Archiv článků
   v roce 2003

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Město Blansko vydalo nástěnný Kalendář pro rok 2004

Ilustrační foto k článku: Město Blansko vydalo nástěnný Kalendář pro rok 2004

Město Blansko, oddělení cestovního ruchu, vydalo nástěnný Kalendář města Blanska 2004, tentokrát opět v oblíbeném provedení s pohlednicovými fotografiemi nejen našeho města, ale i celého Regionu Blansko — Moravský kras. Pohlednice, jejichž autorem je Stanislav Mrázek, můžete zaslat svým známým a blízkým vždy po uplynutí jednoho ze dvanácti měsíců roku příštího...


Starostka PhDr. Jaroslava Králová přeje všem občanům krásný a úspěšný příští rok

Ilustrační foto k článku: Starostka PhDr. Jaroslava Králová přeje všem občanům krásný a úspěšný příští rok

Zanedlouho se změní kalendář, objeví se novoroční jednička a před námi bude 366 jistě s určitým napětím očekávaných nových dnů. Jaké budou, ale zejména o tom, co se odehrálo v těch, které mizí v dějinách, si povídáme se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou. Jaký byl pro město končící letopočet?Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

V současné době by již všichni spoluobčané měli mít zaplaceny poplatky za svoz komunálního odpadu za roky 2002 a 2003. Občanům města, kteří nezaplatili poplatek za rok 2002, byl zaslán platební výměr s navýšením 30 % na dlužnou částku.


Svoz odpadů na konci roku a sběr vánočních stromků

Informace o svozu odpadů na konci roku a sběru vánočních stromků počátkem nového roku. Přehled stanovišť v Blansku a okolních obcích, data a přesné hodiny svozu.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 15. 12. 2003 ve 13.00 h ve velké zasedací místnosti budovy městského úřadu na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné široké veřejnosti. Návrh programu...


Uzavření knihovny mezi svátky

Městská knihovna v Blansku oznamuje, že ve dnech 29. 12. až 31. 12. 2003 bude uzavřena. Knihovna bude otevřena od pátku 2. 1. 2004. Kolektiv pracovníků přeje všem čtenářům i občanům města příjemné prožití svátků a hodně štěstí a zdraví v nastávajícím roce 2004.


Brněnský magistrát nedodává matriční doklady

Upozorňujeme občany, že od srpna t. r. nejsou správnímu oddělení odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko zasílány fotokopie matričních dokladů, vystavované matričním úřadem v městské části Brno-střed.


Úřední dny v období vánočních svátků

pondělí 22. 12. 2003 — úřední den (8.00 — 17.00 h)
středa 24. 12. 2003 — úřední den zrušen
pondělí 29. 12. 2003 — úřední den (8.00 — 17.00 h)
středa 31. 12. 2003 — úřední den zrušen


Od Nového roku se změní systém hromadné dopravy

Ilustrační foto k článku: Od Nového roku se změní systém hromadné dopravy

Doplněno. V Jihomoravském kraji bude zaveden Integrovaný dopravní systém (IDS). S jeho nástupem budou některé spoje zrušeny, jiné posíleny nebo zkombinovány. To zásadní, co má IDS JMK přinést, je odstranění souběhu autobusových linek se železnicí a posílení dopravního spojení obcí zejména v mimošpičkové době a o víkendech.Stavba dočasně omezí přístup na městský úřad

Upozorňujeme občany Blanska, že z důvodu postupu prací na stavbě „Veřejného WC“ bude v době od středy 3. 12. 2003 po dobu cca 14 dní dočasně uzavřena zadní brána do Městského úřadu (z ul. A. Skotáka). Přístup bude po tuto dobu (cca 14 dní) pouze z náměstí Svobody. Provoz kopírovacího centra v areálu MěÚ zůstává zachován.


Spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích

Po sklizni plodů připravují zahrádkáři své pozemky na přezimování a činí kroky k zajištění úrody i v příštím roce. Při úklidu záhonů, travních porostů a prořezávání dřevin vzniká určité množství rostlinného odpadu, který nelze zkompostovat anebo jiným způsobem smysluplně na zahradě využít.


