Archiv článků
   za měsíc květen 2007

Kategorie: ostatní  

 


Blanenská litina v Bystřici pod Hostýnem

Ilustrační foto k článku: Blanenská litina v Bystřici pod Hostýnem

Dne 20. dubna v 16 hodin se ve výstavních prostorách zámku v Bystřici pod Hostýnem uskutečnila vernisáž s názvem „Umělecký odlitek v architektuře“. Hlavním pořadatelem byla blanenská slévárna DSB EURO, s.r.o, spolupořadatelem Muzeum Blansko.


Přednáška o Rudolfu Barákovi

Muzeum Blansko 31. května v 17.00 hodin pořádá v hudebním salonku blanenského zámku přednášku na téma Rudolf Barák. Přednášejícím bude PhDr. Prokop Tomek z Odboru archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR.


KOMÁRENSKÉ DNY 27. – 29. 4. 2007

Město Blansko má navázáno partnerství se čtyřmi evropskými městy, kterými jsou Scandiano v Itálii, Mürzzuschlag v Rakousku, Legnica v Polsku a Komárno na Slovensku. Jako každoročně přijali představitelé Města pozvání do Komárna na tradiční oslavy spjaté s kulturními, sportovními a společenskými událostmi připomínající obranu města pod velením generála Klapku – Komárenské dny. Ty se konají již 16. rokem.


Studentský majáles 2007 – fotografie

Ilustrační foto k článku: Studentský majáles 2007 – fotografie

Tradice studentských majálesů byla po dlouhé době obnovena v roce 100. výročí povýšení Blanska na město, tedy v roce 2005. Jak z fotografií vidno, ujala se a každoročně se jí zúčastňuje několik stovek studentů středních škol i žáci základních škol. Ani letošní třetí ročník nebyl výjimkou.


Aquapark se připravuje na otevření

Ilustrační foto k článku: Aquapark se připravuje na otevření

V plném proudu jsou přípravné práce na otevření blanenského aquaparku. „Sezona nám už vlastně začala přípravami provozu na spuštění,“ vysvětluje ředitel společnosti Služby Blansko s.r.o. Ing. Snopek. Technologie – vytápění, úpravu vody a zázemí zprovozňují specializované firmy, které zařízení instalovaly. Vše se připravuje tak, aby v polovině května bylo vše hotové a mohla se začít dohřívat voda.


Letní tábory DDM Blansko

Přehled letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Blansku.


Výsledky ankety na téma volný čas

V loňském roce byla komisí mládeže Rady města Blanska připravena a spuštěna internetová anketa na téma využití volného času a volnočasových aktivit v Blansku. Odpovědělo na ni celkem 163 osob.


Dřevěný kostelík slaví 70. výročí

Kostelík, který byl původně dostavěn a vysvěcen v červenci roku 1641 v obci Nižné Seliště na tehdejší Podkarpatské Rusi, letos v květnu oslaví 70 let svého pobytu v Blansku.


Linka důvěry slaví 10 let

Linka důvěry v Blansku vznikla s názvem „Horká linka“ – v rámci projektu protidrogové prevence v součinnosti s provozem Centra pro matku a dítě Oblastní charity Blansko. Původně vznikla jako psychosociální pomoc v krizi osobní, rodinné, společenské i jako pomoc klientům drogově závislým. Osvědčila se i jako aktuální linka v problémech vyvolaných povodněmi.


Slavnost na zámku aneb Hodokvas hraběte z Gellhornu

Jako součást oslav dne muzeí proběhne i v Blansku v pátek 18. května už tradiční Muzejní den a noc (Ve zpravodaji bylo omylem uvedeno dubnové datum!). Po celý den bude vstup do expozic Muzea Blansko zdarma a v podvečerních hodinách se v případě příznivého počasí mohou návštěvníci těšit na oživlé obrazy, které jim opět přiblíží některé málo známé kapitoly z blanenské historie, tentokrát pod názvem Slavnost na zámku aneb Hodokvas hraběte z Gellhornu.


Školáci soutěžili ve znalosti zákonů

Ilustrační foto k článku: Školáci soutěžili ve znalosti zákonů

Stalo se tak v rámci projektu PARAGRAF 11/55, což je vědomostní postupová soutěž určená žákům 5.–9. tříd základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií. Soutěž probíhá v České republice z iniciativy Aliance Zákon 18 již od roku 2001.


Oslava Dne Země přinesla dětem do parku zajímavý program

Ilustrační foto k článku: Oslava Dne Země přinesla dětem do parku zajímavý program

Nepřehlédnutelným způsobem připomněla Ekologická poradna Ponikva (www.ponikva.org) v Blansku Den Země. Na sobotu 21. dubna do zámeckého parku připravila bohatý celodenní program zaměřený především na malé děti, ale na své si přišli i dospělí.