY upozorňuje své klienty, kteří mají s Městem Blansko uzavřené smlouvy na nájem pozemků sloužících k podnikání, že pro letošní rok se nájemné nebude zvyšovat o míru inflace a zůstává ve stejné výši jako v roce 2003.
Rozhodla o tom Rada města Blansko na svém 29. zasedání dne 27. 1. 2004 usnesením č. 22. Důvodem tohoto rozhodnutí je velmi nízká míra inflace za rok 2003, která dle oznámení Českého statistického úřadu činí 0,1 %.


Ministr průmyslu a obchodu navštívil podniky na Blanensku

Ilustrační foto k článku: Ministr průmyslu a obchodu navštívil podniky na Blanensku

V pátek 6. února navštívil Blansko ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban. Jak sám řekl: „Je dobré podívat se na vlastní oči na situaci v podnicích, zda odpovídá tomu, co máme v podkladech na ministerstvu.“ V Blansku byl poprvé a jeho program sestával hlavně z návštěv významných místních výrobních podniků.


Změny v Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Ing. Jolana Havlová, která byla na MěÚ Blansko ve funkci manažerky cestovního ruchu, vyhrála výběrové řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a nastoupila tam do funkce vedoucí oddělení cestovního ruchu. V této souvislosti a vzhledem k dalším okolnostem došlo k 1. 2. 2004 ke změnám v organizační struktuře Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko (OKT).


Nová vyhláška přinesla změny v hospodaření s byty

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém 9. zasedání dne 15. 12. 2003 novou obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o hospodaření s byty v majetku města. Největší změnou v této vyhlášce je vedení pořadníků žadatelů o pronájem bytu či bytové náhrady pouze na byty o velikosti 0+1 a 1+1.


Občan a mimořádné situace – díl první: Štěstí přeje připraveným!

V letošním roce bychom Vám na internetových stránkách rádi nabídli zcela nový seriál článků, který jak už sám název napovídá, bude věnován v posledních letech opět frekventovanému a závažnému tématu našeho každodenního života — občan a jeho příprava na mimořádné a krizové situace.


Dávky sociální péče z titulu sociální potřebnosti

Podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů se občanům, kteří jsou považováni za sociálně potřebné, poskytují jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a zajištění nezbytných nákladů na domácnost. Poslední dvě novely zákona o sociální potřebnosti přinesly mnoho změn.


Upozornění: mění se provozní doba ve výkupně druhotných surovin

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko oznamuje, že firma SITA MORAVIA, a.s. byla nucena z provozních důvodů změnit provozní dobu ve výkupně druhotných surovin Horní Palava. Od 1. února 2004 bude v provozu výkupna papíru pouze ve středu od 14 do 18 hodin. Sobotní výkupy jsou až do odvolání zrušeny.


Důležité změny v živnostenském podnikání v roce 2004

Odbor obecní živnostenský úřad informuje na svých stránkách o změnách, které od Nového roku přinesl živnostenský zákon. Jedná se především o změny v podnikání v oblasti výroby lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, dále pro podnikatele v oboru silniční motorové dopravy a změny ve výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Historická budova blanenského zámku bude patřit Městu

Ilustrační foto k článku: Historická budova blanenského zámku bude patřit Městu

Historická budova blanenského zámku, který stojí v centru Blanska, bude patřit Městu. Zastupitelé totiž na svém 10. zasedání rozhodli o tom, že schválili záměr bezúplatného nabytí nemovitého majetku obou budov zámku a uložili Radě města Blanska tento záměr realizovat.


Základní informace k budování studní

V poslední době je stále větší zájem občanů o budování studní. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, které má určitá specifika (vedle stavby též nakládání s vodami), je příslušný k povolování studní vodoprávní úřad — dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon).Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska

10. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 19. 1. 2004 v 17.00 h ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...


Investiční akce budou probíhat i letos

I když ještě není schválen rozpočet města na rok 2004 a vzhledem k jeho úvěrovému a splátkovému zatížení se předpokládá, že v něm na nové investiční akce bude možno vyčlenit mnohem menší částku, než tomu bylo v minulých letech, přesto nelze říci, že investiční výstavba bude výrazně omezena.


Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2004/05

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin na všech ZŠ v Blansku provedou zápis dětí do 1. ročníku základních škol.Fond rozvoje bydlení Města Blansko opět poskytne půjčky

Zastupitelstvo města Blanska vydalo přijetím usnesení č. 44 na 9. zasedání dne 15. 12. 2003 obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003. Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska.


Počet žadatelů o byt loni mírně vzrostl

Odbor KOM v roce 2003 sestavil 4 pořadí žadatelů o pronájem bytu a bytové náhrady. Pořadí bylo sestaveno pro jednotlivá čtvrtletí.