Dotace z Programu obnovy venkova přiděleny obcím

Všechny obce Blanenska, kterým byly v letošním roce přiděleny dotace z Programu obnovy venkova, již obdržely rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování příslušné akce a oznámení limitu výdajů státního rozpočtu v roce 2003. Z celkové částky 32,5 milionu korun, kterou měl Jihomoravský kraj přidělenu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na začátku letošního roku, okres Blansko obdržel 6,784 mil. korun, což bylo nejvíce z celého JM kraje.


Je čas přibrzdit agresivní řidiče

S agresivními řidiči se setkáváme denně. Jsou to lidé, kteří ignorují důležité dopravní předpisy, závodí na silnicích, vynucují si přednost či uvolnění jízdního pruhu jízdou v těsné blízkosti vozidla vpředu...... Pár rad pro zachování si chladné hlavy a předejítí zbytečným kolizím nabízí Poradna Městské policie Blansko.


Odbor životního prostředí představuje jeho vedoucí Ing. Pavel Konečný

Ilustrační foto k článku: Odbor životního prostředí představuje jeho vedoucí Ing. Pavel Konečný

Od poloviny roku, co odešel na „Povodí Moravy“ v Brně po letech působení v Blansku JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrCs., vedoucí referátu životního prostředí, je v jeho čele Ing. Pavel Konečný, někdejší vedoucí oddělení na zmíněném referátu. Ochotně nás s prací odboru seznámil.Pojištění cestovních kanceláří

Řadě cestovních kanceláří hrozí, že je příští rok nikdo nepojistí a budou muset skončit. Úřad pro hospodářskou soutěž totiž zamítl další výjimku na existenci sdružení pojišťoven, které společně cestovkám povinné pojištění nabízelo. Celá záležitost není ještě uzavřena, rozhodnutí není ještě pravomocné.


Poslanecká návštěva – dotace pro blanenský region

Ilustrační foto k článku: Poslanecká návštěva – dotace pro blanenský region

V pondělí 24. listopadu navštívili Blansko poslanci PSP ČR za JM kraj Ing. Miloslav Kala a JUDr. Zdeněk Koudelka. Na tiskové konferenci pak seznámili novináře se situací ohledně rekonstrukcí a investic do justičních budov v Blansku a s projednáváním žádostí o dotace pro organizace z blanenského regionu.


Výpis z plánu zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných ploch 2003/2004

Ilustrační foto k článku: Výpis z plánu zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných ploch 2003/2004

Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Zimní údržbou se (v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů, §41) podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací. Úklid v Blansku + mapy.


Oprava toku Sloupečníku

Začátkem měsíce listopadu byla ukončena úprava toku Sloupečník, spočívající v opravě a stabilizaci břehů a prohloubení dna ve spodní části toku. Práce prováděla firma AZ-stavitelství. Koncem listopadu proběhne oprava komunikace v úseku souběžným s opraveným tokem. Nyní je připravován rozsah a způsob opravy komunikace.


Odprodej kotelny

Dne 21. 10. 2003 byl zveřejněn záměr na pronájem kotelny K33 na sídlišti Písečná, parc. č. 4045 o výměře 386 m2. Vzhledem k tomu, že o pronájem kotelny neprojevil nikdo zájem, rozhodla rada města na svém 24. zasedání dne 18. 11. 2003 nabídnout tuto kotelnu k odprodeji. Záměr na odprodej bude zveřejněn na úřední desce Města Blanska ještě v měsíci listopadu.


Grantový program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele

Podpora začínajícím podnikatelům ze strany Jihomoravského kraje vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Je určen pro drobné začínající podnikatele — fyzické osoby, které mají bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje a splňují všechny uvedené podmínky.


Investiční akce v Blansku

Plánované investiční akce od 15. 11. do 15. 12. 2003


Prezident Václav Klaus navštívil Blansko

Ilustrační foto k článku: Prezident Václav Klaus navštívil Blansko

O návštěvě prezidenta ČR v Blansku v rámci jeho třídenní návštěvy Jihomoravského kraje se mluvilo dlouho dopředu. Od potvrzení těchto informací žilo Blansko přípravami na jeho návštěvu. Prezident naše město navštívil 12. listopadu a my vám přinášíme fotoreportáž z celého, pro Blansko tak slavnostního dne.Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Tak, jako každý rok, i letos bude dodržena tradice rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Uskuteční se v pátek 28. listopadu v 16.00 hodin. Od rána bude znít vánoční hudba a probíhat jarmark se stylovým zbožím. V kulturním programu vystoupí děti z blanenských základních škol, uměleckých škol a Gymnázia Blansko. Děti, které přijdou převlečené za andílky nebo čertíky, budou odměněny. Srdečně vás zvou Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska.


