Archiv článků
   za měsíc duben 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. května 2012

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v úterý 1. a 8. května 2012. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


V Blansku v létě přibudou dvě nové kryté zastávky MHD

Jedná se o místa na náměstí Republiky a na ulici 9. května. Zastávky budou, jak je známe, z jeklů, tří stěn z polykarbonátu a s obloukovou střechou. Součásti čekárny je lavička. Čekárny jsou vydlážděné zámkovou dlažbou. Předpoklad zahájení prací je červenec/srpen 2012.


Rybáři zahajují na pstruhových vodách

Zahájení rybářské sezóny na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně řečeno vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů.


Komunitní plánování z pohledu nových sociálních rizik

Ilustrační foto k článku: Komunitní plánování z pohledu nových sociálních rizik

Síť sociálních služeb není vhodné určovat paušálně. Je zapotřebí, aby reagovala na potřeby obyvatel regionu, a proto je důležitý nejen obsah komunitního plánu, ale také celý proces, který v sobě zahrnuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání. V průběhu řízení celého procesu je posilován demokratický princip. Je vítáno, když se občané zapojují do veřejných věcí.Zahájení realizace grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“

Ilustrační foto k článku: Zahájení realizace grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“

Kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti jsou hlavní cíle grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko.“ Realizátorem projektu je Město Blansko. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude zahájena 1. dubna 2012 a skončí 31. března 2014.


Family Point – místo pro rodinu

Family Point jsou vybavená bezbariérová místa ve veřejných budovách nebo v městských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat o děti a získat informace o rodinné politice a z dalších oblastí. Jedno takové je i v budově MěÚ Blansko na náměstí Republiky.


Přibývá zadlužených rodin

Velice rychle přibývá osob, které se dostávají do situace neplatičů, protože z objektivních i subjektivních důvodů nemají dostatek finančních prostředků, které by jim umožnily plnit jejich povinnosti. Zadlužené rodiny jsou pak uvězněny v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého se většinou nejsou schopny dostat.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 13.04. do 21.04.2012.


Kompostárna a otvírací doba ve svátky

Kompostárna bude o Velikonočním ponděli zavřena. Náhradou za to bude mimořádně otevřena ve středu 11.04. od 10:00 do 17:00 hodin.


Svoz odpadu o velikonočním pondělí

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 09.04.2012. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Den učitelů na radnici

Ilustrační foto k článku: Den učitelů na radnici

Starosta a místostarosta Blanska se na Den učitelů setkali s vybranými učiteli z blanenských základních škol.