Archiv článků
   za měsíc květen 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Pohledávky města Blanska a způsoby jejich řešení

Město Blansko má v současnosti pohledávky po splatnosti v celkové hodnotě bezmála 21 milionů Kč. Jejich vymáhání řeší dohodou s dlužníky, případně exekucí nebo soudní cestou.


Rada města nevyhlásí „Firmu roku a Živnostníka roku 2012“

K datu ukončení nominací soutěže Firma roku a Živnostník roku dne 15.05.2012 byly podány pouze dva návrhy v kategorii Podnikatel roku a jeden návrh v kategorii Živnostník roku. Vzhledem k malému počtu nominovaných se Rada města Blanska rozhodla nevyhlašovat pro rok 2012 výsledky této soutěže.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva 05.06.2012

8. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 v úterý 05.06.2012 od 15:30 hodin. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Výpadky zásobování vodou na Klepačově

V době od 28.05.2012 do 01.06.2012 bude prováděna oprava vodojemu a čerpací techniky v městské části Klepačov. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobým výpadkům a zvýšení tlaku v trubní síti dolní části Klepačova.
Výměna parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Obsahem novely vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je zavedení nového dokladu „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O7), který nejpozději do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“.


I malé děti musí mít svůj pas

Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezonou. Od 26. června 2012 navíc končí platnost stávajících zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů a i malé děti musí mít vlastní pas.Koncert zahraničních dechových orchestrů

V rámci II. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Letovice 2012“ se na náměstí Svobody v Blansku uskuteční v pátek 11. května 2012 od 13:30 hodin koncert, na kterém vystoupí Dechový orchestr Vozokanka ze Slovenska a Orchester Liebertwolkwitz z německého Lipska.


Mateřské školy o letních prázdninách

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2012.