Ukončení provozu fontán

Ilustrační foto k článku: Ukončení provozu fontán

Koncem října byl ukončen provoz fontán na náměstí Republiky a na náměstí Svobody. Tím byla také symbolicky ukončena teplejší část roku.


Čeká nás výměna osobních dokladů

Ilustrační foto k článku: Čeká nás výměna osobních dokladů

S koncem roku 2005 skončí i platnost většiny občanských průkazů. Jak a do jakého termínu je potřeba doklady vyměnit, o tom jsem si povídal s vedoucím Odboru vnitřních věcí Ing. Radkem Gajdošíkem.


Rozpočtové priority Města Blansko

Ilustrační foto k článku: Rozpočtové priority Města Blansko

V pondělí navštívil vedení města Blanska předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miroslav Kalousek. V závěru návštěvy odpověděl i na několik otázek novinářům na tiskové konferenci.


Jeden ze tří pilířů sociální ochrany obyvatel

Ilustrační foto k článku: Jeden ze tří pilířů sociální ochrany obyvatel

Další zastavení, tentokráte s JUDr. Evou Ševčíkovou, vedoucí odboru státní sociální podpory. Před časem jsme se zastavili na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Už tehdy bylo upozorněno, že mnohdy dochází k záměně s odborem státní sociální podpory, který rovněž sídlí v budově na nám. Republiky (někdejší okresní úřad). A právě na tento odbor, tedy odbor státní sociální podpory, se dnes podíváme společně s jeho vedoucí JUDr. Evou Ševčíkovou.


V sídlišti Písečná nepoteče v sobotu voda

V sobotu 8. 11. 2003 v době od 8.00 do 15.00 h nepoteče voda v celém sídlišti Písečná. V této době bude probíhat výměna poškozených armatur vodovodních řadů. Předpokládaná doba opravy se může prodloužit. Bližší informace podá VAS, a. s., provoz Blansko, Poříčí 20A na telefonním čísle 516 413 170.


Prezident republiky Václav Klaus navštíví Blansko

Dne 12. 11. 2003 navštíví město Blansko během svého třídenního pobytu v Jihomoravském kraji prezident republiky Václav Klaus. Jeho pobyt ve městě je vymezen časovým rozpětím 12.00 — 15.30 h.


Pozvánka na vzpomínkovou akci

Město Blansko vás zve na vzpomínkovou akci ke státnímu svátku — DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA, která se uskuteční v úterý 28. října v 10 h na náměstí Svobody v Blansku.
Program:
- koncert dechové hudby
- položení věnců k památníku obětí 1. světové války
- projev starostky města Blanska


Pietní vzpomínka

Pietní vzpomínka na zesnulé spoluobčany se uskuteční v neděli 2. listopadu 2003 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova. Všechny spoluobčany zve na tuto pietní slavnost Komise pro občanské záležitosti města Blanska společně s Církví římsko-katolickou a Církví československou husitskou.


Říjnový Zpravodaj Plus již ke stažení

Ti z vás, co se vracíte na tyto stránky pravidelně, máte již nyní možnost stáhnout si říjnový Zpravodaj Plus ve formátu PDF. Do schránek v Blansku a v okolních obcích bude distribuován v průběhu příštího týdne.


Euronovela živnostenského zákona

Euronovela živnostenského zákona umožní českým živnostníkům od data vstupu do Evropské unie začít podnikat na trhu všech členských zemí. V současné době je tato důležitá legislativní norma projednávána v Parlamentu ČR a předpokládá se její schválení do konce října t. r.


Investiční akce v Blansku

Přehled plánovaných investičních akcí v termínu od 15. 10. do 15. 11. 2003 v Blansku.


