Archiv článků
   za měsíc červen 2007

Kategorie: ostatní  

 


Dvakrát na severu Evropy

Ilustrační foto k článku: Dvakrát na severu Evropy

Po tříleté práci se blíží k závěru projekt rozvoje školy, který v rámci evropského výchovně vzdělávacího programu Comenius probíhal v Základní škole Blansko, Erbenova 13 ve spolupráci s partnerskými školami v Německu, Rakousku, Polsku, Finsku, Švédsku a Nizozemí.


Přídavky na dítě bez čekání

Úřad práce v Blansku, odbor státní sociální podpory upozorňuje všechny žadatele o dávku – přídavek na dítě, že si již nyní mohou vyzvednout předtisky a doklady k prodloužení nároku na dávku po 1. 10. 2007.


Školní vzdělávací programy: ZŠ Salmova – „Zdravá škola – škola pro život“

Že se osnovy na základních školách mění a budoucí prvňáčci a žáci šestých tříd tyto změny pocítí jako první už letos v září, o tom už jsme psali. Přiblížili jsme také způsob, jakým mají možnost jednotlivé školy výuku ovlivňovat, vysvětlili princip disponibilních hodin a postupně vás seznamujeme se školními vzdělávacími programy všech blanenských základních škol. Dnes je na řadě Základní škola Salmova.


Zubní pohotovost – červenec – prosinec 2007

O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 12.00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181 111, a to od 19.00 do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.


90. výročí bitvy u Zborova

Ilustrační foto k článku: 90. výročí bitvy u Zborova

Letos uplyne 90 let od bitvy, která je považována za první novodobě samostatné vystoupení čs. vojáků v první světové válce. Československá úderná brigáda bojující po boku ruské armády proti centrálním mocnostem provedla samostatný úspěšný průlom rakouskouherské fronty.


Návštěva partnerské školy v Komárně

Ilustrační foto k článku: Návštěva partnerské školy v Komárně

Ve dnech 29. a 30. 4. 2007 se 13 zaměstnanců ZŠ T. G. M. zúčastnilo partnerské návštěvy na ZŠ Komenského ve slovenském Komárně. Naším záměrem bylo navázat na dlouholetou tradici vzájemných vztahů a rámcově naplánovat naši další spolupráci.


Jeden školní den v přírodě

Ilustrační foto k článku: Jeden školní den v přírodě

Bývá poněkud neobvyklé, aby školní výuka žáků probíhala místo ve školních lavicích přímo v přírodě. Ale možností se naskýtá mnoho. V rámci ekologické výchovy jich dovedou využít učitelé na ZŠ Erbenově v Blansku.


Výluka vysílače Kojál

Dle sdělení Českých radiokomunikací je na příští týden plánována výluka vysílače Kojál. Tato plánovaná výluka se týká jak rozhlasových stanic, tak částečně i televizních – NOVA, ČT1, ČT2. Vysílač bude mimo provoz v pondělí 25. června, v úterý 26. června, ve středu 27. června a v pondělí 2. července vždy od 8 do 18 hodin.


Dopravních nehod v Blansku ubylo

Česká pojišťovna již třetím rokem pravidelně sleduje a vyhodnocuje nehodovost českých měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index bezpečnosti. Za uplynulé dva roky se 13 krajských i 59 okresních měst České republiky roztřídilo podle počtu těžkých a smrtelných zranění na města více či méně bezpečná.


Základní školy připravují své školní vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program nahrazuje klasické školní osnovy, podle kterých se učilo v minulosti. Datum, od kterého musí všechny základní školy tento program rozpracovat do svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a nahradit tím stávající centrální osnovy, je stanoveno na 1. září 2007. Některé školy již podle ŠVP pracují, např. v Adamově, pilotní školou byla ZŠ v Lysicích.


Nechte si umýt sklo, přispějete na dobrou věc

Od pátku 15. do neděle 17. června budou skauti umývat okna vozů na benzinových stanicích na podporu humanitární akce „KAPKA“ Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka, svazu skautů a skautek ČR. Váš dobrovolný příspěvek za tuto činnost tak půjde na výše zmíněný projekt.


Knihovny v městských částech v novém

Ilustrační foto k článku: Knihovny v městských částech v novém

Městská knihovna poskytuje svoje služby nejen v centrální knihovně na Rožmitálově ulici v Blansku, ale také v dalších svých deseti pobočkách.


Pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným

Hledáte práci? Zdá se vám situace bezvýchodná? Zapojte se do projektu Sociální rehabilitace, který je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, závislé na sociální pomoci, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.


Zámek čeká léto plné oprav

Ilustrační foto k článku: Zámek čeká léto plné oprav

Více jak 11 milionů korun je letos investováno do opravy blanenského zámku. Přitom jen malá část této částky jde přímo z městského rozpočtu, 85 % totiž tvoří dotace z evropských peněz, tzv. Norských fondů.


Vynikající design vzniká i na Blanensku

Ilustrační foto k článku: Vynikající design vzniká i na Blanensku

V pražské Betlémské kapli proběhlo v dubnu slavnostní předávání cen a vyhlášení výsledků soutěže Vynikající výrobek roku 2007 – Národní cena za design 2007. Tuto prestižní soutěž zajišťuje vyhlašovatel soutěže – Design centrum České republiky z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady České republiky pro jakost.


Společně napříč uměleckou Evropou

Ilustrační foto k článku: Společně napříč uměleckou Evropou

V období březnových dešťů a plískanic se početná skupina vybraných studentů Gymnázia Blanska vydala na další „ART TRAVEL“ do jarem provoněné Itálie, konkrétně do „kolébky humanismu a renesance a středověké kultury“ – rozsáhlých regionů Emilia Romagna a Toscana.


Třicet dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod

Nemocnice Blansko se v rámci svého cerebrovaskulárního programu připojuje k mediální kampani v České republice „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ vyhlášenou cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti J. E. Purkyně. V rámci této kampaně, která probíhá od 14. 5. do 13. 6., byly připraveny v Nemocnici Blansko dva dny otevřených dveří.


Střelecká soutěž zahájila oslavy

Ilustrační foto k článku: Střelecká soutěž zahájila oslavy

Střeleckou soutěží městských policií na střelnici v Dolní Lhotě začaly v pátek 25. května 2007 oslavy výročí patnácti let od založení Městské policie v Blansku.