Výkopové práce na nám. Republiky

V souvislosti s propojováním počítačových a telefonních sítí jednotlivých budov městského úřadu optickým kabelem jsou nyní prováděny výkopové práce zasahující od zadního traktu budovy městského úřadu na nám. Svobody až po budovu bývalého „okresu“ na nám. Republiky 1.


V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Ilustrační foto k článku: V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Po převzetí provozu městských lázní v loňském roce a úpravách, které již byly realizovány, pokračuje společnost Služby Blansko, s.r.o. i v letošním roce ve zkvalitňování služeb poskytovaných občanům našeho města. Konečnou představou provozovatele je vybudovat v objektu lázní ucelený komplex služeb sloužící k odpočinku a relaxaci blanenských občanů.


Domy zvláštního určení – podmínky a služby

Domy zvláštního určení řeší problematiku bytů určených pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Žadatelem může být občan, kterému byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.


Kde se hlavně bude pracovat

S místostarostou Ing. Jindřichem Králem o postupu příprav projektu, který zaručí, že „nic nepůjde do řeky“.


Videožurnál on-line

Pokusně byly na blanenské stránky zařazeny šoty z Blanenského videožurnálu. K dispozici jsou ve formátu WMV. Pokud bude o poskytování těchto videoukázek zájem, setkáte se zde s nimi i v dalších měsících. Nyní máte možnost zhlédnout zářijový díl. Videožurnál on-line najdete na stránkách Blanenské televize.


Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Ilustrační foto k článku: Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům a drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.


Uzavírka křižovatky u pošty

Správa a údržba silnic Jm kraje a Město Blansko oznamuje občanům, že vzhledem k postupu prací na kruhové křižovatce u bývalé pošty bude průchod k železniční zastávce Blansko-město v průběhu září a října ještě několikrát uzavřen.
První uzavírka je od pondělí 29. září na dobu cca 1 týdne. Další uzavírky budou řešeny podle potřeb stavby tak, aby chodník k zastávce byl dokončen v předstihu.
Náhradní obchozí trasa je vedena parkem na ul. Svatopluka Čecha. Děkujeme za pochopení vzniklé situace a respektování této obcházkové trasy.


Dokončení rehabilitace a vodoléčby v Nemocnici Blansko

V roce 2002 realizovala Nemocnice Blansko investiční akci „Reko — vodoléčba a rehabilitace I. etapa“ v celkové výši 19 mil. Kč. Z této částky bylo 13 mil. Kč financováno ze státní dotace. V prosinci roku 2002 byly rekonstruované prostory uvedeny do provozu.


Nutnost stěhování a uzavírání expozic

Ilustrační foto k článku: Nutnost stěhování a uzavírání expozic

Staré budovy vyžadují vždy neobvyklou péči, ale i při sebelepší pozornosti mohou přijít „neduhy“, které přicházejí s léty. Blanenský zámek není výjimkou a je také známo, že v poslední době je pod jeho střechou likvidována dřevomorka. I když jsme již o problémech psali, vracíme se dnes k postupujícím opravám s ředitelkou Muzea Blansko, které má v zámku sídlo, Mgr. Evou Nečasovou.


Senior linka 156 – váš pomocník, který zajistí okamžitou pomoc

Město Blansko a městská policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí, oddělením soc. péče a služeb nabízí osaměle žijícím seniorům možnost zapůjčení přístroje „Senior linky“. Pomocí tohoto přístroje si v případě nenadálé životní situace ohrožení života (zdravotní indispozici, nečekaný zloděj v bytě) přivoláte okamžitou pomoc.


Parkování a ostraha v Nemocnici Blansko

Rada města na svém 14. zasedání schválila realizaci „Parkovacího a monitorovacího systému v Nemocnici Blansko“. Tato akce v sobě zahrnuje realizaci kamerového systému a nového systému parkování.


Práce v urnovém háji

Ilustrační foto k článku: Práce v urnovém háji

Na podzim loňského roku byly na hřbitově v Blansku provedeny stavební práce, které spočívaly v zadláždění chodníků a cestiček v urnovém háji a jejich odvodnění. Na tyto práce v letošním roce navazuje další úprava urnového háje, a to obnova travnatých ploch a vyrovnání hrobových míst tak, aby vznikly ucelené řady. Současné práce zajišťuje správce hřbitova se souhlasem Města Blansko.


Na ulici Chelčického se nejsou ochotni domluvit

Městský úřad obdržel v loňském roce požadavek občanů z ulice Chelčického na využití rozšířené části zpevněné plochy u bytových domů pro odstavení osobních motorových vozidel. Po provedeném místním šetření a zohlednění nedostatku parkovacích ploch v dané lokalitě dopravní komise tento požadavek kladně odsouhlasila.


Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska

Zasedání se koná v pondělí 22. 9. 2003 ve 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti budovy bývalého okresního úřadu, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu ...


Průmyslová zóna Blansko-Vojánky se představuje

Na internetových stránkách www.blansko.cz si nyní můžete prohlédnout prezentaci průmyslové zóny Blansky-Vojánky, ve které jsou uvedeny všechny potřebné technické informace pro potenciální investory, ale je zde také představena samotná zóna. Podle přehledných podkladů si lze udělat představu, jak bude velká, kde bude zeleň, komunikace nebo osvětlení, a jak bude v první fázi zastavěna.
Jen projekt firmy Blata počítá s 6,5 ha, což je prakticky polovina výměry pro celý areál.


Investiční akce v Blansku

Přehled plánovaných investičních akcí v termínu od 15. 9. do 15. 10. 2003 v Blansku.


Zahrádkáři pozor – proběhne svoz odpadu ze zahrádek

V příštím týdnu proběhne svoz odpadu ze zahrad, a to především jablek a jiného ovoce. Do schránek je v současné době distribuován leták, jehož celé znění vám přinášíme i na těchto stránkách.Blanenští posluchači italského jazyka se týden učili v italském Scandianu

Ilustrační foto k článku: Blanenští posluchači italského jazyka se týden učili v italském Scandianu

V rámci tradičních výměn mezi našimi městy se v letošním roce podařilo zorganizovat letní školu italštiny pro studenty, kteří v Blansku navštěvují kurz tohoto jazyka pořádaný Společností přátel Itálie a dále pro žáky Základní školy Dvorská, kteří si italštinu mohou zvolit v rámci výuky na této škole.


Křižovatka „u pošty“ bude dočasně plně uzavřena

SUS JMK a Město Blansko, na základě dnešního rozhodnutí SÚ-oddělení dopravy a DI Policie ČR, oznamuje občanům, že s přihlédnutím k postupu prací na rekonstrukci křižovatky „u pošty“ a zajištění bezpečnosti chodců, bude průchod křižovatkou k železničnímu přejezdu uzavřen na nezbytně nutnou dobu cca 1 až 2 týdny.
Náhradní obchozí trasa bude vedena parkem na ul. Sv. Čecha, okolo budovy Telecomu a bývalé pošty k výškové budově Smetanova 1 na ul. Rožmitálovu — obousměrně.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace a respektování tohoto dočasného řešení.


Do stávky vstoupí dvě blanenské školy

Město Blansko, jako zřizovatel mateřských a základních škol, informuje občany o situaci na školách v Blansku v souvislosti se stávkou učitelů, ohlášenou na pondělí 1. září 2003.Hejtman vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje dle čl. 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlašuje na území Jihomoravského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru počínaje dnem 13. srpna 2003.


Poradna nebude dočasně poskytovat služby psychologa

Oznamujeme, že v měsíci srpnu nebudou na pracovišti Poradny poskytovány služby psychologa.
Od 1. září 2003, do nástupu Mgr. Jany Juračkové, která se bude na pracoviště vracet po mateřské dovolené, bude každý týden v pondělí a ve čtvrtek poskytovat psychologické služby Mgr. Petra Voráčová.


Dotace na prevenci kriminality

V roce 2001 byla v Blansku založena Komise pro prevenci kriminality a zřízena funkce koordinátora prevence kriminality. Letos, stejně jako v loňském roce, byl zpracován komplexní program prevence kriminality a podána žádost o dotace.ČSAD – MHD dozná během stavby křižovatky změn

Cestující veřejnost byla v minulých dnech prostřednictvím tisku dostatečně seznámena se situací, která nastala 21. července t. r., a to s uzavírkou křižovatky u bývalé pošty. Co je třeba dle našeho názoru doplnit, je situace ve veřejné dopravě, která dozná určitých úprav.